Kort o. nordlige del af Kirkeby sogn 1816

Kort o. nordlige del af Kirkeby sogn 1816
På kortet ses tydeligt at de udflyttede gårde er trelængede. Udflyttergårdene er  fra Rårud 1784, Dongshøjrup 1802-03, Kirkeby- Slæbæk 1813-17.