Drejø kirkebog 1662-1699

| | |
Drejø kirkebog 1662-1699 Kronologisk afskrift af Karin Jørgensen

1662
dom trinitatis blev ledt i kirke Laurits Rasmussens kvinde på Skarø. Til ofring 28 shl

den 8 juni den 2 trinitatis er mig bevilget offerdag af Drejø mænd og samme tid fik jeg til offers 8 sletdaler

den ix p trinitatis ledt i kirke Niels Nielsens (kone) på Drejø. Offer 3 std

den 13 trin. blev kristnet Anders Ibsens barn på Skarø [Drejø]og kaldet Anne Catarine. Faddere: Christen Zachariasen, Peder Clausen, Laurits Michelsen, Maren Pedersdatter, Niels Hansens kone bar barnet og holdt det til dåben.

Den 19 trin. blev ledt i kirke Anders Ibsens kone på Drejø offerpenge 7 sltd

Den 2. søndag i advent begravet Niels Hansens søsters barn på Birkholm

3. juledag til offerpenge af Drejø og Hjortø 6 daler

Anno 1663
2 epiph blev christnet Jens Hansens barn på Drejø ved navn Rasmus. Jep Pedersens kone bar barnet. Faddere: Strange Nielsen, Hans Pedersen, Joseph Pedersen, Niels Hansens kone og Anders Ibsen. Offerpenge 30.

Den 11 februar blev den sl. gl. Anders Hansen begravet udi Drejø kirkegård

Dom reminisere blev ledt i kirke Jens Hansens kone, ofred 1 sletdaler

samme dag stod Niels Hansens søster på Birkholm skifte

Dom palmary blev kristnet Rasmus Rasmussens barn på Drejø og kaldet Niels. Anders Ibsens kone bar det til dåben. Faddere Laurits Michelsen, Hans Pedersen, Stranges svend ved navn Jens

Den 20. juli blev kristnet Hans Pedersens barn på Drejø kaldet Hans. Maren Hansdatter bar barnet. Faddere: Peder Clausen, Hans Christensen, Niels Madsen, Henrik degns kone, Hans Pedersen.

dom misericord blev kristnet Rasmus Mortensens barn på Birkholm kaldet Morten. Jens Jacobsens kone bar barnet. Faddere: Jens Hansen på Drejø, Niels Rasmussen, Rasmus Rasmussen, Maren Pedersdatter. Jep Huuesis kone.

den 4 past pascha blev Rasmus Rasmussens kvinde ledt i kirke. Ofring 5 sld

2 pinsedag blev christnet Niels Hansens barn på Drejø kaldet Henniche. Maren hr. Christens bar barnet. Faddere: Hans Nielsen, Apelone Nielsdatter, Laurits Michelsen, Hans Pedersen, Maren Strangis

Den 2 past trinitaty blev ledt i kirke Rasmus Mortensens kvinde på Birkholm. Offerpenge 1 rd slet

Samme dag blev viet Hans Michelsen og Lene Nielsdatter i Drejø. 1 sletdaler

Dom 4 pt blev ledt i kirke Niels Hansens hustru på Drejø, ofred 1 sl d

dom 5 pt er Niels Hansen og Maren Pedersdatter på Birkholm viet. ofred tilsammen 6 sld

Dom 4 pt blev christnet Joseph Pedersens barn på Skarø som blev kaldet Morten. Rasmus Madsens kone på Skarø bar barnet. Faddere: Hans Pedersens kone på Drejø, Niels Rasmussen på Drejø, Hans Rasmussen på Skarø, Peder Jensen på Skarø, Jens Hansen på Drejø

dom 12 pt blev ledt i kirke Josephs kone på Skarø

Dom 18 pt begravet Niels Pedersens hst på Hjortø

dom 22 pt blev christnet Rasmus Pedersens barn på Hjortø kaldet Maren. Sørens kone i Skovballe bar det. Faddere: Michel Caspersen, Peder Jørgensen i Strammelse, Niels Povlsen ibid, Jep Foged på Skarø, Mads Ibsens kone i Ærøskøbing, Jep Rasmussen på Drejø, Anders Pedersens kone ibid

dom 1 advent blev christnet Niels Rasmussens barn på Drejø kaldet Rasmus. Jep Rasmussens kone bar barnet. Faddere: Joseph Pedersen på Skarø, Hans Pedersen på Drejø, Niels Hansen, Henric Nielsens kone

dom 16. december blev begravet Jep Rasmussens søster på Drejø

2 juledag blev ledt i kirke Rasmus Pedersens kone på Hjortø

juledag til offer 8 slet d

anno 1664
den 1. søndag efter nytår blev ledt i kirke Niels Rasmussens kone på Drejø

Den 2 p epiph blev christnet Per Larsens datterbarn på Skarø kaldet Niels. Joseph Pedersens kone bar barnet. Faddere: Laurits Kochs kone. Peder Jensens datter, Jep Foged, Hans Ravn.

Den 28 januar blev begravet Peder Korshavns hustru på Skarø

dom septuareges blev christnet Jørgen Andersens barn på Skarø ved navn Karen. Joseph Pedersens kone bar barnet. Faddere: Rasmus Madsen, Niels Andersen, Jørgen Andersen, Peder Nielsen, Jens Kochs kone på Drejø

dom innocavit blev christnet Niels Andersens barn på Skarø ved navn Mads. Rasmus Madsens kone bar barnet. Faddere: Jep Nielsen, Jørgen Andersen, Peder Nielsen, Jens Hansen på Drejø

Samme dag ledt i kirke Peder Korshavns stifkone? (se under 28. januar 1664)

Dom oculi blev ledt i kirke Jørgen Madsens kone på Skarø (mon det ikke er Jørgen Andersen)

Den 20. februar blev min .... offer .... sl d

Die annuciet Maria blev ledt til kirke Jørgen Madsens kone på Skarø (mon ikke Niels Andersen)

Samme dag blev trolovet Claus Rasmussen og Anne Strangesdatter

Dom qvasimog blev min kone led i kirke af hr. Christopher i Ærøskøbing. Beholt offer

Samme dag begraven Jørgen Madsens barn på Skarø

3,die påskedag blev begravet Sidsel Kochs på Birkholm ætat 90

dome cantate blev christnet Rasmus Hjortøes søn på Drejø ved navn Rasmus. Niels Hansens kone bar barnet. Faddere: Hans Christensen. Sidsel Hans. Hans Nielsen. Rasmus Ibsen

Den samme dato blev kristnet Rasmus Hansens pige på Birkholm kaldet Barbara. Maren Hr. Christens bar det. Faddere: Jep Pedersens kone på Drejø. Faddere: Hans Nielsen, ?Sten ... søn på Birkholm. Niels Hansens kvinde på Birkholm. Karen ...des

domica 1 p trinitaty blev kristnet Niels Nielsens søn på Drejø kaldet Rasmus. Maren Hr. Christens bar barnet. Faddere: Hans Nielsen og Jep Pedersen. Niels Hansen på Drejø. Rasmus smed i Bjerreby. Apelone Nielsdatter, degnekonen ibid.

Samme dag blev ledt i kirke Rasmus Hansens kone på Birkholm

domica 2 pt blev ledt i kirke Rasmus Hjortøes kone på Drejø

domica 2 pt blev viet Claus Rasmussen og Anne Strangesdatter

domica 9 pt blev christnet Anders Ibsens barn på Drejø Anne Catr. Maren Hr. Christens bar barnet. Faddere: Søren Kremers kone i Svendborg. Johanne Nielsdatter. Niels Jensen på Hjortø. Jep Henningsen. Laurits Bertelsen på Avernakø. Laurits Pedersen på Korshavn

Domica 7 blev ledt i kirke Niels Nielsens kone på Drejø

domica 11 pt blev begravet Anders Ibsens mindste barn

Noch samme dag blev Michel Caspersen begravet

domica 13 pt blev ledt i kirke Anders Ibsens kone på Drejø

Dom 19 pt blev kristnet Jep Henningsens barn på Hjortø kaldet Anna. Anders Ibsens kone bar det. Faddere: Niels Hansen, Hans Pedersen kirkeværge, Jep Pedersens kone, Christopher Nielsen, alle boende på Drejø. Jens Hansen og Christen Hansen begge tjenendes præsten. Anders Ibsen Strandmand? på Drejø

domica 4 advent blev kristnet Joseph Pedersens barn på Skarø kaldet Valborg. Maren Hr. Christens på Drejø bar barnet. Faddere; Peder Korshavn på Skarø, Laurits H.... ibid, Hans Peder. på Drejø. Anders Bijld på Tåsinge, Jens Hansens kone på Drejø

Anno 1665
dom 2 p epiph blev kristnet Rasmus Ibsens barn på Drejø kaldet Anna. Maren Hr. Christens bar barnet. Faddere: Niels Hansen, Laurits Mortensen på Drejø, Niels Michelsen, Anders Pedersen, Anne Strangesdatter.

fom qvasimogisim. blev ledt i kirke Joseph Pedersens hustru på Skarø. ofred 1 sl d.

Domica oculi blev ledt i kirke Rasmus Ibsens kvinde, ofred 3 sh

Dom lætare kristnet Jørgen Madsens barn på Skarø kaldet Claus (evt.Hans). Hans Pedersens kone på Drejø bar barnet. Faddere: Rasmus Madsen. Laurits Koch på Skarø. Jens Hansens kone, Josephs kone på Skarø.

Samme dag copuleret Rasmus Andersen og Maren Rasmusdatter.

Den 13. marts begravet Peder Korshavn.

Domi. qvasimog blev ledt i kirke Jørgen Madsens kone på Skarø.

Dom. cantate viet Anders Ibsens datter Kirsten Andersdatter og Hans Rasmussen.

Die assens christi blev kristnet store Hans Pedersens barn på Drejø kaldet Anders. Faddere: Jep Pedersens kone bar det. Niels Hansen, Anders Ibsen, Hans Pedersen, Maren på Birkholm.

dom 3 past t blev ledt i kirke store Hans Pedersens kone på Drejø

dom 8 pt blev kristnet Laurits Rasmussens barn på Skarø ved navn Anne. Jep Pedersens kone bar barnet. Faddere: Jep Pedersen, Hans Christensen, degnekonen, Rasmus Rasmussen, Christen Hansen, Jep Foged.

samme tid havde og Jens Henrichsen på Birkholm en ung søn ved dåben blev kaldet Rasmus. Fouged Rasmussens kvinde på Strynø bar det. Faddere: Niels Hansen, Hans Pedersen på Drejø, Rasmus Hansen på Birkholm, Rasmus Rasmussen Ærøbo.

dom 21 pt blev kristnet Claus Rasmussens barn på Drejø kaldet Anne. Lene på Hjortøe holdt det til dåben. Faddere: Niels Hansen, Christopher Nielsen, Maren Strangesd, Rasmus Rasmussen Ærøboe, Anders Ibsen.

Den 24 pt blev begravet Jens Henrichsens barn på Birkholm.

den 25 pt blev min h. Maren Nielsdatter ledt i kirke af hr. Christopher Rose på Ærø.

Den 27 pt blev kristnet Rasmus Andersens datter på Drejø kaldet Karen. Maren Hr. Christens bar det. Faddere: Hans Christensen og hans søn Christen, Laurits Mortensen, Rasmus Birkholm, Niels Jensens kone på Hjortøe. Hans Rasmussens kone.

Samme dag blev ledt i kirke Claus Rasmussens kone på Drejø

2. juledag blev kristnet Niels Rasmussens barn på Drejø og B: ?Apelone.

Dom a nativ christi blev kristnet et uægte barn kaldet Henrich. Udlagt til barnefader Morten Henrichsen kudsk på Skjoldemose. Faddere: Jep Pedersens kone bar det. Niels Hansen, Rasmus Ærrebo, Anders Ibsen, Laurits Mortensens kone. Hans Henrichsens kvinde. Barnemoderen Rasmus Birkholms datter på Ærø.

1666
Dom 1 p epiph blev begravet Rasmus Pedersens barn og ledt i kirke hans kone.

Dom 4te epipani blev ledt i kirke Niels Rasmussens kone på Drejø

Dom septuag blev kristnet Rasmus Hansens barn på Birkholm kaldet Anna. Hans Christensens søster som bor på Strynø bar det. Faddere: Niels Hansen, Rasmus Errebo, store Thomas på Birkholm, Niels Jensens kone på Hjortø.

Den 7. marts blev begravet Niels Rasmussens barn på Drejø

Die annoncial Maria blev ledt i kirke Rasmus Hansens kone på Birkholm.

