Brændeskovgård i Gudbjerg sogn

| | |

Brændeskovgård skødede kronen 1536 til kansler Johan Friis til Hesselager (+1570). Den hørte da til Kirkeby sogn i Sunds herred, men Kansler Johan Friis (+1570) til HesselagergårdKansler Johan Friis (+1570) til HesselagergårdJohan Friis lagde den under Gudbjerg sogn. 1589 tilhørte den hans brodersøn Niels Friis til Ørbæklunde (+1610). Ifølge 1688-matr. havde den ca. 21 tdr. hartk. og ejedes da af Niels Krag. Sen. blev den delt i 2 bøndergårde.

BrændeskovgårdBrændeskovgårdFritliggende bolig v.f. hovedbygningenFritliggende bolig v.f. hovedbygningenAvlsbygningerAvlsbygningerFra gårdspladsen er der frit udsyn over markerneFra gårdspladsen er der frit udsyn over markerne