Kvindegymnastikken i Svendborg amt

| | | | |

Fortalt af Dagny Jeppesen
 
Kære Hans Nørgaard. Hermed lidt Gymnastikhistorie. Der kunde skrives meget mere men du kan tage frit af det du synes om. Med venlig Hilsen. Dagny Jeppesen, Odensevej 11, Kværndrup. (Brev 1988)
 
Vilhelm ChristensenVilhelm ChristensenVilhelm Christensen, Hjelmkilde


Den første Kvindegymnastik kom til Svendborg Amt med Vilhelm Christensen, Skaarup i 1885. Han var Elev paa Vallekilde Højskole, og der kom ogsaa den svenske Pige Sally Høgstrøm. Og hun fortalte, at nu var de svenske Piger ogsaa begyndt at gøre Gymnastik. Vilhelm Christensen gav Øvelserne videre, da han kom hjem, og det var især Rigmor Rasmussen fra Holmdrup, der med sine Piger gav Opvisning af den gamle svenske Gymnastik ved Gudbjerglundfesterne. Øvelserne med Armstrækning, Sideudfald og Armslag var udpræget Mandsgymnastik og man forstaar den reaktion den finske  Eli Bjørksten skabte ved sin Opvisning her i Landet med sin fine bevægelige Kvindegymnastik. Det blev en frigørelse af den stive svenske Gymnastik. 
 
Midtfynske gymnastikpiger før 1900Midtfynske gymnastikpiger før 1900Midtfynske gymnaster. Ringe lokalhistoriske Arkiv.


De første Dragter var med lange ærmer og gik helt ned til Anklerne, men det var jo umuligt at springe over en Snor eller en Plint; og der blev vild Diskussion blandt Mændene om det nu gik an at gøre Dragterne 15 Cm kortere!
Rigmor Rasmussens Piger syede selv deres Dragter efter en Model fra Nationalmuseet. Farven var mørkeblaa og med to hvide Snore om Hals og Ærmer og paa Kanten forneden.
De Dragter bruger vi endnu til vore Opvisninger af den gamle Gymnastik.
Paa alle vore Højskoler blev der nu ogsaa Gymnastik for Piger og flere steder med Lederuddannelse, saa der kom Pigerne rigtig med.
Vi har billeder fra 1889 og 1891 med Piger i mørkeblaa Dragter med Matroskraver.

Gymnastikpiger foran Egebjerg Øvelseshus 1913Gymnastikpiger foran Egebjerg Øvelseshus 1913Egebjerg 1913 med delingsfører Hans Hansen


Senere blev Ollerup og Snoghøj Skolerne for Ledere i Gymnastik. Og der blev en vældig tilgang til Gymnastikken. Først efter 1930 fik vi Musik til Gymnastik, og det var en dejlig hjælp for Lederen. Men det krævede baade et Klaver og en god Pianist, og det var ikke altid lige nemt i Starten, men  til utrolig stor Glæde for Gymnasterne, og stor Hjælp og Støtte for Lederen . Og nu 50 Aar efter klinger der Musik paa Baand til vore Opvisninger overalt. Der er sket en vældig Udvikling af Gymnastikken siden 1885.

Egebjerg-piger i "Høje Bøge" 1925Egebjerg-piger i "Høje Bøge" 1925Høje Bøge Svendborg 1925

Midtfynske gymnastikpiger i 1930'erneMidtfynske gymnastikpiger i 1930'erneRinge i 1930erne