Dom trin. blev kristnet Rasmus Pedersens søn på Hjortø kaldet Niels. Maren Hr. Christens bar barnet. Faddere: Rasmus smed i Bjerreby, Hans Pedersen på Drejø, Niels Hansen, Jens Jacobsen, Jep Foged på Skarø, Hans Rasmussen.

Sct. Hansdag blev kristnet Jens Kochs barn på Drejø og kaldet Valborg. Maren Hr. Christens bar barnet. Faddere: Henrich? Nielsen på Skarø, Jørgen Madsen, Hans Pedersen, Hans Nielsen, Stranges kone, degnekonen.
Fortegnelse på dem som gåe til Guds bord

anno 1663
dom V past trin
Rasmus Madsen
Gyde Rasmusses

dom VI pt
Hans Christensen
Karen, Hans Christensen
Hans Henrichsen
Laurits Michelsen
Christen Hansen

dom VII pt
Henrich Nielsen degn
Hans Hansen
Hans Hierichsen
Hieric Hansen
Maren Hierrichs
Johanne Hierrichsdatter
Anne Nielsdatter
og Hans Pedersen og hans hustru
Gyde Jørgensdatter

dom VIII pt
Jep Pedersen
Maren Jeppes
Laurits Mortensen
Karen Laurits
Hans Pedersen
Johanne Hansis
Hans Rasmussen
Maren Hansdatter
Karen Mortensdatter
Maren Jørgensdatter
Maren Rasmusdatter

dom IX pt
Rasmus Pedersen på Hjortø
hans hustru, svend og pige

dom XII pt
Jens Hansen på Drejø
hans hustru og Claus


(1666)
Den 5. søndag p trin blev kristnet Niels Andersens barn på Skarø kaldet Anders. Laurits Rasmussens kone ibid bar barnet. Faddere: Niels Madsen, Peder Jensen, Jep Foged, Jens Madsen

Samme dag blev ledt i kirke Rasmus Pedersens kone på Hjortø, ofred 3 mk

Den 26. september blev trolovet Niels Rasmussen og Kirsten Hansdatter

Den 18. søndag efter t blev kristnet Hans Rasmussens barn på Drejø. Maren Hr. Christens bar barnet som blev kaldet Maren. Faddere: Anders Ipsen, Apelone Nielsdatter, Rasmus Rasmussen, Hans Pedersen.

Dom 20 pt blev begravet Hans Rasmussens barn på Drejø

Den 23 søndag pt blev begravet Mads Jensens kone på Skarø

Den II advent blev begravet Karen Olufsdatter på Hjortø

Samme dag blev kristnet Peder Korshavns hustrus datterbarn på Skarø og kaldet Karen. Pigen Matzlene holdt det til dåben. Faddere: Peder Jensen, Joseph Pedersen, Peder Nielsen, skrædderkonen ibid

Dom 3. advent blev viet Peder Nielsen på Skarø og Kirsten Hansdatter

Dom 4. advent blev kristnet Joseph Pedersens barn på Skarø kaldet Rasmus. Hans Pedersens kone på Drejø bar det. Faddere: Hans Rasmussen på Skarø, Laurits Rasmussen ibid, Peder Hansen på Drejø, Kirsten Hansdatter på Skarø. Jørgen Madsens kone ibid.

1667
Dom 2 p epiph blev ledt i kirke Peder Korshavns datter på Skarø, ofred 2 sh. Stor springflod

Dom 3 p epiphania blev ledt i kirke Josephs kone på Skarø, 1 dl

Jep Hennicsen døde den 5. februar på Hjortø æta ... .... 77 år

Dom 2 pt blev kristnet Laurtis Rasmussen på Skarø hans søn ved navn Christen. Jørgen Madsens kone bar det. Faddere: Jep Foged, Hans Rasmussens søn Christen Hansen, Josephs kone.

Die 3 pasch blev ledt i kirke Laurits Rasmussens kvinde på Skarø

Dom 2 past pasch blev kristnet Niels Nielsens barn på Drejø kaldet Johanne. Rasmus Rasmussens kone bar det. Faddere: Rasmus Hjortø, Jep Pedersen, Maren Strangesdatter, Rasmus Strangesen, Maren Rasmusdatter, Kirsten Rasmusdatter

2 pinsedag blev kristnet Rasmus Hjortøs barn kaldet Peder. Anne Strangesdatter bar det. Niels Strangesen, Rasmus Strangesen, Jens Jacobsens svend, Hans Rasmussens kone, Anders Ibsens søn

Dom trinitatis blev ledt i kirke Niels Nielsens hustru. ofred 3 sh

Dom 2 pt blev Apelone Nielsdatter trolovet til en mand i Odense ved navn Peder Hunderup

Dom 5 pt blev ledt i kirke Rasmus Hjortøs kone. ofred 3 sh

Dom 12 pt blev kristnet Niels Rasmussens barn på Drejø kaldet Anna. Anders Ibsens kone bar det til dåben. Faddere Niels Hansen, Jørgen Madsen på Skarø og Peder Nielsen, Maren Rasmusdatter

Den 20. august blev Rasmus Nielsen begravet i Drejø kirke. Proust H. L. H. Peder.....

Den 25 september blev kristnet min lille datter Else

Den 22 søndag pt blev min kierste ledt i kirke

Den 20 ... blev Rasmus Nielsen begravet æt 42 (?overstreget)

Den 25 pt blev Niels Hansen og Anne Pedersdatter på Skarø viet

Den 29. november blev Henrich Skarø begravet 74 år

Dom 4 advent blev kristnet Peder Nielsens barn på Skarø som de bar over isen blev kaldet Hans. Joseph Pedersens kvinde bar det til dåb. Faddere: Jep Foged, Jørgen Madsen, Jep Fogeds kvinde, Laurits Rasmussens kone ibid, Niels Hansen på Skarø, Anders Thomsen.

I lige måde blev kristnet samme dag Mads Husis barn på Drejø ved navn Zidsel, min kierste bar det. Faddere Hans Nielsen, Laurits Mortensen, Anne Strangesdatter, Anne Olufsdatter

Fest 2 nativ christi blev kristnet Rasmus Andersens barn på Drejø kaldet Rasmus. Degnekonen bar det til dåben. Faddere: Niels Hansen på Drejø, Anders Ibsens kone, Niels Hansens pige og Jens Kochs datter.

I lige måde er holdt den sidste dag før jul Peder Jensens datter barn på Skarø kaldet Hans blev kristnet.

Anno 1668
Dom septuag blev kristnet Niels Jensens datter på Hjortø ved navn Kirsten. Faddere: Maren Herr Christens bar det. Niels Hansen, Hans Pedersen, Anders Ibsen. Hans Nielsen på Drejø, Jep Fogeds pige. Her Anders datter i Vaaarelse? Maren Jensdatter på Drejø, høje Niels Ole? på Skarø.

Dom sexag blev ledt i kirke Mads Huusis kone på Drejø, ofred 2 rd

Item Peder Nielsens kvinde på Skarø, ofred 1 ?dalming

Dom invocavit blev kristnet unge Hans Pedersens datter på Drejø kaldet Johanne. Hans Pedersens kone bar det. Faddere: Jep Pedersen, Jens Hansen, Hans Nielsen, Maren Hans Hierrichsen, Niels Rasmussen, Laurits Mortensens kvinde.

I lige måde samme dag blev kristnet Hans Rasmussens datter på Drejø kaldet Karen. Niels Hansens kvinde på Drejø bar det. Faddere: min svend Jens Pedersen, Anders Ibsen, Hans Pedersens søn Peder.

Item samme dag blev og kristnet Jørgen Madsens søn på Skarø kaldet Niels. Jonsephs kvinde bar det til dåben. Faddere Peder Korshavns datter ibid, Niels Madsen ibid, Jep Nielsen.

Samme dag blev ledt i kirke Peder Jensens datter på Skarø, ofred 2 rd

Dom 2 qvadrag. blev ledt i kirke Niels Jensens hustru på Hjortø. ofred penge 1 sletdaler.

Dom oculi blev kristnet Rasmus Hansens datter på Birkholm Karen. Hans Pedersens kone bar det. Faddere: degnekonen, Niels Jensen på Hjortø, Anders Ibsen, Hieric Hansen, Niels Rasmussen.

Dom judica blev ledt i kirke store Hansis kone på Drejø. ofred 3 sh

Den 11 marts blev Mads Huus barn begravet

Den 15. marts blev ledt i kirke Hans Rasmussens kone. ofred 3½ sh

Festo virid blev ledt i kirke Jørgen Madsens kvinde på Skarø. ofred 1 sletdaler

Den 3 past pasch blev kristnet Jens Jensens barn på Birkholm kaldet Anna. Min kierste bar det til dåben. Faddere: Anders Rasmussen, store Hans, Laurits Mortensen, Henrichs datter ....

Dom cantate blev kristnet Anders Ibsens søn på Drejø kaldet Jørgen. Faddere: Hans Pedersen, Hans Nielsen, Jens Pedersen, Jens Kochs datter.

Anden pinsedag blev kristnet Rasmus Rasmussen Birkholms datter på Hjortø kaldet Karen. Niels .... kone på Drejø bar det. Faddere Hans Nielsen, Anders Ibsen, Rasmus Pedersen på Hjortø, Niels Jensen ibid.

Den 1. søndag past trinitatis blev ledt i kirke Anders Ibsens kone på Drejø, ofred 1 sletd

Dom 2 p trinitatis blev begravet Rasmus Madsen på Skarø

Dom 4 p trinitatis blev ledt i kirke Lene på Hjortø, ofred 1 daler

Den 7. juni ble begravet Jens Henrichsens barn på Birkholm

26.. juli gl. Anders Ibsens hustru, begravet ætat 101

Den 24. august blev begravet Hans Pedersen på Drejø ætat 47.

Alle Helgens dag blev trolovet Peder Hansen og Anne Mortens på Skarø

Den samme dag blev viet Morten Henrichsen og Bodil Rasmusdatter

Den 27. sønda efter trinitatis blev viet Peder Hansen og Anne Mortens på Skarø

Anno 1669
Dom esto blev kristnet Mads Husis datter blev kaldet Karen. Anders Ibsens kone bar det. Faddere: Hans Nielsen på Drejø, Stranges kvinde ?(item præstens pige Mette Jensdatter)

Samme dag blev kristnet Laurits Rasmussens søn på Skarø, Jørgen Madsens kvinde bar det.

Dom latære blev kristnet Josephs barn på Skarø kaldet Peder. Jørgen Madsens kvinde bar det. Faddere: Laurits Rasmussen, Peder Kochs datter, Peder Nielsen, Peder Hansen.

Dom judica blev ledt i kirke Laurits Rasmussens kvinde på Skarø. ofred 3 sh

Dom mis. blev kristnet Jens Henrichsens datter.

Dom palmarum blev ledt i kirke Mads Huesis kone, ofred 2 sh

Dom 2 p pasch blev viet Christen Hansen og Johanne Madsdatter

Annonciat Maria stoed gamel pije for sijnerj (??)

Dom misericord blev ledt i kirke Joseph Pedersens kvinde på Skarø, ofred 1 daler

Mandag derefter blev begravet Laurits Rasmussens barn på Skarø som de låe ihjel

Dom cantate blev kristnet Rasmus Pedersens datter på Hjortø kaldet Cisilia. Hans Pedersens kone på Drejø bar. Faddere: Anders Ibsen, Christopher N. Rasmus Hjortø.

Samme dag stod Laurits Rasmussen på Skarø og hans kone skrifte for et barn de lae ihjel.

2 pinsedag blev viet Hans Christensen og Kirsten Mortensdatter

Den 3. søndag efter t blev ledt i kirke Rasmus Pedersens hustru på Hjortø. offerpenge 3 ?

Dom 4 søndag p t blev ledt i kirke Jens Henrichsens kvinde på Birkholm, ofred 2?

Samme dag blev Mads Husis barn begravet på Drejø

Dom 9 p t blev begravet Jens Henrichsens barn på Birkholm

Sct. Lauritsdag blev begravet Niels Tøsings barn på Skarø som blev dødt født

Den 14. søndag p t blev ledt i kirke Niels Tøsings kvinde på Skarø, ofred 3½ sh

Dom 16 p t blev døbt Hans Marcussens barn på Skarø kaldet Mette. Jørgen Madsens kone bar det. Faddere: Laurits Rasmussen, Peder Jensen, ?S...ger

Dom 24 søndag p t blev ledt i kirke Hans Marcussens kvinde på Skarø. Offerpenge 2 sh

Dom 23. november blev begravet Hans Marcussens barn på Skarø

Den 7. december blev begravet gamle Sidsel ætat 80 år

Den 14. december blev begravet Joseph Pedersens barn på Skarø

Anno 1670
Dom septuag blev kristnet Rasmus Hansens barn på Birkholm kaldet Maren. Min kierste bar det til dåben. Faddere: Christopher Nielsen. Min svend Rasmus. Laurits Koch tj. den tid på Hjortø. Joseph Pedersens kvinde. Peder Korshavns datter.

