Skårup Seminarium

| | |

Kilde: Trap Danmark, Svendborg Amt (1957), Skårup sogn s. 670:

Amtsprovst begyndte undervisningen 1803 i længen til venstreAmtsprovst begyndte undervisningen 1803 i længen til venstreSkårup statsseminarium er opr. ved kgl. reskript af 3. juni 1803 og begyndte sin virksomhed 5. okt. samme år i den østlige sidebygning af præstegården hos daværende sognepræst, Amtsprovst P.A. Wedel (+1842)Amtsprovst P.A. Wedel (+1842)amtsprovst P.A. Wedel, +1842, der var den egentlige stifter af seminariet.

 

 

 

 

 

Skårup seminarium 1853Skårup seminarium 1853Skårup seminarium -hovedbygning (opf. 1836)Skårup seminarium -hovedbygning (opf. 1836)1836 fik det sin egen bygning, opr. opført i to stokværk af røde mursten med frontispice (bærende et relief af H.W. Bissen) og hvide pilastre på facaden, nu gul med hvide pilastre. Hovedbygningen indeholder kontor, lærerværelse, elevernes dagligstue, bibliotek, tegnesal og håndarbejdslokale. Østlige sidefløj, der er opf. 1889, forhøjedes 1900 med et 2. stokværk og blev ved den store ombygning af seminariet 1932 forbundet med hovedbygningen ved et hjørnehus.

 På tilsvarende måde blev vestfløjen opf. 1902, forbundet med hovedbygningen 1932, ligesom begge fløje ved den lejlighed blev forlænget. Østfløjen rummer nu festsalen og 4 klasselokaler medens vestfløjen rummer pedelbolig, biologisk laboratotium, auditorium, sløjdsal, fysisk og kemisk laboratorium. 1895 opførtes i den 1.5 ha store park en forstanderbolig. 1879 opførtes øst for hovedbygningen det gymnastikhus, der udgør en del af det nuværende fra 1940. Den såkaldte Organist- eller Legatskole er knyttet til seminariet ved kancelliskrivelse af 4. juni 1839. Den er opr. af fru Anna Margrethe v. Halem ved fundats af 10. september 1772, ombygget 1875; denne bygning er nu tjenestebolig for den lærer ved øvelsesskolen, der er organist ved kirken. Siden 1933 er der til seminariet knyttet en 7-klasset øvelsesskole med 6 lærere foruden lederen. Seminariet, der rummer 2 linier for 4-årig uddannelse, har en forstander og 11 faste lærere foruden et varierende antal timelærere. Elevtallet er 1957 ca. 250, hvoraf der årlig dimitteres ca 55. Mindesten for prof. J.C. SchurmannMindesten for prof. J.C. SchurmannEt mindesmærke for forstander J.C. Schurmann afsløredes 1895 ved seminariet og sammesteds er 18. okt. 1920 afsløret et mindesmærke for forstander J.F.L. Klingemann. I festsalen, der er dekoreret af Vedel Egebæk, maleri (Ole Søndergaard) af dr. phil Edv. Larsen, forstander 1915-29.

Litteratur: J. Schurmann. Hist. Efterretn. om det kgl. Skolelærer-Seminarium i Skaarup, Tidsrummet 1803-53. 1853. Skaarup Seminarium 1803-1903. 1903. Skårup Seminarium 1803-1953. 1953.