Poul Thinggaard i Svendborg

| | | | |

Gerritsgade 28 i SvendborgGerritsgade 28 i SvendborgFirmaet Poul Thinggaard, Jern= & Stålforretning begyndte i Gerritsgade 28, hvor købmand Grønvald i begyndelsen af det 19. årh. grundlagde en blandet købmandsforretning, hvortil der var knyttet brændevinsbrænderi og maltgøreri, helt frem til 1860'erne, da de blev nedlagt.

Købmand Grønvald afstod sin forretning til købmand Jørgen Fog, der atter afstod den til købmand Poul Wiggers, som drev en betydelig forretning af jern og stål samt kolonial, korn og foderstoffer.

I 1897 afstod Wiggers sin forretning til købmand Hans Knudsen, som satsede på leverancer af jern og stål samt bygningsartikler, og i årenes løb udvidedes forretningen betydeligt med oprettelsen af filialer forskellige steder rundt om i landet.

Gerritsgade 28 i Svendborg - baggård med forgård og forbygningGerritsgade 28 i Svendborg - baggård med forgård og forbygning Gerritsgade 28 i Svendborg - forgårdenGerritsgade 28 i Svendborg - forgården Gerritsgade 28 i Svendborg -  Poul Thinggaard i dørenGerritsgade 28 i Svendborg - Poul Thinggaard i dørenI 1930 overtog firmaets daværende prokurist Poul Thinggaard, de gamle lokaler i Gerritsgade, hvor han helt og holdent satsede på en forretning med jern og stål, inklusiv smedeartikler, samt rør, sanitet og artikler til centralvarmeanlæg, mens Hans Knudsen jun. flyttede sin virksomhed ud på Nordre Havn, hvor han drev forretningen videre med kul, koks, kalk og bygningsartikler.

I løbet af 1930erne fik P. Thinggaard betydelige leverancer over hele landet "af såvel centralvarmeartikler som sanitet". Firmaet beskæftigede i 1939 ca. 20 mennesker.