Samme dag blev ledt i kirke Peder Jensens datter, ofred 3 sh

Dom sexogesim. blev begravet gamle Jep Nielsen på Skarø ætat 80.

Dom 2 qvadregis begravet Rasmus Pedersen, hans mor på Hjortø ætat 77

Dom 3 qvaddregis. blev kristnet Niels Nielsens datter på Drejø kaldet Kirsten. Degnekonen bar det til dåben. Faddere: Christopher Nielsen, Anders Ibsen, Hierich Hansen. Jep Pedersens kone. Kirsten .....

Dom misericord blev trolovet på Skarø Niels Mortensen i Ballen og Maren Madsdatter.

Dom 2 qvadrog ess. blev kristnet Laurits Rasmussens barn på Skarø. Jørgen Madsens kone bar det og blev kaldet Karen. Faddere: ?Jørgen Nielsen, Peder Jensens datter. Christen Hansen. .... kvinde

Dom 3 p pasch blev ledt i kirke Niels Nielsens kone. Ofred 3 sh

I lige måde Laurits Rasmussens kvinde på Skarø, ofred 3 sh

3. maj blev begravet Niels Nielsens barn på Drejø

Dom 5 p ? blev kristnet Rasmus Hansen Hjortø søn kaldet Anders. Min kierste bar det til dåben. Faddere: Niels Jensen og Niels Hansen på Hjortø. Hans Christensen. Christen Henrichsen? på Drejø. Niels Hansen ... og degnekonen.

Dom 2 p t blev kristnet Niels Jensens barn på Hjortø kaldet Karen. Peder Tryges kvinde på Ærø bar det. Faddere: Hans Nielsen, Peder Lauritsen på Strynø, Jens Jacobsens søn, Rasmus Ibsen, min svend, moders pige Kirsten.

Samme dag kristnet Mads Nielsens barn på Drejø kaldet Niels. Karen Jensis bar det til dåben. Faddere: Christopher Nielsen. Niels Hansens søn Hans.

Dom 6 p t blev ledt i kirke Niels Jensens kone på Hjortø

Dom 7 p t blev ledt i kirke Mads Husis kone på Drejø

Den 2 (?) august blev Mads Husis barn begravet

Den 14 ditto blev Rasmus Hjortøs barn begravet.

Den 13 søndag p t blev kristnet Hans Christensens barn på Drejø en datter kaldet Karen. Præstekonen bar det til dåben. Fadddere: Christopher Nielsen, Anders Ibsen, Rasmus Ibsen, Niels Hansens kone. Min pige, Maren Frosmand, Kirsten Lauritsdatter og degnekonen.

I lige måde samme dag blev kristnet Peder Nielsen på Skarø en søn kaldet Jørgen. Josephs kone holdt det til dåben. Faddere:

Den 14 p t blev kristnet Christen Hansen på Drejø en søn kaldet Hans. Jep Pedersens kone bar det til dåben. Faddere: Jens Jacobsen, Hans Nielsen, Hans Christensens Maren.

Dom 17 p t blev kristnet Niels Andersens barn på Skarø kaldet Johanne. Anne Madses bar det til dåben. Faddere: Peder Jensen, Peder Nielsen ibid, Laurits Rasmussen, Apelone Jeppisdatter.

Den 18 søndag p t blev ledt i kirke Peder Nielsens hustru på Skarø, ofred 3 sh

Dom 19 p t blev kristnet Claus Rasmussens XI datter kaldet Karen. Min kone bar barnet. Faddere: Laurits Nielsen. Niels Jensen på Hjortø, Jørgen Rasmussen, Jep Pedersens kone. Niels Hansens søn Rasmus. Degnekonen.

Den 20 p t blev ledt i kirke Hans Christensens kone, ofred 1 d

Den 21 blev kristnet Hans Marcussens barn på Skarø i fællig med Jørgen Madsens barn ibid og det af her Jens Bang.

Den 3. november blev min salig kone begraven. Jens Bang prædikte. Meget ondt vejr.

Den 23 p t blev ledt i kirke Christen Hansens kone på Drejø, offer 1 dl

I Lige Niels Tøsings kvinde på Skarø, ofred 3 sh

Den 24 p t blev ledt i kirke Claus Rasmussens kone, ofred 3½ sh

Onsdag den 27. oktober døde min kierste ætat 33.

Den 7. december blev Strange Nielsen begravet

Den 3. søndag i advent blev kristnet Hans Rasmussen 1 datter kaldet Sidsel. Faddere: Niels Hansen, Jens Jacobsen, Laurits Mortensen, Rasmus Ibsen, Jep Pedersens kone, Jens Jacobsens kvinde.

Samme dag ledt i kirke Hans Marcussens kone på Skarø, ofred 2 sh

Item Jens Henrichsen på Birkholm et barn som blev kristnet ?(imens begravet på Strynø af hr. T ...)

Den 4 søndag efter epiph blev ledt i kirke Jens Henrichsens kvinde.

Anno 1671

Kyndelmissedag blev viet Jens Madsen og Karen Nielsdatter

Sexagesima ledt i kirke Rasmus Andersens kvinde på Drejø, ofred 1 daler 8 sh

2den påskedag blev begravet Rasmus Ibsen på Drejø ætat 42.

Dom jubilate blev ledt i kirke Josephs kvinde på Skarø, ofred 1 d

Dom Exaude blev kristnet Rasmus Rasmussen Birkholm på Hjortø en datter kaldet Bodil. Min kierste Augusta Wei?sens holdt det ved dåben. Faddere: Niels Jensen på Hjortø, Niels Hansen på Drejø, Christopher Nielsen ibid, Hans Hierichsens kone, Niels Rasmussens kvinde på Drejø.

15. maj Niels Tåsing 1 barn begravet.

Den 4 pt blev viet Rasmus Strangesen og Karen Jensdatter.

Dom 3 blev viet Peder Hansen og Karen Nielsdatter

Samme dag blev ledt i kirke Lehne på Hjortø, ofred 1 sletdaler

Den 30. juli blev ledt i kirke Rasmus Hjortøs kvinde som fik 2 pigebørn. Det ene blev hjemmedøbt. Ofred 3 sh

Samme ditto begravet Henrich degns datter ved navn Karen

Dom 4 blev viet Niels Rasmussen på Hjortø

Dom 9 søndag p t blev begravet Niels Hansen Strangesen i Drejø kirke, barnefødt i Fyen udi Guldbjerg kirkegård.

Den 25. søndag pt blev begravet Rasmus Hjortøs pigebarn

Den 25. oktober blev begravet Niels Andersens søn på Skarø

Den 9. november døde Anne, sl. hr. Niels på Drejø og blev begravet den 17 ditto

Den 21. blev blev kristnet Rasmus Hansen på Birkholm en søn kaldet Laurits. Karen Jensis bar det til dåben.

Nok blev begravet Karen Jeppes på Drejø.

Den samme ditto blev kristnet Peder Nielsen på Skarø en datter kaldet Voldborg. Jørgen Madsens kone bar det til dåben.

1672
Anden juledag blev ledt i kirke Peder Nielsens kone på Skarø, ofred 1 daler (...?9

Den 2de past epiph blev viet Jens Hansen og Gyde Rasmusdatter, ofred hver 1 sletdaler

Den 3de past epiph blev ledt i kirke Rasmus Hansens kvinde på Birkholm, ofred 28 sh

Dom sexagesime blev kristnet Mads Husis en datter kaldet Anne. Faddere: Karen Augusta bar det, Niels Hansen, Jens Jacobsens søn, Jens Hendrichsen den unge, Rasmus Strangesens hst, Hans Pedersens datter, Laurits Mortensens ?stedsøn.

Dom oculi blev kristnet Laurits Rasmussen en datter på Skarø ved navn Maren. Faddere: Niels Hansen på Skarø, Rasmus Strangesen, Anders Rasmussen, Hierrich Hansen, Josephs kvinde og Maren Strangesdatter, Christen Hansens kone.

Latære blev kristnet Peder Hansen på Drejø en søn kaldet Povel. Min kierste bar det. Faddere: Rasmus Strangesen, Niels Hansen, Hans Hansen, Kirsten Rasmusdatter, Rasmus Rasmussen, degnekonen etc.

Misericord blev kristnet Rasmus Pedersen på Hjortø en søn kaldet Hans. Karen Jensis på Drejø bar det. Faddere: Rasmus Hjortø, Laurits Nielsen, Maren Strangesdatter, Hans Nielsen

Maria besøgelsesdag blev kristnet Rasmus Strangesen en søn kaldet Strange. Lene på Hjortø bar det. Faddere: Niels Nielsen, Jens Hansen, Anders Rasmussen, Maren Strangesdatter, Niels Laursens kone og Hans Pedersens kvinde.

Den 8 pt blev ledt i kirke Mads Husis, ofred 1 sletdaler

Dom 9 pt blev ledt i kirke Rasmus Pedersens hustru, ofred 1 daler

Dom 11 pt blev kristnet Niels Hansen på Skarø en datter kaldet Kirsten, Høje Peders kone bar det, faddere: Jørgen Madsen, Laurits Rasmussen, Hans Rasmussen, Josephs kvinde og store Thomas på Birkholm

Dom 12 pt blev kristnet Claus Rasmussen på Drejø en datter navn Maren. Faddere: Lene på Hjortø, Niels Hansen på Drejø, Hans Pedersen, Rasmus Strangesen, Herrich Hansen, Anders Rasmussen ...? Pedersdatter, Niels Rasmussens kone.Domica 28 blev ledt i kirke Niels Hansens kvinde på Skarø af her Hans Qretzmar?.

Domica 29 pt blev ledt i kirke Claus Rasmussens kone, ofred 1 daler

Den 22 søndag pt blev viet Hierrich Hansen og Magdalene Mortensdatter

Deia 23 pt blev kristnet Anders Ibsen en datter kaldet Maren. Faddere: Karen her Christ. bar det. Laurits Henrichsen, Laurits Nielsen, Niels Nielsen, Maren Niels Hansens på Drejø, Jens Hansen etc

Den 5. december blev Hans Pedersen begraven på Drejø ætat 60.

Den 3 adventy blev ledt i kirke Anders Ibsens kone på Drejø, ofred 1 daler

1673
Domica este blev viet Hans Jensen og Johanne Hansdatter.

Den 26. februar begravet Niels Rasmussens moder på Drejø

Domica palmary blev kristnet Niels Jensens søn på Hjortø noe Jens. min kierste bar det. Faddere Laurits Henrichsen, Laurits Nielsen, Hans Nielsen og Niels Rasmussen på Hjortø, hvide Hans og Jens Jacobsens kone etc.

Dom rogate blev ledt i kirke Niels Jensens kone på Hjortø, ofred 1 daler

Dom 3 pt blev viet Rasmus Ibsen og Anne Pedersdatter

og samme dag druknede Claus Rasmussen og hans broder Anders Rasmussen og blev Claus fundet ved Skarø den 25. juni og begravet i Drejø kirkegård den 27 ditto

Ddom 5 pt blev begravet Anders Rasmussen som blev fundet ved Ringsholm udi Fyn den 27. juni

Dom 8 pt blev kristnet Jørgen Madsen en datter på Skarø noe Karen. Faddere: Peder Nielsens kone, Josephs kvinde, Laurits Rasmussen, en pige til Hans Rasmussen ?ge Jeppisdatter

Den 12 søndag efter t blev ledt i kirke Jørgen Madsens kvinde på Skarø, ofred 3 daler

Den 16 (?) søndag efter t blev kristnet Hierrig Hansen på Drejø en datter kaldet Maren.

Den 25 søndag pt blev kristnet Hans Rasmussen en datter på Drejø kaldet Anna. Faddere: min kierste, item Rasmus Rasmussen, Karen Rasmus Strangesens, Peders Anne, Anders Pedersen, Peder Hansen, Hans Nielsen, Jens Jacobsens søns kone.

Samme dag blev trolovet Rasmus Andersen og Anne Strangesdatter

Den 25. november døde Jep Foged på Skarø og blev begravet den 28.

