Bobierg 1531 (Reg 108A, ny pk. 8, læg 10, RA)

Bobierg 1531 (Reg 108A, ny pk. 8, læg 10, RA)

Svendborg Amts Bebyggelsesnavne (1958), Lunde sogn, s. 43:

Bobjerg, lb. Reg. 1531, Skatteb 1542 bobierg; 1552 (Liber copiarum), Jb 1572? Bobierrig; mandt 1610 Bowbierre; M 1664 Buebiærre; M 1688, VSKOrig, DAtl, M 1844 Boebierg; Gst Bobjerg. -Forleddet er enten mandsn glda Bo eller subst. bo "gård, bolig". Navnet kunne tænkes at stå i forbindelse med den i Liber copiarum 1566, 1568 og 1572 under Lunde omtalte "Kongens skoff kalliss Boskoff och Perskoff".