Bendixen'erne fra Humble

| | | |

Erik BendixenErik BendixenKort fortalt om Bendixen-slægten:
Kristian Bendixen (min tiptipoldefar)
Bendix Christiansen (min tipoldefar)
Kristoffer Bendixen (min oldefar)
William Bendixen (min bedstefar)
Valdemar Bendixen (min bedstefars bror, søn af Kristoffer Bendixen)
Frode Bendixen (søn af Valdemar Bendixen)
(Frode Bendixen var min mors fætter)

English summary

Deutsche Zusammenfassung
 

Selv om det der gjorde Bendixen-slægten fra Humble kendt var et liv og virke for flere årtider siden, så hørte jeg ofte for ikke særlig længe siden bemærkningen: "Ja, Bendixen'erne fra Humble er der noget særligt ved!" Det særlige ved Bendixen-slægten var dens idealistiske virke for folkelig oplysning. Højskolebevægelse og afholdsbevægelse kan nævnes, men mest det sidste. Navnet Bendixen og spiritus stod til hinanden som ild og vand. Ofte brugte man også om deres virke udtrykket "åndelig rørelse", og - når det gjaldt at fremme dette -"koryfæisk arbejde". Valdemar Bendixen var en flittig forfatter og fik noget udgivet på tryk. Men også William Bendixen og Frode Bendixen skrev om tidens rørelser. Nævnes kan også talrige artikler i øens dagblade.

Valdemar BendixenValdemar BendixenWiliam BendixenWiliam BendixenI det følgende er der en kort omtale om de enkelte skildringer, der her er bragt.

En Hovbondes Saga. (af Valdemar Bendixen)
I En Hovbondes Saga hører vi om min tipoldefar Bendix Christiansen, der var en jævn bonde, og som kendte til hvad det ville sige at skulle udføre hoveriarbejde for en herremand. Bendix Christiansen havde høje mål, og han opnåede at blive sognefoged. Han ville dog hellere have været til bogen for at blive jurist. Bendix Christiansen blev fører for bønderne, støttet af sin hustru Johanne, og vi hører om en ansøgning til stænderforsamlingen i Roskilde for at få forbedret bøndernes kår. Vi hører også om krigen med England og om en henrettelse i Skrøbelev, som Bendix Christiansen overværede. Bendix Christiansens idealer som frihedsmand førtes videre til sønnen Kristoffer Bendixen (min oldefar), som skildringen slutter med at omtale.


Den gamle Violin (af Valdemar Bendixen)
Valdemar Bendixens bedstefar Hans Jacobsen var en beskeden bonde, som kom til at bo på Nedergård, mit barndomshjem, som da var fæstegård under Humble Præstegård. Hans Jacobsen var lille og spinkel og meget beskeden i sit væsen, men også munter og livsglad. Han ville hellere være spillemand end landmand. Violinen fortæller selv om hvad den oplevede når Hans spillede på den Violinen fik finere fornemmelser da der kom besøg i hjemmet og det blev "australieren" Kristoffer Bendixen der kom til at spille på den. Kristoffer havde nemlig været guldgraver i Australien, hvor han havde spillet violin for alle jordens folkeslag - og endda havde spillet hos selve grevens musikere på Tranekær slot!

Otte år i Australien (Af Valdemar Bendixen)
Min oldefar Kristoffer Bendixen er den mest markante skikkelse i Bendixen-slægten fra Humble. Han rejste fra fattige kår til Australien for at søge lykken som guldgraver og fik da også en gevinst ud af det, men kun ved at grave i dobbelt så lang tid som planlagt. Beskrivelsen af rejsen til Australien, oplevelserne derude og turen hjem er så levende og interessant beskrevet, at nærmere forklaring er overflødig.  
 

Kristoffer BendixenKristoffer BendixenBedstefar, mor bedstemorBedstefar, mor bedstemorHjemmet i Humble (Af Valdemar Bendixen)
Her fortælles om Kristoffer Bendixens liv og virke på Nedergård. Kristoffer Bendixen arbejdede sammen med sin hustru Marie for folkelig oplysning og for gode kræfters udvikling, f.eks. i skyttebevægelsen. Kristoffer var bred og kraftig, meget stærk. Men det var som åndelig forkæmper han blev kendt. Altoverskyggende blev hans interesse for afholdssagen, og han var grundlægger af den første afholdsforening i Humble.

Nogle Optegnelser fra Sydlangeland (af Valdemar Bendixen) Del 1, Del 2
Denne beskrivelse er i 2 dele plus en "hale" ("Afskrift af Valdemar Bendixens optegnelser") af detaljerede egns- og slægtsbeskrivelser. Første del er rig på beskrivelser af oldtidsminder, sagn, drømme og skikke. I 2. del beskrives stormfloden 1872, inddæmingen af Ristinge nor, Humble præstegård - ligesom der er levende beskrivelser af mennesker, der i særlig grad prentede sig i forfatterens bevidsthed.