Dom prima advent blev kristnet Peder Hansens søn på Drejø kaldet Hans. Jens Kochs kone bar det. Faddere: Rasmus Ibsen, Kirsten Nielsen, Joseph Hansen, Niels Strangesen

Den 30. juli erholdt Hierrich Hansen på Drejø en datter kaldet Maren. Blev kristnet den 2 pt

Den 2de advent blev kristnet Niels Andersen på Skarø en søn kaldet Rasmus. Faddere: Peder Nielsens kone bar det. Hans Rasmussen, Jørgen Madsen, Anne Mortens søn den store Hans
?bager, Hans Rasmussens pige.

den 4. advent blev ledt i kirke Hans Rasmussens kvinde på Drejø, ofred 3 1/4 sh

Den 1 søndag efter jul blev kristnet Joseph Pedersen en søn på Skarø kaldet Hans. Faddere: Hans Rasmussen, Jørgen Madsens kvinde, Karen Froesmand, item ?Langehans og Niels Hansen, Hans Rasmussens kvinde

Anno 1674
Dom 3 p epiph blev viet Anne Strangesdatter og Rasmus Andersen

Samme dag blev ledt i kirke Niels Andersens kone på Skarø

Dom saxagesima blev ledt i kirke Josephs kone på Skarø

Den 18 marty 1674 blev trolovet Hans Rasmussen skrædder på Skarø og Karen Nielsdatter Niels Rasmussens datter på Drejø

Dom jubilate blev Jens Henrichsens barn (?måske kone) på Birkholm begravet

Dom cantate blev kristnet Rasmus Andersen på Drejø en søn kaldet Jeppe. Min kierste bar det til dåben. Faddere: Jens Hansen, Niels Strangesen, Karen Mortensdatter, Rasmus Rasmussen, ?M. Mortensen? degnens datter Karen.

Dom rogate blev forskrevne Rasmus Andersens barn begravet

Dm 1 pt blev ledt i kirke Rasmus Andersens hustru.

Samme dag blev kristnet Rasmus Birkholm på Hjortø en søn kaldet Jeppe. Faddere: Rasmus Strangesens kvinde, degnens datter Karen, Rasmus Rasmussen, Anders Ibsen, Kirsten Nielses.

Dom 2 pt blev ledt i kirke Lehne på Hjortø, ofred 1 daler

Samme dag blev kristnet Hans Jensen en datter kaldet Mette. Min kone bar det. Faddere: Rasmus Strangesen, Niels Hansen, Peder Hansen, Hans Hansen, Jens Koch og hans datter, degnens datter, Hans Christensens kone

Dom 10 pt døde Christopher Nielsens kone på Drejø af barnenød.

Den 17 søndag pt blev kristnet Hans Marcussen en søn på Skarø noe Mads. Josephs kone bar det. Faddere: Jørgen Madsen og søn, og Anne Mortens søn, Hans Rasmussens kvinde, Niels tøsings kone etc.

Den 18 pt blev kristnet Rasmus Hjortøs sønner den ene kaldet Claus den anden Anders. Min kierste bar det ene og degnekonen det andet. Faddere: Niels Hansens kone, Anders Ibsen, Laurits Mortensen, Niels Hansens kone, Jens Hansen, Jep Pedersen etc

Samme dag blev ledt i kirke Jens Hansens kvinde, ofred 1 daler

Den 21. blev kristnet Christen Hansen på Drejø en søn kaldet Anders. Min kierste bar det. Faddere: Hans Christensen, Anders Ibsen, Niels Rasmussen, degnens Malene, Jens Kochs datter, Niels Hansens Rasmus, Laurits Mortensens kone.

Den 22. blev kristnet Rasmus Andersen på Drejø en søn kaldet Claus. Min kone bar det. Faddere: Rasmus Strangesen, Anders Ibsen, Jep Pedersen, Rasmus Rasmussen, min svend, Laurits Mortensens stedsøn Rasmus. Gydesdatter, Rasmus ?Hansdatter

dom 2 advent blev ledt i kirke Rasmus Hjortøs kvinde, ofred 1 daler

Den 6. december blev Laurits Pedersen og Sara Henrichsdatter trolovede på Drejø (?Ludvig)

Den 2 advent blev kristnet Hierrich Hansen på Drejø en datter kaldet Anna. Faddere: Degnekonen bart det, Anders Ibsen, Laurits Mortensens stedsøn, Jens Hansen ...? Sørensdatter

3 juledag blev ledt i kirke Christen Hansens kone på Drejø, ofred 1 daler

1675
Hellig 3 kongers dag blev ledt i kirke Anne Strangesdatter på Drejø, ofred 1 daler

2 p epiph blev ledt i kirke Hierrich Hansens kone på Drejø, ofred 1 daler

Dom invocavit viet Sara Henrichsdatter og Laurits Pedersen

Den 27. februar blev begravet Peder Jensens kone på Skarø, 18 sh

Dom reminisere blev kristnet Rasmus Strangesen en datter kaldet Maren. Min kone bar det. Faddere: Laurits Nielsen, Niels Hansen, degnekonen, Karen Jensdatter og hendes søn.

Samme dag blev kristnet Rasmus Andersen en søn kaldet Niels. Peders kone bar det til dåben. Faddere: Jep Pedersen, Rasmus Hjortø, Laurits Mortensen, Anders Ibsen, Rasmus Hansen, Anne Henrichsdatter.

Dom oculi begravet Rasmus Andersen på Drejø 1 barn, 9 sh

Dom palmary blev ledt i kirke Rasmus Strangesens kone, ofred ?

Dom 1 past pasch blev ledt i kirke Rasmus Andersens kone på Drejø, ofred 1 d

Dom exaudi blev kristnet Laurits Rasmussen 1 datter på Skarø kaldet Inger. Peder Nielsens kone ibid bar det. Faddere: Jørgen Madsens søn på Skarø, Rasmus Ibsen på Drejø, og Hans Christensens kone, Rasmus Hansens søn Rasmus og den store gamble pige til ?holy Nielsen

4 pt blev ledt i kirke Laurits Kochs kone på Skarø, ofred 3 sh

Den 1. oktober blev begravet Jens Henrichsens barn på Birkholm

Dom XII trinit blev kristnet Jens Henrichsen 1 søn kaldet Jeppe. Min kierste bar det. Faddere: Karen ..., Rasmus Birkholm, Hans Hansen, Jens Jacobsens søn, Peder Hansen, Christen Henrichsen, Rasmus Hansens kone.

Den 27. oktober begraf jeg atter Jens Henrichsen på Birkholm 1 barn.

24 pt kristnet Rasmus Pedersen på Hjortø en søn noe Jeppe. Min kierste holdt det til dåben. Faddere: Niels Hansen på Drejø, Rasmus Rasmussen, Rasmus Hjortø, Jens Jacobsens sønnekone, Rasmus Ibsen, Niels Niels ?Clemensen, Store Johanne etc.

Dom 25 pt blev ledt i kirke Jens Henrichsens kone på Birkholm, ofred 2 sh

1 advent blev begravet en kvindes barn af Nyborg, som var til Anders Ibsen til huse og døde af småkopper.

Anno 1676
Dom 1 p circumcif blev ledt i kirke Rasmus Pedersens kone på Hjortø

Den 4. januar blev Hans Rasmussens barn på Drejø begravet, ofred 9 sh

Den 25. januar blev Hans Henrichsen begravet ætat 79 år

Midfaste onsdag blev begravet 3 af Rasmus Hjortøs børn på Drejø

Skærtorsdag blev kristnet Hans Rasmussen 1 søn kaldet Rasmus. Faddere: Caren her Christens, Jep Pedersen, Anders Ibsen, Niels Nielsen, Ædel Søfrensdatter, Rasmus Ibsen etc.

Misericord blev begravet Rasmus Strangesens datter Maren

I lige måde samme dag blev begravet Herrich Hansen en datter Anne

Exaudi blev kristnet Niels Jensen på Hjortø en datte kaldet Anna. Lehne bar det. Faddere: Niels Hansen ibid, degnens datter, store Johanne, Peder Ibsen, Rasmus Rasmussen, Rasmus Hansen

Exaudi blev ledt i kirke Hans Rasmussens kone, ofred 1 sletdaler

Hellig 3 foldighedssøndag blev trolovet Hans Carlsen og Karen Henrichsdatter

Den 24. blev jordet Hans Rasmussens mindste barn på Drejø

1 pt blev kristnet Niels Andersen på Skarø 1 søn Kaldet Hans. Joseph Pedersens kone bar det. Faddere: Peder Koch, Rasmus Mortensen, Hans Rasmussen, Christen Hansen, Rasmus skrædders datter. Peder Nielsen.

3 pt blev ledt i kirke Niels Jensens hustru på Hjortø, ofred 1 d

6 pt blev ledt i kirke Niels Tøsings hustru på Skarø. ofred 3sh

10 pt ble kristnet Jørgen Madsen på Skarø en søn noe Rasmus. Laurits Kochs kone bar det.

I lige måde blev kristnet Hans Rasmussen 1 datter kaldet Maren. Min kone bar det til dåben. Faddere: Hans Marcussen og hans kone, Niels Tøsing, Josephs kone, Laurits Rasmussen, Karen Lauritsdatter, Peder Koch, Anders Henrichsen, Niels Rasmussen på Drejø, Peder Nielsens kone på Skarø

14 pt blev kristnet Christopher Nielsen på Drejø 1 datter kaldet Anne Marie. Jørgen Andersens kone på Hvidkild bar det. Faddere: Søfren Lauritsen i Løjtved, Peder Nørregaard, Rasmus Ullemose, Christen Henrichsen Acthonig, Niels Hansen på Drejø, Rasmus Ibsen, Karen her Jenses udi Als?, Leene på Hjortø og Rasmus Rasmussens kvinde på Drejø. Ellen (?Maregdatter) og her Mogensis søsterdatter udi Sanct Jørgens gård. Hans Nielsens kone i Svendborg.

17 pt blev ledt i kirke Christopher Nielsens kone, ofred 1 rd

i lige måde Jørgen Madsens kone på Skarø, ofred 3 sh

noch odine die blev viet Hans Carlsen og Henrich degns datter Karen.

item kristnet Joseph Pedersen et barn ved navn Bodild, Jørgen Madsens kone bar det. Faddere: Hans Rasmussen, Niels Andersen, Peder Nielsen, Hans Marcussens kvinde og Rasmus skrædders kone

18 pt blev ledt i kirke unge Hans Rasmussens kone på Skarø, ofred 3 sh

21 pt blev kristnet Hans Jensen på Drejø 1 datter Maren. Christopher Nielsens kone bar det. Faddere: Rasmus Hjortø, Niels Rasmussen, Rasmus Andersen hans datter, Rasmus Rasmussens kvinde, Hierrich Hansen

23 pt blev ledt i kirke Joseph Pedersens kone på Skarø, ofred 1 daler

26 pt blev kristnet Peder Hansen en datter Maren, Anne Strangesdatter bar det. Faddere: Jep Pedersen, Hans Rasmussen Niels N., ??Peder Jensen, Jens Jacobsens kvinde, Jens Kochs datter, ...?, Lene.

samme dag blev ledt i kirke Jens Jacobsens kone, ofred 1 d

3. advent blev ledt i kirke Peder Hansens kone på Drejø, ofred 1 d

Anden juledag blev kristnet Hierrich Hansen 1 søn kaldet Hans. Min kierste bar det. Faddere: Niels N., Rasmus Hjortø, Rasmus Andersen, Karen Plantebeds, Rasmus Mortensen, Rasmus Rasmussen.

Anno 1677
Nytårsdag blev begravet Rasmus Pedersens kones moder på Hjortø, ætat 86.

2 epiph blev kristnet Peder Nielsen på Skarø 1 søn noe Niels. Josephs kone bar det til dåben. Faddere: Hans Marcussen, Hans Rasmussen, Niels Hansen, Jens Kochs datter, Peder Koch, Laurits Rasmussens søn, Jørgen Madsen

4 p epiph blev ledt i kirke Hierrich Hansens kone på Drejø, ofred 1 d

Den 7. februar blev begravet Rasmus Andersen 1 barn på Drejø (? 2 tegn)

Taksigelsesfaste blev begravet Maren Tøsings på Skarø, ætat 76

sexagesig. blev ledt i kirke Peder Nielsens kone på Skarø, ofred 1 d

dom. esto blev kristnet Rasmus Hjortø på Drejø 1 søn noe Claus. Maren Christophers bar det. Faddere: Rasmus Strangesen, Jens Hansen, Rasmus Hansen, Niels Hansens søn, Peders Anne, Anne Strangesdatter, Jens Jacobsens kvinde, Christens datter i huset.

Innocavit blev kristnet Rasmus Birkholm på Hjortø 1 datter kaldet Maren. Christophers kone bar det. Faddere: Rasmus Hjortø, Niels Nielsen, Anne Strangesdatter, Birte Anders Ibsens, Jens Hansens datter.

