Fynsk håndværk og industri 1847

| | | | | | | | |
O.J. Rawert: Kongeriget Danmarks industrielle Forhold (1850)
O.J. RawertO.J. RawertBågegårds Teglværk ved TommerupBågegårds Teglværk ved Tommerup Svanninge Stampemølle - nu i Den gamle By i ÅrhusSvanninge Stampemølle - nu i Den gamle By i Århus"Oversigt af Antallet af de forskjellige industrielle Næringsgrene, og de ved disse sysselsatte Arbeidere, som i 1847 fandtes i Kjøbenhavn, i Kjøbstæderne og paa Landet", samlet af O.J. Rawert

Odense Amt

Odense herred  AntalIndustrigren  Antal arbejdereAnmærkninger 
  3 bådebyggere  
  1 garveri 2 
  1 kalkværk 5 
  1 klædefabrik 17 
  14 melmøller 36 
  1 mekaniker 7 
  1 pottemager 1 i Ubberud, Tommerup, men især i Vissenbjerg hører det til husflidsarbejde, at brænde sorte lerkar
  1 rebslager  
  5 snørebåndsmagere 6 
  18 teglværker 20 
  5 urmagere  
  62 vævere  
  4  bagere  
  1 nittebinder  
 Hindsholm herred 1 hørsvingeri 2 
  3 vindmelmøller 8 
  42 vævere 22 
 Lunde og Skam herreder 10 + 15 vand- og vindmelmøller 42 
  3 teglværker 8 
  61 vævere 21 dertil husflidsvævning i et stort antal  huse
 Båg herred 1 hørsvinger  
  1 maskinbygger  
  12 + 8 vand- og vindmelmøller 28 
  1 stampemølle 1 
  1 pottemager 2 
  7 teglværker 22 
  1 urmager  
  2 drejlsvævere  
  92 vævere 8 hvortil kommer for 3 sogne ikkun angivelse af husflidsvævning
 Skovby herred 6 + 7 vand- og vindmelmøller 18 
  6 teglbrænderier 15 
  4 linnedvævere 8 
  2 bomuldsvævere 2 
 Bjerge og Åsum herreder 15 + 7 vand- og vindmelmøller 40 
  13 teglværker 37 
  145 vævere 183 
 Vends herred 1 felberederi og garveri 1 
  1 kalkværk 3 
  11 melmøller 19 
  1 rebslager  
  8 teglværker 15 
  3 urmagere  
  91 vævere 45 
 Grevskabet Gyldenstens birk 3 + 3 vand- og vindmelmøller  
  1 urmager  
  18 vævere  men desforuden væves i ethvert hus af en datter eller tjenestepige
 Grevskabet Wedelsborgs birk 1 maskinbygger 2 
  1 møllebygger  
  9 melmøller 13 
  2 teglværker 4 
  33 vævere 2 
  2 bagere 2 
 Baroniet Schelenborg 1 hørsvinger  
  15 vævere  
     
 Svendborg amt    
     
 Salling herred 1 garveri  
  18  melmøller 20 
  4 skib- og bådebyggere  
  4 teglværker 5 
  2 urmagere 8 
  101 vævere 15 
Sunds herred  13melmøller  23 
  1 oliemølle ikke i drift 
  4 skib- og bådebyggere    
  4 teglværker 39   
  2 urmagere 3 
  108   vævere 91 
 Gudme herred  18 melmøller 34 
  1 oliemølle 3 
  6 teglværker 26 
  2 urmagere 2 
  196 vævere 164   
 Vindinge herred   11 melmøller 9 
  2 skib- og bådebyggere  
  3 teglværker  
  1 urmager  
  155 vævere 12 

 Grevskabet Muckadels og

Baronierne Brahetrolleborg

og Holstenshus birker

 4 drejere  
  2 garverier 10 
  1 høravlingsinstitut  1 svend, 13 lærlinge, 1 fast daglønner, 30 á 40 daglejere i ruske og rødningstiden
  1 kalkbrænderi 2 
  1 le- og skærekniv fabrik 5 
  8 melmøller  den ene tillige saugmølle
  2 papirfabrikker 16 
  1 rebslager 1 
  3 teglværker 19 
  2 væverier 14 
  67 vævere 10 
  1 bager  
 Baroniet Lehn 7 + 2 vand- og vindmelmøller 19 
  2 bomuldsvævere 3 
  1 rebslager 1 
  1 drejelsvæver 3 med husflidsvævning 63 væve
  1 strømpevæver 1 
 Baroniet Hockenhavn 2 vand melmøller 2 
  20 vævere  
 Langelands Søndre herred 10 vind mel-og grynmøller 19 
  2 teglværker 10 
  116 vævere 22 
  1 rebslager  
 Langelands Nørre herred 1 bøssemager  
  1 kalkbrænderi 3 
  7 vind melmøller 17 
  1 teglværk 10 
  1 urmager  tillige gørtler
  88 vævere  
  3 bagerier  
 Thorsengs birk 2 rebslagere 4 
  4 + 2 vand- og vindmelmøller  
  4 skibsværfter  
  32 vævere 41 
 Strynø birk 1 vind melmølle  2 til 3 arbejdere
  3 vævere  
BilagStørrelse
Svanninge_Stampemølle.pdf3.44 MB
Industrien_Odense_1948.pdf1.04 MB