Forsamlingshus - Skytteforening - Dilettant (Af Valdemar Bendixen)
En ret kort beskrivelse fra den spændende tid, da der i Humble blev bygget et forsamlingshus (1884), så der blev udfoldelsesmuligheder for folkelige møder, gymnastik, dilettant og andet. Da afholdsbevægelsen også var stærkt oppe i tiden, kom forsamlingshuset til at hedde Humble Afholds- og Højskolehjem. Beskrivelsen er ufuldendt - den slutter med et komma.

HarnborgHarnborgMor og farMor og far   

Lidt om Humble i svunden tid (Af William Bendixen)
Her er det min bedstefar William Bendixen der fortæller om Humble i en fortid fjernt fra vor - om tidens sæder og skikke i et samfund der i altovervejende grad var baseret på landbrug, heraf mange små husmandsbrug. Om måden man såede og høstede på, om sæder og skikke og så videre. Der er også fortalt om hvorledes man hos min oldefar Kristoffer Bendixen holdt høstgilde, og der er noget om forsamlingshus og afholdsforening.

Barndommens gade. (Af Frode Bendixen)
Frode Bendixen (søn af Valdemar Bendixen), fortæller om to gader i Humble, der var hans skolevej i barneårene, Ristingevej og Hovedgaden, som de nu hedder. Som det var før og som det var i 1984, da skildringen blev til.

Harnbjerg gennem tiden (Af Valdemar Bendixen)
Valdemar Bendixen havde den med forskellige trævækster beplantede bakke Harnbjerg lige uden for døren, dér hvor boede. Derfra er der en flot udsigt, som er beskrevet. Der er også en gennemgang af oldtidsfund på stedet. Danmarks første vandrerhjem blev bygget på Harnbjerg, og dér mødtes mange unge fra forskellige lejre og samfunds-klasser til opbyggeligt samvær.

Skoven på Bukkensbjerg
I Skoven på Bukkensbjerg beskrives den lokalitet hvor der i 1907 blev rejst en mindesten over Kristoffer Bendixen og hustru for deres pionérarbejde i afholdsbevægelsen. Skovbakken var fra år 1900 et tilliggende til Nedergård i Humble, der var Kristoffer Bendixens ejendom. På Bukkensbjerg udfoldede der sig i en årrække et rigt folkeligt liv. Der var sommerbolig på toppen, der var en festplads, og der var mulighed for at trave gennem skoven ad de mange gangstier. Uheldige omstændigheder førte i 1955 til en større omlægning, men mindestenen forblev som da den blev rejst. I 1950 blev den fredet, således at enhver ejer af skovområdet hvor stenen står har pligt til at værne om den. Næsten alle gangstierne forsvandt i 1955, men gennem denne beskrivelse kan man se, hvorledes de var

Humble Afholdsforenings historie (Af William Bendixen)
Min bedstefar William Bendixen fortæller her om den allerførste afholdsforening i Humble, om modgangen den mødte, fordi der også var nogle der ville have spirituskro, men også om den store fremgang bevægelsen fik. I mange tilfælde var det afholdsfolkene der sejrede, når der ved forskellige lejligheder var afstemning om spiritus. Kristoffer Bendixen, William Bendixens far, kom til at indtage en central stilling i afholdsbevægelsen lokalt.

Humble Afholdsforenings historie II

William Bendixen skriftprøveWilliam Bendixen skriftprøve

English summary – Bendixen Humble, by Erik Bendixen, (1937 - ),(My own translation)

Guidance
If you are English-speaking, and you cannot understand Danish, you can read this summary and go back to see the photos. English and Danish titles are placed after each other, the English first.
Unfortunately I cannot give you a translation of the works in full, so you have to please yourselves with this summary.
"English Summary" differs a little from the corresponding Danish mention of contents. Some pieces of information are added from the works themselves – for the sake of English-speaking readers.

Place names:
Humble is a small town (once a railway town) situated in the south of Langeland. Langeland is an island in the south of Denmark. Denmark is a country in Northern Europe. Size: Langeland: 283,8 km2, Denmark: 43.069 km2. Langeland is long and narrow.
Nedergaard (my childhood home) is a farm in the western part of Humble. In my childhood Nedergaard had about 34 acres of land. How it was in my ancestors’ time I cannot explain. Bukkensbjerg is a wooded hill (about 1,3 acres) close to Nedergaard.

Family names:
(translation from Danish into English – to help you if you want to see the photos)
mor = mother; far = father; bedstemor = grandmother; bedstefar = grandfather; oldemor = great-grandmother; oldefar = great-grandfather; tipoldefar = great-great-grandfather; søster = sister; bror = brother

Preface
The Bendixen-family from Humble made themselves known long ago, but I remember having still heard the remark:"There is something special about the Bendixen-family from Humble". This was said because of the family’s idealistic and philantropic work for enlightement of people. Folk high schools and temperance movement developed at the end of the 19th century, and the Bendixen-family especially devoted themselves to the latter. The name Bendixen and alcohol matched to each other like fire and water.
The most well-known in the family, Kristoffer Bendixen (1836-1907), was looked on as an inspiring and spiritual leader, who broke new ground for teetotalism and general education.

My grandfather, William Bendixen (1868-1956), followed his father’s idealistic outlook and was looked upon as a great man. Important tasks were entrusted to his care from many sides, and he was the person sitting in front of the local temperance society during many years. His very kind-hearted wife, Marie Bendixen (1867-1939), - my maternal grandmother - supported him.