Oculi blev begravet Thomas Madsens kone på Birkholm og Rasmus Thorsens (?Tåsing) kvinde ibid, begge (gamle kvinder?) og søstre.

Samme dag blev ledt i kirke Rasmus Andersens kone på Drejø, ofred 1 d

Palmar blev ledt i kirke Rasmus Hjortøs kone på Drejø, ofred 1 d

Skærtorsdag blev ledt i kirke Lene på Hjortø, ofred 1 sl.d.

Anden påskedag blev kristnet Hans Rasmussen, Drejø 1 datter Maren kaldet. Christophers kone bar det. Faddere: Niels Hansen, Laurits Nielsen, Peder Hansen, Niels Strangesen, Birte Anders Ibsens.

Den 10. maj blev Jens Jacobsen på Drejø begravet 70 år

Cantate blev Laurits Mortensen på Drejø begravet 55 år

Rogate blev ledt i kirke Hans Rasmussens kone på Drejø, ofred 1 s

Exaudi blev store Thomas på Birkholm trolovet med Henrichs datter Maren

3 pt blev kristnet Niels Hansen på Skarø en søn kaldet Jens. Jørgen Madsens kone bar det. Faddere: Hans Marcussen. Laurits Koch, Anders Thomsen, Niels Tøsings datter, Jens Kochs datter. Joseph Pedersens hustru.

dom 3 blev begravet Hans Marcussens barn på Skarø

og samme dag blev Hans Haar og Karen Jensis på Drejø trolovet

5 pt blev viet Thomas Madsen på Birkholm, ofred 1 sletdaler

Den 26. juli blev begravet Hans Carlsen substituts barn (...?)

6 pt blev ledt i kirke Niels Hansens kone på Skarø

samme trolovet Anders Thomsen og Karen Nielsdatter

11 pt blev ledt i kirke Hans Carlsens kone på Drejø, ofred1 d

14 blev viet Hans Haar

samme og blev kristnet Jens Henrichsen Strynøkalv 1 datter Barbra. Min kone bar det. Faddere: Christopher Nielsen, Rasmus Ibsen, Hans Christensen, Jep Pedersens datter. Henrics datter på Strynøkalv, store Thomis kone item. Christen Henrichsen, Anders Ibsens kone

15 pt blev viet Anders Thomsen og Karen Nielsdatter på Skarø

16 pt blev kristnet Rasmus Strangesen 1 søn noe Rasmus. Marie August bar det til dåben. Faddere: Rasmus Birkholm på Hjortø, Rasmus Ibsen, Joseph Hansen, Rasmus Rasmussen, Hans Christensens kone, Jens Kochs datter og Niels Rasmussens datter Voldborg Nielsdatter.

17 pt blev kristnet Rasmus Hansen på Drejø 1 søn kaldet Hans. Faddere: Karen Hans Christensens bar det. Rasmus Mortensen, Rasmus Hjortø, Henrich Rasmussen, Anders Pedersens kone

Samme dag blev kristnet Laurits Rasmussen på Skarø 1 datter kaldet Karen. Faddere: Peder Nielsens kone, Josephs kone, Niels Tøsings datter (min skens?) broder, Hans Mortensen, Hans Rasmussen ibidem.

20 pt blev kristnet unge Rasmus Andersen 1 søn noe Andreas. Christopher N. kone bar det. Faddere: Laurits Nielsen. Rasmus Hjortø, Hans Andersens kone. Jep Pedersens datter. Niels Rasmussens datter.

Samme dag blev ledt i kirke Jens Henrichsens kone på Strynøkalv, ofred 1 d

23 pt blev ledt i kirke Rasmus Hansens kone på Drejø, ofred 1 d

I lige måde Laurits Kochs kvinde på Skarø, 3 sh

2 advent blev ledt i kirke Anne Strangesdatter, 1 d.

1678
Kyndelmissedag blev Thomas Madsen på Birkholm tvende børn begravet.

Den 6. marts blev moderen til første tvende børn begravet her på Drejø, ætat 40 år

Latære blev kristnet Niels Jensen på Hjortø 1 søn kaldet Jacob. Maria Aaugustidatter bar det. Faddere: Rasmus Mortensen, Rasmus Birkholm, Niels Nielsen, Hans Hansen, Jep Pedersens datter, Niels Rasmussens datter. Rasmus Pedersens kone på Hjortø

Den 3. marts blev begravet Henrich Jacobsen på Birkholm æstat 80 mindre 2 (?)

Den 26. marts blev begravet Rasmus skrædders hustru på Skarø ætat 56

3 p pasch blev kristnet Rasmus skrædders søn på Skarø 1 datter kaldet Magdalene. Faddere Jørgen Madsens kone bar det. Niels Tøsing, Hans Rasmussen, Laurits Kochs kone, Anders Thomsens kone, Josephs kone, Niels Rasmussens datter på Drejø

Cantate blev ledt i kirke Niels Clemensens kone på Hjortø, ofred 1 d

Offerpenge til pinsedag 1678 13 d 2 sh

2 pt blev kristnet Christopher Nielsen 1 søn på Drejø kaldet Niels. Anne Marcusses bar det. Faddere: Peder Nørg. Jørgen Andersen på Hvidkilde, Hans Nielsen, Laurits Nielsen, Mette Ulssemose, Hans Hansen, Jens Henrichsens kone etc.

3 pt blev kristnet Hans Carlsen på Drejø 1 datter kaldet Maren. Min hustru Karen Augusta bar det til dåben. Faddere: som følger: Christen H. (?33 Tk st). Laurits Nielsen, Rasmus Strangesen, Rasmus Ibsen, Berte Anderses. Niels Hansens kvinde, Rasmus Hjortøs kone, degnekonen

4 pt blev ledt i kirke Maren Christophers på Drejø

Den 3. juli blev begravet Christopher Nielsen 1 barn på Drejø

Den 7 juli som var den 6. søndag pt blev ledt i kirke Hans Carlsens kone, ofred ?

Den 11 søndag pt blev kristnet Joseph Pedersen en datter kaldet Anna. Faddere: Hans Rasmussen, Hans Mortensen, Peder Koch, Hans Hansen, Store Johanne, Hans Nielsens kvinde og Rasmus Rasmussen, alle på Skarø

17 pt blev ledt i kirke Josephs kone på Skarø

26 pt blev viet Hans Nielsen og Maren Jensdatter på Drejø, ofred 3 d

1 advent blev kristnet Hierrich Hansen 1 søn kaldet Morten. Faddere: Jep Pedersen, Hans Christensen, Niels Nielsen, Maren Jensdatter og Anne Jensdatter, Hans Carlsens kone bar det til dåben.

Til offer til jul 12 sld

Anno 1679
Nytårsdag blev ledt i kirke Hierrich Hansens kone, ofred 1 d

Den 25. februar blev begravet Niels Jørgensen på Skarø udi sin alders 82 år

Latære blev kristnet Hans Jensen på Drejø kaldet Anna, præstekonen bar det. Faddere: Anders Ibsen, Laurits Nielsen, Anne Hans Pedersens, Niels Hansens sønnekone. Christophers tjenestepige, Joseph Hansen, Christen Rasmussen

Judica blev kristnet Peder Nielsen 1 datter kaldet Karen. Karen Mortens bar det. Faddere: unge Hans Rasmussen, Rasmus skrædders kone og hans søn, Anders. Niels Tøsings kone og Anders Thomsens kone.

samme dag blev begravet Niels Hansens kone på Hjortø, ætatids 80

Jubilate blev ledt i kirke Peder Nielsens kone på Skarø

Item Hans Jensens kone på Drejø

Rogate blev begravet Hans Rasmussen på Skarø, ætat 63.

3. pentac blev begravet Niels Hansen på Birkholm, ætat 54

3 pt blev kristnet Christopher på Drejø 1 datter kaldet Karen. Hans Nielsens kone i Svendborg holdt det til dåben. Faddere: Peder Bager i Svendborg, Jacob (?Gorsti) Gemaliel, Søfren Lauritsen i Kogtved, Jørgen Andersens datter Elsabe, Laurits Henrichsen i Beyerholm, Rasmus Nielsen på Drejø. Ellen Jeppesdatter ibid og Peder Mortensen (?Frijler).

8 pt blev ledt i kirke Christopher Nielsens kone på Drejø, ofred 1 d.

15 pt kristnet Jens Henrichsen Strynø 1 søn kaldet Henrich. Hans søster bar det. Faddere: Rasmus Ibsen, Niels Rasmussen, Jørgen Rasmussen, Hans Hansen, Jacob Henrichsen, den unge degnekone, Rasmus skrædders datter på Skarø, hans søster kone på Strynø. Hans Jensens kone på Drejø.

17 pt blev ledt i kirke Hans Nielsens kone på Drejø, ofred 1 d.

10 pt blev ledt i kirke Jens Henrichsens kone på Birkholm, ofred 1 daler.

Anno 1680
3 p epiph blev kristnet Niels Tøsing på Skarø noe Niels. Josephs kone bar det. Faddere: Jørgen Madsens søn, og Laurits Koch, Anders Thomsen etc.

Samme dag blev kristnet Hans Rasmussen på Drejø 1 datter kaldet Anna. Maria Augustidatter holdt det ved dåben. Faddere: Peder Hansen, Niels Nielsen, Rasmus Hjortø, Niels Hansens kvinde etc.

1. søndag i fasten blev ledt i kirke Hans Rasmussens kone på Drejø, ofred 1 d

Samme dag blev kristnet Rasmus Hansen på Drejø 1 søn kaldet Rasmus. Rasmus Rasmussens kone på Drejø bar det. Faddere: Niels Nielsen, Christen (Hansen?), Hans Mortensen, Rasmus Rasmussens søn Rasmus item. Karen Stranges, Anne Strangesdatter og Jeppis Ellen.

2 i fasten blev kristnet Rasmus skrædder på Skarø 1 datter kaldet Magdalene, som blev hjemmedøbt og siden nogle dage derefter død og begraven midfaste søndag.

I lige måde samme dag blev ledt i kirke Niels Tøsings kone på Skarø, ofred 1 d

Judica blev kristnet Jørgen Madsen på Skarø 1 søn kaldet Peder. Peder Nielsens kone ibid holdt det til dåben. Faddere: Laurits Rasmussen, Anders Rasmussen, Niels Hansen, Hans Hansens kone, Niels Tøsings kone og Anders Thomsens kone, alle af Skarø.

Palmarum blev ledt i kirke Rasmus Hansens kone på Drejø, ofred 1 sld

22 april blev begraven gamble Gye ætat 80, barnefødt på .......... ?

30 april blev begravet Christen Hansens største søn her på Drejø ætat 20, som døde meget hastigt.

Jubilate blev begravet Rasmus skrædders hustru på Skarø ætat 37.

Onsdag derefter blev begravet Maren, Hans Hierrichsen på Drejø, ætat 63

Cantate blev ledt i kirke Jørgen Madsens kone på Skarø, ofred 1 d

3 pentac blev kristnet Laurits Koch på Skarø noe Laurits. Den unge degnekone bar det. Faddere: Niels Tøsing, Peder Koch, Rasmus skrædders søn Hans ..... Valborg Rasmusdatter, Ellen Jeppesdatter, Peders Anne, Maren Hansdatter.

6 pt blev ledt i kirke Laurits Kochs kone på Skarø, ofred 3 sh

9 pt blev kristnet Hans skrædder på Skarø 1 søn kaldet Jens. Jørgen Madsens kone bar det. Faddere: Rasmus skrædders kone. Peder Nielsen, Peder Koch, Niels Rasmussens søn på Drejø.

13 pt blev kristnet Niels Hansen på Skarø 1 datter ved navn Maren. Peder Nielsens kone bar det. Faddere: Laurits Rasmussen. Hans Rasmussen. Hans Hansen, Jørgen Madsens kone, Anders Thomsens kone etc. Maren skrædders, Josephs datter.

19 pt blev begravet Joseph Pedersens kone på Skarø, ætat 38.

19 pt blev ledt i kirke Niels Hansens hustru på Skarø, ofred 3 sh

20 pt blev trolovet Jørgen Thomsen på Birkholm og Karen skrædders af Skarø

20 pt blev kristnet Peder Hansen på Drejø 1 søn kaldet Peder. Anders Ibsens kone bar det. Faddere: Rasmus Ibsen, Joseph Pedersen, Niels Rasmussen Hjortø, Anders Pedersens kone, Jeppes datter Ellen, Niels Strangesen.

