Trunderupgård

| | | |

Trunderup by 1792Trunderup by 1792Kilde: La Cour's Danske Gaard, 1. Saml. 

Trunderupgård i Kværndrup er beliggende 1/4 mil fra Kværndrup, ca 2 mil fra Svendborg. Dens nuv. ejer er J.P. Jensen, som købte den i juni 1906 for 75,000 kr. Af tidligere ejere kan nævnes stamhuset Egeskov, hvorfra enken efter fæster Rasmus Hansen i 1860 købte gården, som hun straks efter solgte til H. Petersen, af hvem den nuværende ejer købte.

Matr. nr. 8a mf.fl af Trunderup. Hartkorn 10-2-3-1 1/4. Ejendomssskyld 62,000 kr.
Gårdens samlede areal udgør 104 tdr. ld, deraf ager 101 1/2, mose 1 1/2 have og gårdsplads 1 td. ld. Gården drives af ejeren.

Agermarken drives i en 7 marksdrift med 1) brak, 2) vintersæd, 3) roer og staldfoder, 4) byg, 5) blandsæd og havre, 6 og 7) kløver og græs. Jorden er lermuldet og i god kultur.
Besætningen består af 35 malkekøer, 15 stkr ungkvæg og kalve, 1 tyr, 6 heste samt 4 plage og føl. Sidste år solgtes c 80 fedesvin.

Kvægbesætningen vedligeholdes ved eget tillæg og er af fynsk race. Mælken leveres til Trunderup mejeri og androg sidste år 165,000 pd ialt.

Trunderupgård ligger, omgivet af sine marker, ca 1000 alen fra Nyborg-Bøjden landevejen. Den grundmurede hovedbygning ligger mod nord og er forsynet med kvist. Den østre længe rummer heste- og kostald. Laden ligger lige over for hovedbygningen mod syd. I den vestlige længe findes svinestald og vognport m.m De nævnte avlsbygninger er grundmurede med trimpel og tækkede med tagpap.
Fru Lene Gøge "til Trunderup" omtales år 1608.