Valdemar Bendixen (1895-1951) – Kristoffer Bendixen’s son and my grandfather William Bendixen’s brother – was a hard-working writer, and some of his works were published. His wife, who shared her husband’s views, was named Marie Bendixen († 1955), like my grandfather’ wife.

There also were other writers in the family. My father and grandfather contributed to local newspapers with matters they had most at heart, and most often the articles had connection to the temperance movement.

Frode Bendixen († 1990, Valdemar Bendixen’s son and my mother’s cousin), also was a remarkable person. He was looked on as a special man with individual interests, such as art. He was a tall man. Frode Bendixen had sympathy for teetotalism and vegetarianism from his parents, but he did not display his opinion outwardly. In my father’s time, however, if the teetotallers were attacked by opponents, he defended the teetotallers eagerly. But usually he did not appear in the temperance society.

In Valdemar Bendixen’s family they where teetotallers and vegetarians. In William Bendixen’s family we were teetotallers, but not vegetarians.

Valdemar and William Bendixen had a sister, Marie Klinte (born Bendixen), Kristoffer Bendixen’s daughter. She lived in a small town close to Humble: Kaedeby. She was a convinced teetotaller and was a very kind-hearted woman.


Valdemar Bendixen A Serf’s Saga (En Hovbondes Saga)
This is a description of my great-great-grandfather, Bendix Christiansen (†1851). He was a common farmer, who had a good knowledge of hard work for the lords of manors in the days of adscription. Bendix Christiansen persued higher aims, however, and he became an ’official performing certain judicial functions in the parish’. [The Danish term is ’sognefoged’, but this title was abolished in 1974 becauce of municipal reforms]. He wanted to become a jurist, but he never realized his plans.

Bendix Christiansen was the leader of the peasants or farmers, and his wife, Johanne, supported him. You can read about an application to the Assembly of the Estates of the Realm in Roskilde, 1844, which was in order to improve the conditions of the peasants or farmers.You can also read about England’s war on Denmark at the beginning of the 19. century, and there is a description of an execution (hanging) in Skroebelev, which Bendix Christiansen witnessed. Bendix Christiansen’s idealism was carried on by the posterity, first and foremost his son, Kristoffer Bendixen.

Note:
Earlier in "A Serf’s Saga" Valdemar Bendixen describes Bendix Christiansen’s father a little, Kristian Bendixen († 1833) - my great-great-great-grandfather. - At the end of the description Valdemar Bendixen gives the information that Kristian Bendixen had a son, Kristoffer (not to be mistaken for Kristoffer Bendixen, my great-grandfather), who for a number of years was a member of the legislative assembly in the United States of America.


Valdemar Bendixen The old Violin (Den gamle Violin)
Valdemar Bendixen’s grandfather, Hans Jacobsen (1812-1887), my great-great-grandfather - was a peasant or farmer on Nedergaard, which at that time was a copyhold farm below Humble Parsonage. Hans Jacobsen was modest in his manners, but also happy end joyful. He liked to be af fiddler better than a farmer.

The narrater in The old Violin is the violin itself. It met with good and bad fortunes, and you hear about it. The violin thought it lived in a distinguished world when The Australian, Kristoffer Bendixen, paid a visit and took over the play. Kristoffer Bendixen had been a gold digger in Australia! There he played at a hotel for many people from the whole world! He had also played together with castle musicians in Tranekaer (Langeland) - the count’s musicians!


Valdemar Bendixen Eight Years in Australia (1857-1865) (Otte år i Australien)
My great-grandfather, Kristoffer Bendixen, is the most remarkable person in the Bendixen-family. As a young man he left his birthplace, where struggle for existence had been hard. He left the place in order to seek his fortune as a gold digger in Australia. He succeeded somewhat, but only by digging twice as long as planned, and he had expected a better profit. First you hear about the dangerous voyage by sailing-ship to Melbourne, and next there is a description of everyday life among other gold diggers, natives and other inhabitants - in a part of the world far from Denmark. Kristoffer had to work hard, but he was very strong – and to that he was a sensitive and poetic man. In his letters to his family he somtimes wrote verses. Valdemar Bendixen’s description is very exciting, and it was broadcasted in fragments by the Danish radio 20th July 1979.


Valdemar Bendixen The Home in Humble (Hjemmet i Humble)
Here is told about my great-grandfather Kristoffer Bendixen’s activities on Nedergaard. My great-great-grandfather, Hans Jacobsen, who lived on Nedergaard at that time, had a daughter, Marie. Marie and Kristoffer Bendixen are my great-grandparents. Mayby you have guessed that Kristoffer Bendixen married the farm! Kristoffer and Marie lived a very good common life, and they worked together for enligthenment and edification of people, for instance in the rifle club. But Kristoffer was not a hunter, he had no heart to shoot an animal! Of particular interest was there work for the popular temperance movement, where they were pioneers. Kristoffer was the founder of the first temperance society in Humble.
The struggle for life was hard, so Kristoffer suggested to his wife that they should emigrate to America. He had been in Australia, and he could speak and understand English. But Marie said no, so they stayed at home.

