Grosserer Sophus Nielsen, Svendborg

| |

Møllergade 70, SvendborgMøllergade 70, SvendborgGrosserer Sophus Nielsens kolonial en gros forretning, Møllergade 70, Svendborg, var en af Svendborgs ældste købmandsgaarde, grundlagt 1767. I 1907 overtog  grosserer Sophus Nielsen, firmaet, der havde blandet købmandshandel og før i tiden landbrug samt et stort brændevinsbrænderi, i 1917 gik det over til kun at have en gros kolonial og kaffebrænderi. Firmaet havde filial i Rudkøbing og desuden agentur og lager i Ærøskøbing samt pladsagentur i Marstal.

 

Grosserer Sophus Nielsen, SvendborgGrosserer Sophus Nielsen, SvendborgForretningen, der gennem aarene adskillige gange blev udvidet og moderniseret spændte i 1938 over et areal paa 7.000 kvadratalen, og firmaets lastbiler besørgede hver dag varerne ud til den store kundekreds. — Grosserer Sophus Nielsen var medlem af Svendborg byraad, og fra 1925 til 1937 var han formand for ligningskommissionen. — — —