Sundshedskilden i Stenstrup -fhv præstegårds forpagter Hans Rasmussen udpeger kildebrønden

Sundshedskilden i Stenstrup -fhv præstegårds forpagter Hans Rasmussen udpeger kildebrønden