Valdemar Bendixen Notes from South Langeland, part 1 and 2 (Nogle Optegnelser fra Sydlangeland)
This description is in two parts plus a "tail" of detailed local history and genealogi. The first part describes relichs of antiquity, legends, dreams and customs. In part 2 there is a description of the flood 1872. Besides you can see how Ristinge cove was reclaimed, and you can read about Humble Parsonage. An interesting description is found about individuals who impressed the writer.


Valdemar Bendixen Village Hall – Rifle Club – Amateur Theatricals (Forsamlingshus – Skytteforening – Dilettant)
This is a short and unfinished description from the exciting time when a village hall (hotel) was built in Humble 1884. This gave room for popular meetings, amateur theatricals and other arrangements. The building belonged to Humble Temperance Society, so therefore it was called Humble Temperance and High School Home. [Humble Afholds- og Hoejskolehjem].
I do not know what the contents of the missing lines would have been. The desription is finished with a comma.


William Bendixen A short desription of Humble in bygone Days (Lidt om Humble i svunden tid)
My grandfather, William Bendixen, tells you about Humble in a past far from our time – about manners and customs in days of old, in a community mostly based on agriculture, including many smallholders. Sawing and harvesting is described, and you can read about harvest home as it was with my great-grandparents, Kristoffer and Marie Bendixen. There also is something about village hall and temperance society.


Frode Bendixen The Way to School (Barndommens gade)
Frode Bendixen, Valdemar Bendixen’s son, tells you about a main street and a side street in Humble. There he trudged to and from school in his childhood, so therefore he got a good knowledge of the houses and their occupants. In 1984 he compared the present time with the past and wrote it down.


Valdemar Bendixen Harnbjerg History (Harnbjerg gennem tiden)
Just outside the door where he lived Valdemar Bendixen could see the hill Harnbjerg, which was planted with various trees. From the hill you had a fine view. Valdemar Bendixen also describes relichs of antiqity found there. The first youth hostel in Denmark was built on Harnbjerg, and a number of young people from all classes of communitity gathered there for edification.
Valdemar Bendixen lived on a farm together with his wife, Marie Bendixen, close to Harnbjerg. In a black wooden house in the neighbourhood lived their son, Frode Bendixen, with his wife and children. To the farm belonged an orchard, which was the most important source of income for both families.
Harnbjerg is situated rather more than 500 metres from Nedergaard.


Erik Bendixen Bukkensbjerg - a wooded Hill (Skoven på Bukkensbjerg)
This is a description of the locality where a monument for Kristoffer Bendixen and his wife, Marie, was set up 1907 – in memory of their pioneer work for the temperance movement. Since 1900 the wooded hill belonged to Nedergaard in Humble, and was situated close to the farm on the other side of the road. A rich cultural life developed in popular circles during a number of years on Bukkensbjerg. On the top there was a summer residence (a red wooden house), and a meeting-place. You could walk through the wood by footpaths, if you liked.
Bukkensbjerg was a part of Nedergaard, you know, and during many years it was a family farm. In my time we lived there by agriculture and gardening (my parents, my maternal grandfather, two sisters and four brothers). My grandfather, William Bendixen, was a farmer like his father, Kristoffer Bendixen - in their time.
Due to unfavorable financial curcumstances much was changed in 1955. Nedergaard - except from Bukkensbjerg - was sold, and Bukkensbjerg, to some extend, was changed into a gardening, so that the family could make a living by running a greengrocer’s or florist’s shop close to the road, made of available materials. Many trees were fell. But the monument stayed among trees where it was set up 1907. Already in 1950 it was privatly protected by law, and so registered. This means that any owner of the piece of woodland is bound to let the monument stay where it is - and protect it! Allmost all the footpaths disaperared in 1955, but my description and my drawing tell you how it was.

Since 1990, after my mother’s death, I have lived alone (unmarried) on Bukkensbjerg. The house was rebuilded in 1955, and I have modernized to my taste.


William Bendixen The History of Humble Temperance Society I (Humble Afholdsforenings historie I)
My grandfather, William Bendixen, tells you about the very first temperance society in Humble, which was founded by his father, Kristoffer Bendixen, 1884. The society met with opposition, because somebody wanted an inn (or hotel) with licence to sell spirits. Nevertheless the society made progress. Often the teetotallers were winners in cases of voting for or against alcohol. Kristoffer Bendixen was in a central postion in the local society. Later on he was followed by my grandfather, William Bendixen – and my father, Charlo Rasmussen (1904-1973). My mother, Gudrun Rasmussen (1905-1989) - my grandfather William Bendixen’s daughter – committed herself to the same problems, and she was an active member of the temperance society.


