Når dansen gik i loen

| |

Mikkelsgilde (høstgilde)Mikkelsgilde (høstgilde)1855 eller 56, da vi hjemme i Jelling var ved at lægge et nyt logulv, husker jeg tydelig, at folkene tog hovedskallen og nogle flere ben af et gammelt helmis, der var styrtet og lå omme bag vor lade. Disse ben blev lagte ned i gulvet, og folkene foregav, at det var, for at gulvet skulle komme til at synge.
[Pastor Svejstrup]

Mads Kræmmer i Sjørslev fortalte i sin tid til Folkemindesamler Evald Tang KristensenFolkemindesamler Evald Tang Kristensenfolkemindeforskeren Evald Tang Kristensen: "at de unge en aften i hans faders tid havde under dansen slidt så meget på gulvet i deres storstue, at hovedskallen af et hestehoved var kommen til syne".

Dyrlæge Peder Jensen (1846-1913)Dyrlæge Peder Jensen (1846-1913)Dyrlæge P. Jensen, Kværndrup fortæller om samme emne:

"Husmand Christian Rasmussen, Gislev Sølt, har fortalt mig, at når man i gamle dage lagde et nyt logulv, så hørte det sig til at lægge et hestehoved derunder eller i mangel deraf en gammel jerngryde fyldt med flintestene, for så blev gulvet klingert."

På den baggrund konkluderede dyrlæge Jensen:
Ovenstående viser, at denne gamle skik også har været kendt her, hvorfor jeg ikke vil holde det tilbage, da der netop er spørgsmål fremme desangående. Det burde måske mærkes, at hovedskallen af en hest, som er befriet for alle bløddele og tørret, næppe kan frakendes en vis klang og vist nok ikke står tilbage for en jerngryde, når den er fyldt med sten.

[Evald Tang Kristensen: Skattegraveren 1886]

Krosalen i Vester Skerninge under restaureringKrosalen i Vester Skerninge under restaureringKrosalen (opf. 1772) Vester Skerninge kroKrosalen (opf. 1772) Vester Skerninge kroVedr. fund i Krosalen i Vester Skerninge august 1999
I forbindelse med restaureringen af Krosalen i Vester Skerninge, oplyser journalist Inger Hager, at der under gulvet er fundet et hestekranium. Fundet er nu i privat eje.