Kværndrup kirke

| | | | | | |

Kværndrup kirkeKværndrup kirkeKirken (viet Skt. Mikael) ligger højt på en stejl banke, kranset af asketræer. Den anselige bygn. består af romansk kor og skib, gotisk v.forlængelse fra 1400t., tårn over koret, korsarme i n. og s. samt våbenhus i s., ligeledes fra sengotisk tid.

Grundplan o. Kværndrup kirke visende om- og tilbygningerGrundplan o. Kværndrup kirke visende om- og tilbygningerDen romanske bygn., kor og skib, er opf. af kamp over dobbeltsokkel af hugne kvadre. Af opr. enkeltheder er kun bev. et tilmuret rundbuevindue i skibets s.side samt en billedkvader m. mandshovede, nu indsat i soklen på nordl. korsarm. I sengotisk tid, antagelig midt i 1400t., er skibet forlænget mod v. og noget sen. tilføjedes der korsarme i n. og s., alt af tegl m. kamtakkede blændingsgavle (v. gavlen er helt ommuret efter en tid at have haft svungen renæssancegavl). Ved sa. tid er der i kor er der i kor og skib indsat krydshvælv m. lidt varierende ribbeprofiler. S.kapellet har stjernehvælv m. skarpryggede ribber. Endnu sen., efter o. 1500, er tårnet opf., mod sædvane over koret p.gr.af terrænets stærke fald v.f. kirken. Dets overdel, der tidl. havde "vælske" renæssancegavle, er fornyet 1889 (v. Klein) efter at være blæst ned, og har nu enkle blændingsgavle. Bygn. er i øvrigt hovedrepareret 1820 og 1865, da den nuv. våbenhusgavl vistnok blev helt ommuret. Over våbenhusdøren et relief efter Thorvaldsen, Kristi dåb.

Obelisk v. kirkenObelisk v. kirken

 Brrudstykke af kværnsten fundet v. trappeindgangBrrudstykke af kværnsten fundet v. trappeindgang

KirkerumKirkerumOrgelOrgelNyt alterparti -altertavle fra ca. 1510Nyt alterparti -altertavle fra ca. 1510Gl. altertavle fra 1865Gl. altertavle fra 1865

- Altertavlen er et maleri fra 1865 af Johannes Jensen, "Lader de små børn komme til mig", i nygotisk rammeværk. Kalk fra 1602, givet af Laur. Brockenhuus og Karen Skram, ligesom stagerne, der er fra 1598. En ejendommelig vinflaske sa. våben og årst. 1590 har sekundær indskr. fra 1620.

PrædikestolPrædikestolPrædikestol -detaljePrædikestol -detaljePrædikestolen, der er et rigt renæssancesnitværk fra 1599, har også deres våben. 1589 var der et +korgitter m. dobbeltdør. Font 1865 af sandsten.

 

 

 

 

Døbefont fra 1865Døbefont fra 1865DøbefontDøbefontEn romansk granitfont, der tidl. stod i præstegårdens have, er nu i Kerteminde valgmenighedskirke (Mackeprang. D.135), og en anden står ved indkørslen til Egeskov. En træfont fra 1700t., formet som en dåbsengel, er nu i Svendborg museum. En lysekrone fra 1696 er ligesom en lysearm skænket af Elisabeth Berthelsdatter Brun, og en anden krone fra 1748 har bomærkeskjold.

 

 

PulpiturPulpiturStoleværk og pulpiturer er sikkert fra 1865. Klokker 1) 1589, Claves Benninck, if. indskr. støbt til Frørup kirke; 2) 1842, I.C. og H. Gamst.

 

 

Indgang t. gravkapelIndgang t. gravkapelVægtavle .m. navne på alle i gravkapelletVægtavle .m. navne på alle i gravkapelletGravsten o. Frands Brockenhus og Anne TinhuusGravsten o. Frands Brockenhus og Anne TinhuusGravsten . Jakob Ulfeldt og Anna FlemmingGravsten . Jakob Ulfeldt og Anna FlemmingGravsten o. Laurids Brockenhuus og Karen SkramGravsten o. Laurids Brockenhuus og Karen Skram- Kirken er usædvanlig rig på gravminder. I den sydl. korsarm indrettede rigskansler Jakob Jakobsen Ulfeldt 1616 et gravkapel, der skilles fra skibet ved et enkelt trægitter. Kapellet, der er rest. i 1870erne, rummer flg. gravsten: 1) Anders Eriksen (Ulfeldt) til Kogsbølle, +1453 (CAJensen, Gr. nr. 85); 2) dennes hustru, Mette Pallesd /Sverin), +1485 (smst. nr. 86); 3) Ebbe Andersen (Ulfeldt), +1501, og hustru Kirsten Ottesd. (Bøjstrup), +1507 (smst. nr. 205); 4) Knud Ulfeldt, +1540, og hustru Anne Hardenberg, +1564 (smst. nr. 206); 5) Frands Brockenhuus, Danmarks riges marsk, såret ved Varberg og død i Halmstad 1569, og hustru Anne Tinhuus, +1564 (figursten) (smst. nr. 744). Alle stenene ligger på en muret forhøjning langs kapellets væg undt. nr. 6, der 1865 blev indsat i ø.muren. Nr. 1,2,3,4 og 6 er sa.m. ligene tilflyttet fra Vindinge kirke. På en vægtavle er alle navnene gentaget m. tilføjelse af jomfr. Dorothea Ulfeldt, og langs s. og v. muren opsattes ved kapellets indretning et panel m.gr. majuskelindskr. og tretten våbenfelter m. vedføjede navne. Foruden de allr. nævnte er under kapellet begr. Jakob jakobsen Ulfeldt, +1630, og hans sønner Peder, +1646 og Laurids,  +1646. Resterne af alle disse lig er nedsat i et benhus under kapellet. Epitafium over slægten Krag på EgeskovEpitafium over slægten Krag på EgeskovI en gravhvælving er nedsat en velbev. kiste m. liget af etatsråd Niels Krag, +1740, og fem andre kister fra familien samt seks kister m. lig af Henrik Bille-Brahe, +1789, og nærmeste familie. Under n.kapellet flere præstebegravelser; en series pastorum hugget i sten er opsat på væggen.

Gravsten o. forpagter Jens Madsen Warde (+1699)Gravsten o. forpagter Jens Madsen Warde (+1699)Mindetavle o. faldne i 1864Mindetavle o. faldne i 1864Mindetavle o. faldne i 1848-50Mindetavle o. faldne i 1848-50

I våbenhuset gravsten over forp. Jens Madsen Warde, +1696, samt støbejernstavler over faldne fra de to slesvigske krige. Kirkegården, der ligger i terrasser, er udvidet mod ø., hvor der 1872 er opf. et nygotisk gravkapel, der rummer gehejmeråd Fr. Siegfr. baron Bille-Brahe, +1871, Julius greve Ahlefeldt-laurvig-Bille, +1912, m.fl.

Litt: V. Valerius i (H.C. Frydendahl) Kværndrup Sogn. 1943. 167-93. H. Berner schilden Holsten. Kværndrup kirke. 1952.

På kirkegården er begr. prost Rasmus Lassen, +1825 (sgpr. her fra 1788), pomologen J. Wøldike, +1887 (sgpr. her fra 1879) og lokalhistorikeren dyrlæge P. Jensen, +1913.

Kilde: Trap Danmark, Svendborg Amt (1957) Læs mere om Kværndrup kirke her