Charlo Rasmussen The History of Humble Temperance Society II (Humble Afholdsforenings historie II)
Among opponents my father, Charlo Rasmussen, often was accused of fanaticism. After my grandfather William Bendixen’s dead 1956 the temperance society met with much more opposition. The teetotallers should give up the hotel! My father’s anger and depression was due to the opponents’ bad behaviour. My father had the temperance movement much at heart, and he thought he had to follow in my grandfather’s footsteps, and try to keep the hotel. But after a long and bitter struggle the teetotallers had to sell the temperance buildings, which were chanced into a hotel with licence to sell spirits.
The temperance society continued its work, and sometimes the teetotallers rented the hall for an evening or afternoon, and they were met with respect from the new owner. Later on the teetotallers held meetings elsewhere, often in private homes.
Today (2003) there is no temperance society in Humble. Teetotallers, who wish to be organized, have to be members elsewhere.


My own Life by Erik Bendixen (Mit eget liv)
After my confirmation I was a farm and gardening labourer with my parents (five years). After having stayed at a folk high school to prepare education at a teacher college – which was given up – I studied at a music conservatory (violin) – which was also given up after a long time. At an advanced age I was educated at a business school and a commercial college, and I have worked as a clerc. Unfortunately I have also met with long periods of unemployment. The last place of work was a museum. Now I have retired because of age.
I am a teetotaller myself, but I have avoided active membership. I told you that my great-grandfather, Kristoffer Bendixen, who I admire very much, was a very strong man. I cannot say the same of myself, for I am slightly built. I am not the person to fight for an idealistic cause, but I am the person to write about it!
My brothers and sisters left the temperance movement many years ago, but not to go to the opposite tendency. Not at all! In their heart of hearts they sympathize with our idelistic and philantropic ancestors.

Deutsche Zusammenfassung – Bendixen Humble - von Erik Bendixen - (1937 - ) - (Eigene Übersetzung)

Anleitung
Für den Fall, daß Sie die dänische Sprache nicht lesen können, bringe ich diese Zusammenfassung. Deutsche und dänishe Titel sind nacheinander angebracht, die deutsche zuerst.
Leider kann ich nicht eine volständige Übersetzung der Schilderungen geben. Stellen Sie sich deshalb mit dieser Zusammenfassung zufrieden. "Deutsche Zusammenfassung" stimmt nicht ganz mit der entsprechenden dänischen Inhaltsangabe überrein. Einige Mitteilungen sind aus den Schilderungen selbst zugefügt – der deutschsprechenden Lesern und Leserinnen zuliebe.

Ortsnamen
Humble ist ein ziemlich großes Dorf auf Südlangeland, Dänemark. Nedergaard, wo ich mine Kindheit lebte, ist ein Hof (in meiner Kindheit 13,75 Hektar) am Dorfrand in westlicher Richtung. Bukkensbjerg (0,50 Hektar) ist ein Hügel in der Nähe von Nedergaard.

Familiennamen
Ubersetzung für den Fall, daß Sie möchten die Photos sehen
mor = Mutter; far = Vater; bedstemor = Großmutter; bedstefar = Großvater; oldemor = Urgroßmutter; oldefar = Urgroßvater, tipoldefar = Ururgroßvater; søster = Schwester; bror = Bruder


Vorwort
Seitdem die Bendixen-Familie aus Humble sich bekannt machte, ist eine lange Zeit verlaufen. Trotzdem kann ich mich der Äußerung erinnern: "Die Bendixen-Familie aus Humble ist von einer besonderen Eigenart geprägt". So sagte man wegen ihrer idealistichen und philanthropichen Arbeit für Aufklärung der Bevölkerung. Volkshochschulheime und Abstinenzbewegungen wächsten zu Ende des 19. Jahrhunderts hervor, und die Bendixen-Familie widmete sich besonders die letztere. Der Name Bendixen und Alkohol stimmen mit einander ein wie Feuer und Wasser.

Der bekannteste der Bendixen-Familie, Kristoffer Bendixen (1836-1907), wurde für einen anregenden Leiter gahalten, und er war Banbrecher für die Abstinenzbewegung und für geistige Erhöhung und Erziehung in der Bevölkerung.
Mein Großvater, William Bendixen (1868-1956), folgte dem Idealismus seines Vaters, und er wurde als ein großer Mann betrachtet. Viele Aufgaben von verschiedenen Seiten hatte er ehrenamtlich, und viele Jahren hindurch war er Vorsitzer im lokalen Abstinenzverein. Seine sehr gütige Frau, Marie Bendixen (1867-1939), meine Großmutter, stützte ihn.
Valdemar Bendixen (1895-1951), Kristoffer Bendixen’s Sohn und mein Großvater’s Bruder, war ein fleißiger Schriftsteller, und einige seiner Werke wurden herausgegeben. Seine Frau, die die Lebensanschauung ihres Mannes teilte, hieß Marie Bendixen († 1955), so wie min Großvater’s Frau.
In der Familie war auch andere Schriftsteller. Mein Vater und Großvater schrieben in den lokalen Zeitungen von Herzensachen, und oftmals hatten die Artikel etwas mit der Abstinenzbewegung zu tun.
Frode Bendixen († 1990), Valdemar Bendixen’s Sohn und meine Mutter’s Vetter, war auch ein bemerkenswerter Mann. Er wurde für einen besonderen Mann mit eigenen Interessen gehaltet, so wie Kunst. Er war hoch und schlank.
Frode Bendixen war Abstinenzler und Vegetarier von seinem Eltern, aber der Umwelt gegenuber ließ er nicht wissen, was er meinte. Aber im Fällen wo die Gegner die Abstinenzler angriff, verteidigte er eifrig die Abstinenzler. Aber in der Regel zeigte er sich nicht im Abstinenzverein.
Die Valdemar Bendixen-Familie waren Abstinenzler und Vegetarier. Bei uns in der William Bendixen-Familie waren wir Abstinenzler, aber nicht Vegetarier.
Valdemar und William Bendixen hatte eine Schwester, Marie Klinte (geborene Bendixen). Sie wohnte in einem Dorf in der Nähe von Humble. Sie war ein treuer Abstinenzler und eine sehr gütige Frau.


