Mindestøtte for skytteagitator Edvard Nielsen (+1899)

Mindestøtte for skytteagitator Edvard Nielsen (+1899)