Skt. Jørgens kirke

| | | | | | |

Beskrivelse efter Trap Danmark, Svendborg Amt (1957), s. 559f.

Sankt Jørgens kirkeSankt Jørgens kirkeSkt Jørgens kirke (viet Skt. Jørgen), der ligger meget malerisk ned til Svendborg sund, er en sengotisk langhusbygning, med tresidet korafslutning i øst og tårn i vest med trappehus ved s.siden, alt opført af tegl. Mosaikker af Havsteen MikkelsenMosaikker af Havsteen MikkelsenKorpartiet har opr. hvælv, mens skibet, der stod med fladt træloft, først overhvælvedes 1594 af Erik Hardenberg (Jac. Madsen. Visitatsbog, ed. Idum. 201-02). Tårnet har stadig fladt loft. Jac. Madsen omtaler endv. et afgitret kapel ved s.siden af skibet. Ved en hovedreparation 1877-78 forsvandt alle enkeltheder under et tykt lag stænkpuds.

 

KirkerumKirkerum

Altertavlen er et maleri fra 1898, kopi efter Carl Bloch: "Christus consolator". If. Jac. Madsen havde kirken et Maria-alter og to sidealtre. Gotisk profilerede stager med årstal 1594, våben og initialer for Erik Hardenberg og Anne Rønnow. DøbefontDøbefontGotlandsk kalkstensfont fra o. 1250 (Mackeprang. D. 388); den skal if. Jac. Madsen have stået i Skt. Albani kirke i Odense, mens andre kilder (FynskeSaml. VIII. 127) anfører Gråbrødre kirke i Odense som hjemstedet. Den blev 1883 fundet under den gl. prædikestol fra 1594. Klokke fra 1424 el. 1427 af mester Cort med store relieffer af Skt. Jørgen og Maria med barnet (Uldall. 79-80). Det var 1592 fire klokker og en messeklokke over koret (Jac. Madsen). Inventaret er i øvrigt fra slutningen af 1800t., da mange malerier og gravsten blev tilintetgjort. I tårnrummet er bevaret to gravsten: 1) Sognepræst Anders Mortensen, +1606 og hustru; 2) sognepræst Rasmus Jensen, +1613, og hustru Anne Christoffersdatter.

Krigsveteran fra stormen på Dybbøl 1864Krigsveteran fra stormen på Dybbøl 1864Sankt Jørgens kirkeSankt Jørgens kirkeSvendborgsundbroenMindesten for krigsforliste søfolk og fiskereMindesten for krigsforliste søfolk og fiskere

Sankt Jørgens kirkePå kirkegården et ligkapel 1898 sammenbygget med kirkegårdens portal 1920 (arkt. Frits Jørgensen). På kirkegården er begravet regnelærer Chr. Hansen, +1910, Skibsreder P. Mærsk Møllers familiegravstedSkibsreder P. Mærsk Møllers familiegravsted kaptajn P. Mærsk Møller, +1927, tandlæge Marinus Kjær, +1929. Sognepræst Christian Joh. Bredsdorff -Sognepræst Christian Joh. Bredsdorff -Sognepræst Christian Magnus OlrikSognepræst Christian Magnus OlrikSognepræst H.J. BirkSognepræst H.J. BirkSognepræst Otto BinzerSognepræst Otto BinzerSkibsfører Karl Johan LethSkibsfører Karl Johan Leth

Den lærde J.H. Krarup var sognepræst i Skt. Jørgens-Sørup 1768-91. 

Læs her Sankt Jørgens kirkes egen hjemmeside om den nyere historie