Valdemar Bendixen - Die Saga eines Fronbauers - (En Hovbondes Saga)
Diese Schilderung ist von meinem Ururgroßvater, Bendix Christiansen († 1851). Er war ein einfacher Bauer, und er hatte Kenntnis von Frondienst des Bauern für den Grundherrn. Bendix Christiansen strebte aber zu größeren Zielen, und er erlangte die Stellung als Dorfschulze. Er wollte Jurist werden, aber er verwirklichte niemals seine Pläne.
Bendix Christiansen war Leiter für die Bauern, und seine Frau stützte ihn. Sie können von einem Antrag lesen, der die Ständerversammlung in Roskilde zugestellt wurde. Die Bauern hofften, daß sie in dieser Weise ihre Verhältnisse verbessern könnten. Sie können auch von Engelands Krieg gegen Dänemark Anfang des 19. Jahrhunderts lesen, und Sie finden eine Schilderung von einer Hinrichtung (Erhängen) in Skröbelev, die Bendix Christiansen beiwohnte. Bendix Christiansen’s Idealismus wurde von den Nachkommern weitergeführt, besonders seinem Sohn, Kristoffer.

Bemerkung:
Anfang der Beschreibung erwähnt Valdemar Bendixen ein wenig mein Urururgroßvater, Kristian Bendixen († 1833). Schließlich teilt er mit, daß Kristian Bendixen ein Sohn, Kristoffer, hätte (verwechseln Sie ihn mit meinem Urgroßvater nicht!), der eine Reihe von Jahren Mitglied der gesetzgebenden Versammlung in Amerikas Vereinigten Staaten wäre.


Valdemar Bendixen - Die alte Violine - (Den gamle Violin)
Valdemar Bendixen’s Großvater, Hans Jacobsen (1812-1887), mein Urgroßvater, war Bauer auf Nedergaard, das damals ein Pachthof unter Humble Pfarrhaus war. Hans Jacobsen war ein bescheidener Mann, aber auch froh und lustig. Er möchte lieber Spielmann als Bauer sein.

Die Erzähler in "Die Alte Violine" ist die Violine selbst. Sie hatte Glück und Unglück, und davon hören Sie. Die Violine fühlte sich vornehmer, wenn Der Australier, Kristoffer Bendixen, auftauchte und das Spiel übernahm. Kristoffer Bendixen war Goldgräber in Australien gewesen, und da spielte er für alle Völkerschafte der Welt, und auch im gräflichen Orchester auf Tranekaer Schloß, Langeland, hatte er gespielt.


Valdemar Bendixen - Acht Jahre in Australien (1857-1865) - (Otte år i Australien)
Mein Urgroßvater, Kristoffer Bendixen, ist die bemerkungswürdigste Person in der Bendixen-Familie. Er verlies als junger Mann sein Geburtsort, wo er eine harte Kampf um Dasein erlebt hatte. Bis zu einem gewissen Grade erzielte er Erfolg, doch hatte er einen besseren Gewinn erwartet, und er grabte noch einmal so lange wie geplant.
Zuerst hören wir von der gefährlichen Reise mit Segelschiff nach Melbourne, und dann folgt eine Schilderung über täglicher Leben mit den Eingeborenen, anderen Goldgräber und anderen Einwohner – in ein Erdteil weit von Dänemark. Kristoffer mußte sehr hart arbeiten, aber er war ein sehr starker Mann. In seinen Briefe für die Familie skrieb er mitunter Verse. Valdemar Bendixen’s Bescheibung ist sehr spannend, und am 20. Juli 1979 übertrug die dänische Radio die Schilderung in Auszüge.


Valdemar Bendixen - Das Heim in Humble - (Hjemmet i Humble)
Hier wird von meinem Urgroßvater Kristoffer’s Tätigkeiten auf Nedergaard erzählt.
Mein Ururgroßvater, Hans Jacobsen, der damals auf Nedergaard wohnte, hatte eine Tochter, Marie. Marie und Kristoffer Bendixen sind meine Urgroßältern. Also heiratete Kristoffer sich in die Nedergaard-Familie ein. Marie und Kristoffer lebten ein gutes gemeinsames Leben, und sie arbeiteten zusammen für Aufklärung und Erbaung der Bewölkerung, zum Beispiel im Schützverein. Kristoffer war aber kein Jäger. Er konnte es nicht über sein Herz bringen, ein Tier zu schißen! In hohem Grade interessierten Kristoffer und Marie sich fur die Arbeit in der Abstinenzbewegung, und auf diesem Gebiet waren sie Pionieren. Kristoffer gründete den ersten Abstinenzverein in Humble.