23 pt blev trolovet Joseph Pedersen på Skarø og Johanne Mortensdatter

3. december blev begravet Niels Hansens barn på Skarø

2 advent blev kristnet Niels Jensen på Hjortø 1 søn noe Søren. Maren Christophers bar det til dåb. Faddere: Rasmus Ibsen, Jens Hansens datter, Niels Hjortø, Maren Sørensdatter, Henrich Ibsen og Niels Rasmussen

3. juledag blev begravet Rasmus skrædder på Skarø, ætat 60.

Anno 1681
1. søndag efter nytår blev begraven Rasmus skrædders søn Niels ætat 20

Nok onsdagen derefter hans broder Anders begravet, som døde i Fyn og hidført, ætat 30.

I lige måde Hans Rasmussens barn på Skarø som og blev begraven samme dag ætat 24 uger.

2 p epiph blev kristnet Hans Hansen 1 datter på Skarø kaldet Anna. Peder Nielsens kone holdt det til dåben. Faddere: Laurits Koch, Niels Tøsing, Niels Hansen, Niels Andersen, Peder Koch, Maren Frodmand?, Jørgen Madsens kone og Niels Mortensens datter i Ballen.

20 januar blev begravet Rasmus Rasmussens hustru på Drejø ætat 60

Septurag blev viet Jørgen Thomsen på Birkholm til Karen skrædders på Skarø, offer begge 10 sh

Samme dag blev ledt i kirke Niels Jensens kone på Skarø (iflg. dåb er det Hjortø)

16 februar blev begravet Peder Hansens barn på Drejø

1. søndag i fasten blev ledt i kirke Hans Hansens kone på Skarø, ofred 3 sh

Anden søndag i fasten blev viet Joseph Pedersen og Johanne Mortensdatter

Oculi blev kristnet Hans Nielsen på Drejø 1 søn kaldet Niels. Faddere: præstekonen holdt til dåb. Jens Koch, Rasmus Strangesen, Rasmus Clausen, Hans Rasmussen, Voldborg Nielsdatter, Christen Hansen, Anders Ibsens kone, Hans Haar, Rasmus Andersens kone., alle på Drejø

Latære blev kristnet Hans Jensen 1 datter kaldet Johanne. Min kone bar det til dåben. Faddere: Hans Haar, Rasmus Strangesen, Hans Nielsen, den store skrædder, Anne Strangesdatter og Jens Kochs datter, Hans Rasmussens (søn Peder?)

Palmary blev begravet Rasmus Birkholms datter på Hjortø, ætat 12.

2. påskedag blev kristnet Hans Carlsen degn 1 søn kaldet Carl. Maria Augustidatter holdt det til dåben. Faddere: Axel Zeutl. Rasmus Hjortø, Niels Strangesen, Niels Rasmussen, Anne Clauses, Maren Christophers, Jeppis datter.

Misericord blev ledt i kirke Niels Hansens sønnekone på Drejø, ofred 1 d

Rogate blev ledt i kirke Hans Jensens kone på Drejø

Ephani blev ledt i kirke Hans Carlsen degns kone på Drejø, som gjorde barsel samme dag og ofred rede penge 1 d

2 p pasch blev kristnet Rasmus Clausen 1 datter kaldet Kirsten, præstekonen bar det. Faddere: Rasmus Strangesen, Niels Rasmussen, Jens Kochs datter, Niels Hansens søn og den store skrædder

26. august blev begravet Karen Huusis

6. september blev Henric Nielsen på Drejø begravet ætat 72

22 pt blev kristnet Rasmus Birkholm på Hjortø 1 datter kaldet Bodil. Min kone bar det. Faddere: Rasmus Pedersen, Jens Kochs søn, Niels Hansens sønnekone, Henrich Ibsen, Anne Strangesdatter, Henrich Nielsen, Cathrine Andersdatter og (? drstens) pige til Niels Hansen.

Den X cemb. blev begravet Niels Tøsings hustru på udi sin alders 46 år.

3. juledag blev født Rasmus Strangesen 1 datter

1682
Nytårsdag blev kristnet Rasmus Strangesen 1 datter kaldet Maren. Niels Hansens sønnekvinde bar det. Faddere: Niels Rasmussen Hjortø, præstens pige Abel, Christopher Nielsen, Niels Strangesen, Anne Strangesdatter, Niels Nielsen, Jens Kochs Rasmus, Niels Hansen, Henniche, Karen Hjortøs og Josephs datter på Skarø

Den 30. januar blev begravet Maren Stranges ætat 75.

Siagesima blev ledt i kirke Rasmus Strangesens kone på Drejø, ofred 1 d

Fastelavns søndag blev kristnet Christopher Nielsen 1 datter kaldet Susanne. Margrethe (?offis) bar det. Faddere: Hans Nielsens søn. Anne Jørgensdatter, Peder Ibsen, Hans Christensens kone, store Rasmus Andersens kone, Rasmus Hjortøs kone, Niels Hansens sønnekone.

Skærtorsdag blev trolovet Rasmus Rasmussen og Valborg Nielsdatter

Judica blev ledt i kirke Christopher Nielsens kone på Drejø, ofred 2 sld

Palmary blev kristnet Hans Rasmussens barn på Skarø kaldet Rasmus. Jørgen Madsens kone bar det. Faddere: Hans Hansen, Laurits Rasmussen, Anders Thomsen, Høje Peders kone ibid, Niels Tøsings kone og Voldborg Nielsdatter på Drejø

Dom qvasimodo blev kristnet Joseph på Skarø en datter kaldet Karen. Hans Christensens kone bar det på Drejø, Faddere: Peder Koch, Peder Nielsen, Kirsten Nielses på Drejø, Hierig Hansen, Jens Kochs søn, Anders Thomsen, Hans skrædder på Skarø, Jørgen Madsens datter

Cantate blev ledt i kirke Hans Rasmussens kone på Skarø, ofred 3 sd

Anden pinsedag blev ledt i kirke Josephs kone på Skarø, ofred 1 d

3. pinsedag blev viet Rasmus Rasmussen og Voldborg Nielsdatter på Drejø

6 pt blev trolovet Jacob Lorentzen og Ellen Ipsdatter

9 pt blev kristnet Niels Hansens barn på Skarø kaldet Maren. Jørgen Madsens kone bar det. Faddere: Høje Peder Hansen, Jørgen Madsens datter, Niels Tøsings kone, Josephs kone, Laurits Kochs søn, Rasmus Hjortø, Jørgen tjenende Joseph ibid.

16 pt blev ledt i kirke Niels Hansens kone på Skarø, ofred 3 sl 9 sh

18 pt blev viet Niels Strangesen og Anne Jensdatter

20 pt blev viet Jacob Lorentzen og Ellen Ibsdatter

24 pt blev kristnet Anders Thomsen 1 søn på Skarø kaldet Hans. Peder Nielsens kone ibid bar det. Faddere: Joseph, Hans Hansen, Laurits Rasmussen, Peder Koch, Niels Tøsings kone, Cathrine Ipsdatter og Jørgen Madsens datter alle fra Skarø

Anden juledag blev ledt i kirke Anders Thomsens kone på Skarø, ofred 1 d

Søndag mellem nytår og jul blev kristnet Rasmus Hansen 1 datter på Drejø kaldet Anna. Maren Christophers bar det. Faddere: Rasmus Rasmussen, Peder Hansen, Jørgen Rasmussen, Berte Anders Ibsens, Christen Hansens kone, Gyes datter og (?og vekerste)

1683
2 søndag efter hellig tre konger blev begraven Hierrich Hansen på Drejø 1 barn dødfødt

Taksigelsesfest blev ledt i kirke Rasmus Hansens kone på Drejø, ofred 1 d

Innocavit blev ledt i kirke Hierrich Hansens kone på Drejø, ofred 1 d

I lige måde blev samme dag kristnet Rasmus Rasmussen på Drejø 1 datter kaldet Anna. Rasmus Hansens kone på Drejø holdt det til dåben. Faddere:Niels Hansen, Store Rasmus Andersen, Christen Hansen, Hierrig Hansen, Niels Rasmussens søn, Magdalene Henrichsdatter, Niels Strangesens kone, Jens Kochs datter, Jens Christensens kone.

Palmary blev ledt i kirke Rasmus Rasmussens hustru Voldborg, ofred 1 d

2. juni blev begravet Jørgen Thomsens kone på Birkholm som døde i barnenød, blev forløst og fik et dødt barn

9 pt blev kristnet Niels Strangesen 1 datter kaldet Maren. Min kone holdt det til dåben og var det første som blev kristnet efter den ny forordning. Faddere: Rasmus Strangesen, Niels Nielsen, Niels Hjortø, Jens Kochs søn Hans (?Jens), Niels Rasmussens søn Hans. Anne Clausdatter, Voldborg Jensdatter, Rasmus Rasmussens kone, Rasmus Hansens kone.

13 pt blev kristnet Hans Carlsen degn 1 søn kaldet Henrich. Maren Christophers på Drejø bar det. Faddere: Niels Nielsen, Peder Hansen, Jens Kochs søn, Præstens datter Christina. Hans Christensens kone, Store Rasmus Anderse s kone, Joseph Hansen.

14 pt blev kristnet Niels Tøsings datter på Skarø kaldet Maren. (?.... forp ..) kone bar det til dåben. Faddere: Jørgen Madsen, Hans Hansen, Josephs søn, høje Peder, Niels Hansens kone, Josephs datter, Anders Thomsens kone, Peder Kochs pige Cathrine.

15 pt blev kristnet Hans Hansen 1 datter på Skarø kaldet Kirsten. Jørgen Madsens kone bar det. Faddere: Joseph Pedersen, Niels Tøsing, Hans Rasmussen, Hans Mortensen, Niels Hansens kone, Anders Thomsens kone.

17 pt blev ledt i kirke Niels Strangesens kone, ofred 1 sd

21 pt blev ledt i kirke Hans Hansens kone på Skarø, ofred 1 d

Allehelgen blev begravet Niels Hansen på Skarø 1 datter ætat 1 år 6 uger

I lige måde begravet Niels Tøsing ibid 1 barn den 16 pt

22 pt blev begravet Niels Strangesen på Drejø 1 datter ætat 5 måneder 2 uger.

25 pt blev trolovet Jørgen Thomsen og Cathrine Jochumsdatter

Søndag mellem jul og nytår blev begravet Gyde Rasmusdatter boendes på Drejø ætat 54

1684
2 p epiph viet Jørgen Thomsen og Cathrine Jochumsdatter af Birkholm

Sexagesima blev kristnet Hans Jensen på Drejø 1 datter kaldet Karen. Degnekonen holdt det til dåben. Faddere: Peder Hansens kone, Rasmus Clausen, Hans Nielsen, Niels Rasmussen, Christopher Nielsens tjenestepige

Den 2. onsdag i fasten blev kristnet høje Peder Nielsen på Skarø 1 datter kaldet Anna. Jørgen Madsens kone bar det. Faddere: (?) Hansen. Hans Mortensen, Cathrine Andersdatter, Laurits Koch.

Maria bebudelsesdag blev ledt i kirke Hans Jensens kone på Drejø

Dom qvadimodo blev kristnet Joseph Pedersen på Skarø en søn kaldet Mads (i skifte mv. Morten). Jørgen Madsens kone bar og intet ofred degn efter ny lov. Faddere: Peder Nielsen, Hans Mortensen, Hans Christensens datter, Niels Tøsing og Laurits Rasmussens søn

Misericord blev ledt i kirke Peder Nielsens kone på Skarø

Samme dag kristnet jeg Jens Strynøkalv 1 datter kaldet Triniche. Faddere: Jørgen Thomsens kone bar det. Thomas Madsen, Stranges søn på Strynø, (blank) Rasmusdatter og sl. Henrichs datter Maren.

Exaudi blev ledt i kirke Josephs hustru på Skarø

Trinitatis blev ledt i kirke Jens Strynøkalvs hustru på Birkholm

7 pt blev kristnet Christopher Nielsen 1 søn kaldet Jørgen. Min kone bar det til dåben. Faddere: Niels Nielsen og Peder Hansen, Joseph Hansen, Rasmus Andersens kone. Rasmus Clausens kone, alle på Drejø

13 pt blev kristnet Hans Nielsen 1 søn på Drejø kaldet Peder. Anders Ibsens kone på Drejø.

