Sørup kirke

| | | | | | |

Beskrivelse efter Trap Danmark, Svendborg Amt (1957), s. 560

Sørup kirke og præstegårdSørup kirke og præstegårdSørup kirkeSørup kirkeSørup kirke, der ligger umiddelbart ved Sørup sø, består af romansk kor og skib samt gotisk vesttårn og våbenhus mod syd. Den romanske bygning, kor og skib, er opført af rå kamp og kløvet kamp, men ingen opr. enkeltheder skelnes. I sengotisk tid indsattes der i kor og skib krydshvælv, og tårnet, der vistnok havde udadtil åbent underrum, tilføjedes, ligesom våbenhuset af tegl. Skibets østgavl var 1592 af bindingsværk (Jac. Madsen. Visitatsbog, ed. Idum. 203). Kirken led (if. Pont. Atlas. VI. 711) under svenskekrigen så meget, at den ikke kunne bruges 1660-63. Sørup kirkeSørup kirkeVed en hovedistandsættelse 1865-74 overpudsedes hele bygningen med cementrapning, der umuliggør nærmere undersøgelse. Fra denne tid er alle de nygotiske vinduer og blædingsgavle.

 

 

Alterbillede fra 1960Alterbillede fra 1960Gl. altertavleGl. altertavle

Altertavlen er et maleri af Carl Bloch, kopi efter Guercino: "Den tornekronede Kristus". Jac. Madsen skildrer den katolske altertavle: "Alteret met Vor Herris Fødszel; Oxe oc Aszen at knele fore." Sengotiske malmstager med bløde profileringer.

 

DøbefontDøbefontRomansk granitfont, halvkugleformet kumme på terningfod med hjørnehoveder, sydfynsk type (Mackeprang. D. 114).

 

 

 

PrædikestolPrædikestol Nygotisk prædikestol fra hovedistandsættelsen.  En +renæssance-prædikestol var anbragt over korbuen (Jac. Madsen).

 

 

Altertavle fra 1993Altertavle fra 1993Mosaik af Havsteen MikkelsenMosaik af Havsteen MikkelsenKlokke 2Klokke 2klokke 1klokke 1

 

 

 

 

 

 

Mindetavle o. ejerne af HvidkildeMindetavle o. ejerne af HvidkildeGravsten fra 1641Gravsten fra 1641Fallos-symbol v. tårnets sydsideFallos-symbol v. tårnets sydsideForpagter Jens Peter Jensen, HvidkildeForpagter Jens Peter Jensen, HvidkildeProprietær Hans Peder JensenProprietær Hans Peder JensenEdith og Edvin BækmannEdith og Edvin BækmannBarnegravsten fra 1872Barnegravsten fra 1872Gårdmand A.N. Ploug (+1866)Gårdmand A.N. Ploug (+1866)Gårdmand Jens NielsenGårdmand Jens NielsenJohanne Sophie JacobsenJohanne Sophie JacobsenKaren AndersdatterKaren AndersdatterSelvejergårdmand Niels PetersenSelvejergårdmand Niels PetersenUngkarl Rasmus Nielsen (+1850)Ungkarl Rasmus Nielsen (+1850)Sørup søI tårnrummet var til 1915 åben begravelse for Baron P. Abraham Lehn, +1804, og hustru Erika Christine Cicignon m.fl. Kisterne er nedsat under gulvet. En runesten fra romansk tid med indskr., der ikke er tolket, er i Nationalmuseet (D. Run. nr. 187).

Læs nærmere i Sydfynske kirker