Der Kampf ums Dasein war hart, so Kristoffer schlug vor, daß sie nach Amerika auswandern sollten. Marie sagte aber nein, und deshalb blieben sie zu Hause.


Valdemar Bendixen - Aufzeichnüngen von Südlangeland, Teil 1 und 2 - (Optegnelser fra Sydlangeland, del 1 og 2)
Diese Beschreibung ist in zwei Teilen plus ein "Schwanz" von Ortsgeschichte und Familiengeschichte. Der erste Teil ist von Altertümer, Träumen, Sagen, samt Sitten und Gebräuche. Im zweiten Teil gibt es eine Schilderung von dem Sturmflut 1872. Aßerdem können Sie lesen, wie die Eindämmerung von Ristinge Bodden geschah, so wie auch Humble Pfarhof beschrieben worden ist. Sie finden auch eine interessante Schilderung von Personen, die auf Valdemar Bendixen Eindruck machten.


Valdemar Bendixen - Versammlungshaus , Schützenverein , Liebhabertheater- (Forsamlingshus , Skytteforening , dilettant)
Dies ist eine kurze und unvolendete Schilderung von der spannenden Zeit, wenn eine Versammlungshaus in Humble 1884 gebaut wurde. Dies ermöglichte Volksversamlungen, Liebhabertheater und andere Veranstaltungen. Die Gebäude gehörte zum Abstinenzverein, und deswegen hieß sie Humble Abstinenz- und Hochschuleheim (Humble Afholds- og Höjskolehjem).
Der Inhalt der fehlenden Zeilen kenne ich nicht.


William Bendixen - Eine kurze Beschreibung von Humble in den verflossenen Tagen - (Lidt om Humble i svunden tid)
William Bendixen erzählt von Humble in einer Vergangenheit weit von unserer Zeit – von Sitten und Gebräuche in alten Tagen in einer Gesellschaft, die sich am meisten auf Landwirtschaft gründete, und davon viele bauerlichen Kleinbetriebe. Säen und Ernte sind geschildert, und Sie können von Erntefest lesen, so wie es bei meinem Großeltern Marie und Kristoffer Bendixen vor sich ging. Außerdem können Sie von Versammelungshaus und Abstinensbewegung lesen.


Frode Bendixen - Der Schulweg - (Barndommens gade)
Frode Bendixen, Valdemar Bendixen’s Sohn, erwähnt eine Hauptstraße und eine Seitenstraße. Hier trottelnde er zu der Schule und aus der Schule in seiner Kindheit. Deshalb kannte er ganz gut die Häusern und ihre Einwhoner. In 1984 verglich er Gegenwart und Vergangenheit mit einander, und schrieb es nieder.


Valdemar Bendixen - Harnbjerg Geschichte - (Harnbjerg gennem tiden)
Außerhalb der Tür wo Valdemar Bendixen lebte, konnte er den Hügel Harnbjerg sehen. Der Hügel war mit verschiedenen Bäumen beplanzt. Von da war es eine schöne Aussicht. Valdemar Bendixen schildert Altertümer, die man da gefunden habe. Die erste Wanderherberge in Dänemark wurde auf Harnbjerg gebaut, und viele junge Leute von allen Klassen versammelten sich hier fur Erbauung.
Valdemar Bendixen wohnte auf einem Hof zusammen mit seiner Frau, Marie Bendixen, in der Nähe von Harnbjerg. In einem schwarzen Holzhaus in der Nachbarshaft wohnte Valdemar und Marie’s Sohn, Frode Bendixen, mit seimer Frau und Kinder. Eine Obstplantage hörte zum Hof, und sie war die wichtigste Einnahmequelle fur die beiden Familien.
Der Abstand zwischen Harnbjerg und Nedergaard ist mindestens 500 Meter.


Erik Bendixen - Der Wald auf Bukkensbjerg - (Skoven pä Bukkensbjerg)
Hier beschreibe ich die Stelle, wo es 1907 für Kristoffer Bendixen und seine Frau, Marie, einen Gedenkstein errichtet wurde – für die Pionierarbeit in der Abstinenzbewegung. Seit 1900 gehörte Bukkensbjerg zu Nedergaard in Humble. Der Hügel (Bukkensbjerg) lag in der Nähe des Hofes auf der anderen Seite der Landstraße. Ein blühendes Leben entwickelte sich viele Jahre hindurch auf Bukkensbjerg. Auf dem Gipfel lag ein rotes Holzhaus (Sommerresidenz für meine Großältern), und ein Versammlungsplatz war da. Man konnte auf Fußpfade durch den Wald gehen.
Wie gesagt, Bukkensbjerg gehörte zu Nedergaard, und viele Jahre hindurch war er ein Erbhof. In meiner Zeit ernährten wir uns von Landwirtschaft und Gärtnerei (meine Eltern, mein Großvater, zwei Schwester und vier Brüder). Mein Großvater und Urgrosvater waren Landwirte – in ihrer Zeit.
Infolge von Geldnot traten große Veränderungen in 1955 ein. Nedergaard - Bukkensbjerg ausgenommen - wurde verkauft, und Bukkensbjerg wurde bis zu einem gewissen Grade in eine Gärtnerei verwandelt. In der Nähe der Landstraße wurde einen Gemüse- und Blumenladen mittels gegenwärtigen Materialien aufgeführt. – Viele Bäume wurden gefällt. Aber der Gedenkstein stand zwischen Bäumen da wo er 1907 errichtet wurde! Schon in 1950 war der Stein gesetzlich unterm privaten Schutz gestellt – durch Eintragung ins Grundbuck. Dies bedeutet, daß jeder Inhaber des Waldgebietes sich zu Bewahrung des Gedenksteins verpflictet! Beinahe alle Fußpfade verschvanden in 1955, aber meine Schilderung und Zeichnung erzählt wie es damals war.
Seit 1990 nach dem Tot meines Mutters wohne ich allein (unverheiratet) in dem Haus auf Bukkensbjerg. Das Haus wurde 1955 umgebaut, und ich habe nach meinem Geschmack modernisiert.