Samme dag blev kristnet Peder Hansen 1 datter på Drejø kaldet Anna. Min hustru bar det. Faddere: Christopher Nielsen, Rasmus Strangesen, Rasmus Rasmussen, Michel Nielsen, Magdalene Henrichsdatter, Maren Søfrens, Peders Anne, Anne Ibsdatter, Hans Jensens kone, Hierrig Rasmussen, alle af Drejø

14 pt blev kristnet Rasmus Rasmussen 1 søn på Drejø kaldet Rasmus. Min kone holdt det. Faddere: Hans Haar, NN, Hans Nielsen, Christen Rasmussen, Hans Jensen, Christen Hansens kone og Hans degns kone, alle af Drejø

Samme dag blev ledt i kirke Christopher Nielsens kone på Drejø, ofred 1 rd

15 pt blev Hans skrædder på Skarø 1 datter kaldet Karen. Jørgen Madsens kone ibid holdt det ved dåben. Faddere: Peder Nielsen, Peder Koch, Josephs datter, Hans (?) kone, Anders Thomsens kone, Josephs søn, alle af Skarø

10. september blev begravet 1 pige værendes hos Jeppe som var født på Strynø ved navn Birthe og døde af små kopper

17 pt blev kristnet Rasmus Hansen på Drejø 1 søn kaldet Laurits. Degnekonen holdt det til dåben. Faddere: Hierrich Hansen, Hans Haar, Henniche Nielsen, Karen Stranges og Christen Hansen, alle på Drejø

18 pt blev ledt i kirke Peder Hansens kone på Drejø

19 pt blev ledt i kirke Rasmus Rasmussens kone på Drejø

Samme dag blev kristnet Niels Hansen 1 søn på Skarø kaldet Peder. Faddere: Peder Nielsens kone bar det. Jørgen Madsen, Laurits Koch, Peder Nielsen og hans søn, Hans Hansens kone, Josephs datter

20 pt blev ledt i kirke Hans Nielsens kone på Drejø

21 pt blev begravet Niels Jensen på Hjortø ætat 74

22 pt blev kristnet Niels Strangesen på Drejø 1 søn kaldet Strange. Maren Christophers bar det. Faddere: Jens Koch, Rasmus Clausen, Niels Nielsens datter

I lige måde samme dag ledt i kirke Rasmus Hansens kone på Drejø

31. oktober blev begravet Karen Jensis på Drejø ætat 70 år

Alle helgensdag blev kristnet Niels Tøsing 1 søn kaldet Anders. Velb. frue Jytte Banner bar det. Faddere: Anders Hansen (?...) Peder Koch, Jens skrædder, Jens Koch (?...) Jørgen Madsens kone.

Den 5. november blev begravet Niels Tøsing 1 barn på Skarø ætat 9 dage

25. pt blev ledt i kirke Niels Hansens kone på Skarø

26. november blev begravet Rasmus Rasmussen 1 søn på Drejø noe Rasmus, ætat 22 uger

1 advent blev ledt i kirke Niels Tøsings kone på Skarø

2 advent blev viet Jens Hansen på Drejø og Johanne Rasmusdatter

Samme dag blev kristnet Laurits Rasmussen på Skarø 2 pigebørn, Peder Nielsens kone på Skarø holdt det ene til dåben, i lige måde Jørgen Madsens kone det andet. Børnene kaldtes det ene Mette det andet Johanne. Faddere (? som af ...) Rasmus Ibsen, Jens skrædder, Josephs søn, Hans Mortensen, Birkholm, Hans Hansen, Peder Hansen (? Jensens) datter, Jens Kochs datter, Niels Rasmussens datter på Drejø

Den 25. begravet jeg Peder Nielsen 1 søn på Skarø

Samme dag blev ledt i kirke Niels Strangesens hustru på Drejø

3. advent blev begravet Laurits Rasmussen på Skarø 1 datter ætat 8 dage

1685
Den 7. januar blev begravet Peder Hansen på Drejø ætat 36

5 pt epiph ledt i kirke Laurits Kochs kone på Skarø

Aske onsdag blev kristnet Anders Thomsens barn på Skarø 14 dage gammel thi da kunne de først komme hid for is, kaldet Rasmus. Niels Tøsings kone bar det. Faddere: Jørgen Madsen, Peder Nielsen, Hans skrædder, Josephs kone, Hans Christensens kone

Rogate blev begravet Karen sl. Laurits Mortensens ætat 68

6 pt trolovet Jens skrædder og Voldborg Josephsdatter

7 pt blev kristnet 1 uægte barn som var Joseph Pedersens datters på Skarø kaldet Niels. Udlagt til barnefader Jens skrædder. Peder Nielsens kone på Skarø bar det til dåben. Faddere: Hans Hansen og Rasmus skrædder på Skarø, Josephs kone, Jens Kochs datter og Niels Rasmussens datter på Drejø

13 pt blev viet Niels Ibsen på Hjortø og Johanne Søfrensdatter

14 pt blev ledt i kirke Josephs datter på Skarø

16 pt blev viet Hierrich Rasmussen og Anne Povlsdatter

Alle helgensdag blev kristnet Jens Hansen på Drejø 1 datter kaldet Maren. Min kierste bar det. Faddere: Rasmus Andersen, Anders Hansen (?Haar), Morten Hansen, degnekonen, Hans Christensens kone på Drejø

21 pt blev kristnet Hans Haar på Drejø 1 søn kaldet Søfren. Præstekonen holdt den til dåben. Faddere: Rasmus Andersen, Christopher Nielsen, Rasmus Strangesen, Jens Hansen, Hans Rasmussens datter, Niels Strangesens kone

4. advent blev ledt i kirke Maren Sørensdatter på Drejø

2. juledag blev ledt i kirke Jens Hansens kone på Drejø

1686
19. januar blev begravet Christen Hansens hustru på Drejø ætat 60 år

I lige måde Hans Jensen (Drejø) den 4. februar 1 liden barn som straks døde af en (?fokæsikten)

Dom esto blev kristnet Niels Tøsings barn på Skarø kaldet Maren. Forpagterdatteren på Lindskov bar det. Faddere: Joseph Pedersen, Rasmus skrædder, Niels Tøsings datter, Peder Nielsen

Oculi blev viet Jens Rasmussen og Voldborg Josephsdatter

Latære blev ledt i kirke Hans Jensens kone på Drejø

Judica blev ledt i kirke Niels Tøsings kone på Skarø

Jubilate blev kristnet Jens Henrichsen på Birkholm 1 datter Anne. Kirsten Rasmusdatter holdt det. Faddere: Jens Henrichsen, Anne Rasmusdatter

Trinitatis blev ledt i kirke Jens Strynøkalvs kone på Birkholm efter denne ny rirual, ofred 1 d

4 pt blev kristnet Niels Strangesen 1 datter noe (blank). Faddere: Anne Margrethe Christensdatter som bar det. Hierrich Hansen, Rasmus Ibsen, Rasmus Hansens kone og Anders Ibsens datter Cathrine alle på Drejø

Maria besøgelsesdag blev kristnet Hans Carlsen degn 1 søn kaldet Niels. Min datter Anne Margrethe holdt det ved dåben. Faddere: Rasmus Ibsen, Jørgen Rasmussen, Jens Koch, Karen Strangesdatter og Rasmus Hjortøs datter Anne.

Noch begravet Laurits Mortensens stifdatter

7 pt kristnet Rasmus Rasmussen på Drejø 1 datter kaldet (blank)[Maren]. Min datter Else bar det til dåben. Faddere: Karen Stranges, Michel Nielsen, Hierig Rasmussen, Niels Rasmussen, Margrethe Andersdatter

9 pt blev ledt i kirke Niels Strangesens kone på Drejø ofred (?)

10 pt blev ledt i kirke Hans degns kone, ofred (?)

14 pt blev ledt i kirke Rasmus Rasmussens kone på Drejø

15 pt blev kristnet Hans skrædder 1 datter på Skarø kaldet Anna. Jørgen Madsens kone bar det. Faddere: Joseph Pedersen, Peder Koch, Niels Hansens kone og Niels R. datter

Den 4. oktober trolovet Christen Hansen og Johanne Nielsdatter

20 pt blev kristnet Hans N. 1 datter kaldet Maren. Min datter Anne Margrethe holdt det ved dåben. Faddere: Rasmus Hjortø, Michel Nielsen, Jens Hansens kone, Maren Rasmusdatter.

19. oktober blev viet Rasmus Nielsen og Anne Margrethe Christensdatter

22 pt blev ledt i kirke Hans Rasmussen skrædders kone på Skarø

Og samme blev Jep Pedersen begravet ætat 78 år

Den 8. november blev begravet Christen Rasmussen, ungkarl, ætat 35

Den 24 blev viet Christen Hansen og Johanne Nielsdatter

Og samme og begravet Hierrig Rasmussens barn på Drejø.

Den 25. november blev begravet Voldborg Rasmusdatter på Drejø ætat 25

1de Xembris blev trolovet Hans skræder og Anne Gregersdatter på Drejø

Den 11 xembris blev Anne Hierigs begravet på Drejø ætat 50

Den 12. blev begravet Niels Rasmussens datter Anne på Drejø ætat 19

Noch begravet Hans Carlsen degns barn ætat 15 (?uger)

30. december begravet Anders Ibsens hustru på Drejø ætat 57

Anno 1687
Den 27. januar (?...) Anders Ibsens søn Jørgen begravet ætat 19 år ringer 3 måneder

21. februar blev trolovet Hierrig Rasmussen og Johanne Hansdatter

3. marti var der (?kvinder ind) med Christophers kone på Drejø som udstod 1 hård fødsel

Den 11. marts blev kristnet Christopher Nielsen 1 datter på Drejø kaldet Maren. Anne Jørgensdatter holdt det til dåben. Faddere: Diderich (?To) møller. Hans Jørgensen, Jørgen Rasmussen, Anne Margrethe, Birgitte i Odense

16. marts blev trolovet Rasmus Rasmussen og Johanne Mortensdatter

3. påskedag blev viet Hans skrædder og Anne Gregersdatter

'Den 6. april blev begravet Rasmus Hansens søn på Drejø ætat 7

Misericord blev kristnet Hans Hansen og Niels Hansen hvert et barn den ene en søn den anden 1 pige. Sønnen noe Hans, pigen Johanne. Fadderne var; Jørgen Madsens kone bar pigen, Peder Nielsens kone bar drengen. Ellers stod disse faddere: Jørgen Madsen, Joseph Pedersens kone, Peder Nielsen hans søn, Jens skrædders kone, Laurits Rasmussens kone og søn, alle af Skarø

Samme dag blev ledt i kirke Christopher Nielsens kone

Jubilate blev trolovet Morten Josephsen og Cathrine Andersdatter

og samme dag blev kristnet Hans Jensen her i byen 1 datter Voldborg. Min datter Else holdt det til dåben. Faddere: Christen Hansen, Jørgen Rasmussen, Morten Josephsen, Jørgen Madsens datter og Christen Hansens steddatter.

Cantate blev viet Hierrich Rasmussen og Johanne Hansdatter

Exaudi blev kristnet Rasmus Strangesen 1 datter kaldet Anna. Maren Christophers bar det til dåben. Faddere: Rasmus Ibsen. Rasmus Andersens søn, Anne Strangesdatter, Rasmus Hjortøs pige, Jens Kochs datter

2 pinsedag blev ledt i kirke Hans Hansens og Niels Hansens koner på Skarø

Den 12. juni blev kristnet Anders Thomsen 1 søn på Skarø kaldet Mads. Trinichen på Birkholm holdt det til dåben. Faddere: Joseph Pedersen, Hans Hansen, Mads Thomsen, Johanne Hierrichs, Niels Hansens datter på Skarø

2 pt blev viet Morten Josephsen og Anne Cathrine Andersdatter

3 pt blev viet Rasmus Rasmussen og Johanne Mortensdatter

6 pt blev ledt i kirke Anders Thomsens kone på Skarø

12 pt blev kristnet Hans Haar på Drejø 1 søn kaldet Jørgen. Min datter Else holdt det ved dåben. Faddere: Rasmus Ibsen, Rasmus Andersens søn, Hans skomager, Hans Christensens datter, Jens Kochs datter

13 pt blev indledt i kirken Rasmus Hansens kone på Drejø

19 pt blev begravet Hans Rasmussen skrædders mindste barn på Skarø

19 pt blev kristnet Hans degn 1 søn kaldet Christen. Moder bar det. Faddere: Rasmus Ibsen, Morten Josephsen, Rasmus Andersens søn, Hans Christensens datter, Christen Hansens kone

25 pt blev ledt i kirke Hans degns kone

Anden juledag blev kristnet Hans skrædder 1 søn kaldet Anders. (Drejø): Faddere: præstekonen bar det. Rasmus Ibsen og Rasmus Rasmussens kone. Rasmus Clausens datter, Niels Rasmussens søn, 1 pige ved (?...) mølle

1688
Nytårsdag blev kristnet Niels Strangesen på Drejø 1 datter kaldet Anne. Hans søster Anne Clauses holdt det til dåben. Faddere: Rasmus Andersen, Jørgen Madsens datter, gamel Hans og Hans Koch

Hellig 3 kongers dag blev kristnet Hierrich Rasmussen 1 søn på Drejø kaldet Hans. Faddere: præstekonen holdt det til dåben. Rasmus Ibsen, Rasmus Rasmussen, Rasmus Hansens søn Niels, gamel Sidsel og Anders Hansen

2 p epiph blev kristnet Christen Hansen på Drejø 1 datter kaldet Johanne. Faddere: Ellen skomagers bar det. Peder Rasmussen, Rasmus Nielsen, Rasmus Ibsen, Hans Christensens kone, Jens Kochs datter

Samme dag blev kristnet Morten Josephsen på Drejø 1 datter kaldet Berte som blev først hjemmedøbt. Magdalene Hierrichs holdt det til dåben. Faddere: Kirsten Henrichs, Hans Jensens kone, Jørgen Madsens datter, Peder Ibsen

Samme dag blev begravet Hierich Rasmussens søn på Drejø ætat 9 dage

3 p epiph begravet Morten Josephsens barn på Drejø ætat 8 dage


4 p epiph blev kristnet Jens Hansen på Drejø 1 datter kaldet Anne. Maren Christophers bar det til dåben. Faddere: Rasmus Ibsen, Jacob skomager, Hans Christensens datter, Anders Ibsens Margrethe, Rasmus Hansens kone

Kyndelmissedag ledt i kirke Anne Hans skrædders på Drejø

Taksigelsesfest ledt i kirke Hierrich Rasmussens kone på Drejø

Sexagesima blev ledt i kirke Niels Strangesens kone på Drejø

Oculi blev kristnet Jens Strynøkalv 1 søn kaldet (blank) [Jacob] præstekonen holdt det til dåben. Faddere: Rasmus Ibsen, Rasmus Hansens datter på Birkholm, Henrichs datter, NR søn.

