Fynske tegnelser 1628-38

Fynske tegnelser 1628-38