William Bendixen - Die Geschichte von Humble Abstinenzverein I - (Humble Afholdsforenings historie I)
Mein Großvater, William Bendixen, erzählt von dem allerersten Abstinenzverein in Humble, der von seinem Vater, Kristoffer Bendixen, in 1884 gegründet wurde. Der Verein stieß aber auf Wiederstand. Die Gegner wünchten nämlich ein Gasthof mit Alkohol Konzession. Nichts-destoweniger machte der Abstinensverein Fortschritte. In vielen Fällen kamen die Abstinenzler in Mehrzal, wenn Abstimmungen für oder gegen Alkohol abgehalten wurden. Kristoffer Bendixen befandet sich in einem zentralen Stellung im lokalen Verein. Später wurde er von meinem Großvater, William Bendixen, – und meinem Vater, Charlo Rasmussen (1904-1973), nachgefolgt. Meine Mutter, Gudrun Rasmussen (1905-1989), William Bendixen’s Tochter, arbeitete eifrig mit, und sie war ein uberzeugtes Mitglied des Abstinenzvereines.


Charlo Rasmussen - Die Geschichte von Humble Abstinenzverein II - (Humble Afholdsforenings historie II)
In Gegnerumgebungen wurde mein Vater, Charlo Rasmussen, oftmals des Fanatismus beshuldigt. Nachdem mein Großvater gestorben war, stieß der Verein auf steigender Opposition. Die Abstinenzler sollten das Hotel aufgeben! Zorn und Bedrücktheit meines Vaters rührte von dem schlechten Verhalten der Gegner her. Für meinen Vater war die Abstinenzbewegung eine Herzensache, und er meinte, daß er in die Fußtapfen meines Großvaters treten sollte, und wenn möglich das Hotel bewahren. Aber nach einem langen bitteren Streit mußten die Abstinenzler die Gebäude verkaufen, und das Hotel wurde in ein Hotel mit Alkohol Konzession geändert.
Der Abstinenzverein fortsetzte seine Arbeit, und ab und zu mietete er den Saal für einen Abend oder Nachtmittag, und die Abstinenzler wurden von der Seite des neuen Besitzers mit Respekt entgegengekommen. Später fanden die Versammelungen anderswo stat – oftmals in den privaten Heimen.
Heute (2003) gibt es nicht mehr ein Abstinenzverein in Humble. Abstinenzler, die eine organisierte Mitgliedschaft wünschen, müßen anderswo Mitglieder werden.


Erik Bendixen - Mein eigenes Leben - (Mit eget liv)
Nach meiner Konfirmation arbeitete ich als Gehilfe für meine Eltern (fünf Jahre) bei Gärtnerei und Landwirtschaft. Danach vorbereitete ich - auf einem Volkshochschulheim - Ausbildung auf einem Lehrerseminar, aber ich gab es sofort ab. Dann studierte ich Musik (Violine) auf einem Konservatorium. Nach einer langen Zeit gab ich auch dieses auf, wonach eine Ausbildung auf Handelsschule und Handelshochschule durchgeführt wurde, und ich habe als Buroangestellter arbeitet. Ich bin doch auch in langen Perioden Arbeitslos gewesen. Der letste Arbeitsplatz war ein Museum. Jetz habe ich mich wegen Alter zurüchgezogen.
Ich bin selbst Abstinenzler, ich habe aber eine aktive Mitgleiedshaft vermieden. Wie Sie wissen war mein Urgroßvater, Kristoffer Bendixen, ein sehr starker Mann, den ich sehr bewundern. Die Stärke meines Urgroßvaters besitze ich aber nicht, denn ich bin zart gebaut. Deswegen eigne ich mich nicht für den Kampf in einem idealistischen Verein. Besser kan ich darüber schreiben.
Meine Geschwester verlißen vor langer Zeit die Abstinenzbewegung, doch sind sie nicht in die entgegengesetzte Richtung gegangen. Überhaupt nicht! Zuinnerst sympathisieren sie mit unseren idealistischen und philantropischen Vorfahren.