Om sælfangst på Drejø 1816

| | | | |
Drejøbogen. Efter Niels Rasmussen Strangesens orig. dagbog. (LAO)

Spættet sælSpættet sæl Drejø bogen 1794-1845Drejø bogen 1794-1845

 

 

 

 

 

Strange bogenStrange bogen

 Sælfangst på Drejø 1816

Niels Rasmussen Strangesen skriver herom i sin dagbog: "Aar 1816 den 5 Januari havde ingen vinder [vinter] været førend den dag og da regste [rejste] Niels Moese, Rasmus Ditløw, Peder Skræder og Johan til Errøe [Ærø] med en Østen og blæste op og blev en Storm og Sneefov [snefog], at mand [man] kunde ikke lukke et øye op.

Tirsdagen den 6 ligesaa og frost for alvor.

Onsdagen Røy [røg] det og noget, men dog ikke saa meget,men frosten udrimmelig [urimelig] haar [hård] af Sønden vind.

Løverdagen den 10 gik de hiem [hjem] paa Isen.

Søndagen den 11 løb saa mange vester at skyde og stikke Selvhunde [sæler=sælhunde], men de udrette intet der med, formedelst mange vinde kom, og der var den dag ikke fleer i kirke som 13 mænd og 3 koner og 4 piger og nogle drenge af dreyøe og nogle faae Øboer.

GråsælGråsælAar 1816 kom til Dreyøe 5 Selhunde [sæler], den ene blev fundet oven paa Issen [isen], en blev stukket med Spyet [spydet] paa en Seilstage [vel sprydstage? = stage, hvormed et sejl udspiles] og kast af haanden ud i et stort vinde vov [våge] af Jacop Johansen, og en af Rasmus Snekke men den gik Spyet [spydet] af, men blev dog stukke alligevel af Peder Skræder, en af Niels Ditløv som stoe [stod] paa 2 Slæder, da Issen [isen] var for svag, en af Hans Jørgensen, en af min broder Christopher, de 5 gik til deeling mellem 44 mand og fik hver 6 pælle [pægl = 0,24153 liter] tran [fedtstof der udvindes af hvaler,sæler m.v], som paa den tid kostet 2 Rbd.

(Skrevet af) Niels Rasmussen, Dreyøe den 18 Januar [1816]