For leverandører

Login

Det er kun leverandører af lokalhistorisk materiale, der har brug for et login til systemet. Man kan anmode om et leverandørlogin for at levere materiale til vores lokalhistoriske portal.

Efter anmodning om brugerlogin går der et stykke tid, før en brugerkonto gøres aktiv. Der sendes så en login og password til brugeren/ Leverandøren's e-mailadresse. Vi vil efterfølgende tage kontakt med den potentielle bruger, for at vurdere om det er rimeligt at vedkommende har en login til vores portal. Dette også af hensyn til indholdets karakter.

En bruger / Leverandør kan oprette og redigere i eget materiale.
Derfor er brugerlogin flyttet og optræder kun under menupunktet Om os -> Leverandører

Vejledninger til upload af historisk materiale. 

Generelt:
 1. Husk lov om ophavsrettighed også gælder på nettet. Når materiale lægges op, det er den enkelte leverandørs ansvar at materialet må anvendes på sitet og ikke krænker 3.mands rettigheder, ligesom der ikke må uploades materiale der er i strid med dansk lovgivning.
 2. Når man er logget ind som leverandør bliver man automatisk godskrevet for den leverede tekst eller billede.
 3. Det er god skik at henvise til kilden, også selvom det er dig der har bearbejdet materialet.
Indholdstyper:
 1. billede
  Et billede (med miniature). Ideelt til offentliggørelse af fotografier, indscannede dokumenter eller skærmbilleder.
 2. kildemateriale
  Kildemateriale er alt der er skrevet ind fra en original kilde, såsom kirkebøger, skibsregistre og lignende.
 3. kronik
  Kronikker er det meste indhold der ikke er skrevet af fra et kildemateriale. Det meste materiale på dette site er lagt op som kronik også selvom der naturligvis er en dokumentation bag det historiske materiale.
ad 1) Billeder  
 1. Billeder der uploades må have en bredde på max 800 pixels.
 2. Billeder kan indsættes og uploades direkte fra redigeringen i kronikken eller kildematerialet. Billeder kan navngives med en logisk forklarende tekst , som også senere kan redigeres. Hvis beskrivelsen er for lang, kan det være en god ide at korte noget af teksten direkte ved indsættelsen af Thumbnails, så kan resten af teksten vises når man ser billedet i stor størrelse.
 3. Billeder kan indsættes som Thumbnails, hvor man ved klik på billedet kan få det vist i flere størrelser, fordelen er at teksterne er hurtigere at hente, og det ikke er alle der er interesseret i billederne, samtidig sikrer vi at dem der gerne vil se billederne også kan se dem i en størrelse hvor der også kan skelnes detaljer.
ad 2) Kildemateriale
ad 3) Kronik
 1. Titel. vises som Overskrift 1, og skal være en kort beskrivelse af indholdet
 2. Indhold. Man skal tilstræbe at materiale optræder læsevenligt og opdele materialet i afsnit, gerne med en afsnits overskrift (Overskrift 5). Der kan indsættes billeder i teksterne som uploades i max 800 pixel i bredden. Disse billeder kan indsættes som Thumbnails, hvor et klik på billedet viser billedet i forskellige størrelser, også original. Dette sikrer at historien er hurtig at indlæse og man kan få billederne at se i stor størrelse, hvis man gerne vil det.
 3. Kronikken tilknyttes en eller flere tidsperioder (vær opmærksom på at der pr default er valgt Oldtid.
  Kronikken tilknyttes en eller flere relevante institutioner, hvis der er nogle der matcher.
  Kronikken tilknyttes en lokalitet, hvis man ikke er helt klar over hvor denne lokalitet er, kann man vælge den nærmeste overordnede, som man kan stedfæste.
  Kronikken tilknyttes ligeledes til en eller flere aktiviteter, der dækker den pågældende historie.