Samme dag ledt i kirke unge Jens Hansens kone på Drejø

Qvasimodo blev ledt i kirke Jens Strynøkalvs kone på Birkholm

Qvasimodo. Joseph Pedersen en søn kristnet på Skarø Niels. Peder Nielsens kone holdt det til dåben. Faddere: Hans Hansen, Hans skrædder, Laurits Kochs søn, Niels? Ibsens kone og Hans Christensens datter.

Begravet Rasmus Hansen på Birkholm ætat 58

1 pt blev kristnet Jens skrædders søn af Skarø kaldet Rasmus. Jørgen Madsens kone bar det. Faddere: Peder Nielsen, Hans Hansen, Niels Rasmussens søn, Niels Hansens datter, Cathrine Mortens på Drejø og Anders Thomsens kone på Skarø

Den 25. begravet Niels Hansens søn på Drejø ætat 25

3 pt blev begravet Jens Hansens stedsøn på Drejø 26 år

Maria besøgelsesdag blev ledt i kirke Joseph Pedersens hustru på Skarø

24. juli blev begravet Laurits Rasmussens kone på Skarø ætat 48

7 pt blev ledt i kirke Jens skrædders hustru på Skarø

8 pt blev kristnet Hans skrædder 1 søn på Skarø kaldet Anders. Faddere: Jørgen Madsens kone holdt det til dåben. Faddere: Hans Hansen, Joseph Pedersen og Peder Nielsens søn, Niels Tøsings kone og Niels Hansens datter, alle af Skarø

9 pt blev ledt i kirke Hans Rasmussens kone på Skarø

15 pt blev kristnet Hans Nielsen 1 datter på Drejø kaldet (blank). Ellen skomagers bar det til dåben. Faddere: Henniche Ibsen, Maren Rasmusdatter, Rasmus Koch, Rasmus Rasmussen og Hans Christensens datter

Samme dag trolovet Peder Ibsen og Voldborg Jensdatter

og tilforn 12 pt trolovet Anders Ibsen og blev viet den 17 pt Magdalene Henrichsdatter

20 pt blev ledt i kirke Hans Nielsens kone på Drejø

21 pt blev viet Peder Ibsen og Voldborg Jensdatter

23 pt blev viet Rasmus Nielsen og Margrethe Andersdatter

Advent blev kristnet Hierrich Rasmussen på Drejø 1 søn kaldet Hans. Degnekonen holdt det til dåben. Faddere (blank)

25. december om natten blev født Morten Josephsen 1 søn kaldet Jørgen. Præstekonen holdt det til dåben. Faddere: Anders Ibsen, Rasmus Ibsen, Peder Ibsen, Hans Christensens datter, Anders Ibsens datter

1689
1 p epiph blev ledt i kirke Hierrich Hansens (skal nok være Rasmussen) kone på Drejø

2 p epiph kristnet Niels Andersen på Skarø 1 søn kaldet Arent. Jørgen Madsens kone bar det til dåben. Faddere: Niels Hansen, Niels Tøsings datter, Laurits Kochs datter, Peder Nielsens søn

Samme dag blev kristnet Rasmus Rasmussen 1 søn Drejø kaldet Morten. Maren Hans Helles udi Vester Skerninge holdt ham til dåben. Faddere: Niels Strangesen, Hans Hansens kone, Rasmus Koch, Hierrich Hansen.

Maria Renselsesdag blev ledt i kirke Morten Josephsens kone på Drejø

og samme dag blev kristnet Hans Hansen på Skarø 1 datter kaldet Johanne. Josephs kone bar det. Faddere: Jørgen Madsen, Peder Nielsen, Hans Mortensen, Anders Thomsen og Laurits Kochs datter.

Den 6. februar blev begravet Rasmus Rasmussens barn på Drejø ætat 3 uger

4. søndag i fasten blev kristnet Niels Rasmussens søn Rasmus Nielsen, hvis kone kom 20 uger for tidlig fra hendes bryllupsdag 1 søn noe Hans. Faddere som følger: præstekonen holdt det til dåben. Rasmus Strangesen og Niels Stranges kone, Rasmus Andersen, Jens Koch hans og Hans Rasmussens datter.

Den 19. februar blev Christen Hansen på Drejø født en død datter, meget onskab både i en og anden måde.

2. (i fasten) ledt i kirke Rasmus Rasmussens kone på Drejø

3. søndag i fasten blev ledt i kirke Niels Andersens hustru på Skarø

Maria bebudelsesdag blev ledt i kirke Hans Hansens kone på Skarø og Rasmus Nielsens kone på Drejø

Skærtorsdag blev kristnet Hans Jensen 1 datter noe Ellen. Degnekonen bar det til dåben. Faddere: Rasmus Ibsen, Anders Pedersen, Rasmus Andersen, Rasmus Hjortøs kone og Karen Gregersdatter.

1 p pasch ledt i kirke Christen Hansens kone på Drejø

3 p pasch ledt i kirke Hans Jensens kone på Drejø

31. maj blev begravet Peder Jensen på Skarø ætat 80

2. juni blev begravet Hans Christensens ætat 79

3 pt begravet gamle Sidsel på Skarø ætat 86

4 pt blev kristnet Rasmus Hansen 1 datter på Drejø kaldet Johanne. Faddere var disse: Herrich Rasmussens kone på Drejø bar det til dåben. Nok Niels Rasmussen, Hans Nielsens kone, Rasmus Hjortøs pige, Jens Hansen på Drejø og Anders Hansen

Sct Hansdag blev begravet Anders Thomsens barn på Skarø ætat 3½

5 pt blev kristnet Christopher Nielsen 1 ung datter på Drejø kaldet Apelone. Hans Jørgensens kone på Kogtved bar det til dåben. Faddere: Niels Marcussen, herr Gemaliel og Erich skipper, Anne Sophie, Berte (?...) og Maria Marcusdatter

7 pt blev ledt i kirke Rasmus Hansens kone på Drejø

10 pt blev ledt i kirke Christopher Nielsens kone på Drejø

12 pt blev kristnet Peder Ibsen 1 søn kaldet Jeppe. Ellen skomagers holdt det til dåben. Faddere: Rasmus Ibsen, Jens Koch og hans søn Rasmus, Christopher Nielsen og Maren Sørensdatter

17 pt ledt i kirke Peder Ibsens kone på Drejø

22. september blev trolovet Rasmus Jensen og Anne Rasmusdatter på Birkholm

19 pt blev kristnet Niels Strangesen på Drejø 1 søn kaldet Hans. Peder Ibsens kone holdt det til dåben. Faddere: Rsmus Clausen, Christopher N., Hans Koch, Niels Ibsens kone på Hjortø, Rasmus Birkholms datter

20 pt trolovet Hans Mortensen og Kirsten Mortensdatter

22 pt blev kristnet Jens Hansen på Drejø 1 datter kaldet Johanne. Konen som holdt det ved dåben var degnekonen. Faddere: Peder Ibsen, Christen Hansens søn Hans, Hierrichs datter, Hierrich Rasmussens kone, Anders Pedersen

25 pt blev ledt i kirke Niels Strangesens kone på Drejø

26 pt viet Hans Mortensen og Kirsten Mortensdatter her på Drejø

2 advent blev viet Rasmus Jensen Birkholm og Anne Rasmusdatter

Samme dag ledt i kirke Jens Hansens kone på Drejø

1690
Kyndelmissedag blev kristnet Hans Haar på Drejø 1 datter ved dåben kaldet Karen. Margrethe Rasmuses bar det til dåben. Faddere: Hans Rasmussen, Peder Ibsen, Anders Rasmussen, Anne skrædders og Mette Gregersdatter

4. søndag i fasten kristnet Anders Thomsen 1 datter på Skarø kaldet (blank). Faddere: Jørgen Madsens kone holdt det til dåben. Peder Koch og Jens Rasmussen og Josephs kone, alle af Skarø

15. marts blev Jacob skomagers kone begravet og søndagen efter blev den st..?dis barn kristnet og kaldet Lorents. Christopher Nielsens kone holdt det til dåben. Faddere: Rasmus Strangesen, Rasmus Andersen og hans søn, Anne skrædders, Hans Rasmussens datter

19 dito blev begravet Hans Haar 1 barn ætat 2 uger

Jacob skomager 1 barn begravet

Skærtorsdag blev ledt i kirke Anders Thomsens kone på Skarø

Anden påskedag blev kristnet Christen Hansen 1 søn på Drejø kaldet Hans. Christophers kone bar det til dåben. Faddere (blank)

2 p pasch blev begravet Christen Hansens barn på Drejø (?....) 14 dage.

6 p pasch blev ledt i kirke Christen Hansens kone på Drejø

3 pt begravet Niels Hansens kone på Skarø ætat 45

12 pt blev kristnet Hans degn 1 datter kaldet Anne. Anne Sophie bar det til dåben. Faddere: Rasmus Andersen. Peder (?...), Peder Hjortø, R.M.

16 pt blev kristnet Jens Strynøkalv på Birkholm 1 datter kaldet Margrethe (blækklat) ns Christensens kone på Tåsing bar det. Faddere: (blank)

18 pt blev kristnet Rasmus Rasmussen 1 søn kaldet Morten. Christopher Nielsens kone holdt det til dåb. Faddere: Niels Rasmussen ungkarl, og Rasmus Rasmussen og Rasmus Nielsens hustru og Jens Kochs Susanne.

18 pt blev ledt i kirke Jens Strynøkalvs kone på Birkholm

20. november blev begravet en gammel soldat afdanket ved navn Laurits Michelsen ætat 63, som (?at foruden alt sin tid ... blev kristeligt levnet).

23 pt blev ledt udi kirke Rasmus Rasmussens kone på Drejø

17. december blev begravet Christens kone (?i vejhuset) på Drejø, lagt på den nordre side, ætat 81

1691
3 epiph blev kristnet Hans Haar en datter noe Kirsten. Faddere: degnekonen bar det. Hans Rasmussen, Niels Rasmussen ungkarl, Morten Josephsen, Rasmus Hansens kone, Hierrig Hansens datter

Maria renselsesdag blev kristnet Peder Ibsen på Drejø en søn kaldet Christen. Niels Strangesens kone bar det. Faddere: Rasmus Strangesen. Jens Kochs søn, Hans Rasmussens datter, degnekonen og Christen Hansen.

6. februar begravet Christen Rasmussen på Drejø, ætat 85

Sexagesima blev kristnet Jens skrædder 1 søn noe (blank). Faddere: Margrethe Rasmusses på Drejø bar det. Peder Koch på Skarø, Laurits Kochs datter, Hans Hansens kone, Jørgen Madsens søn, alle af Skarø

Sexagesima blev kristnet Hierrich Rasmussen på Drejø 1 datter kaldet Anna. Christopher Nielsens kone bar det. Faddere som følger: Rasmus Rasmussen ungkarl, Niels Rasmussen, Mette Gregersdatter, Anders Rasmussen

Innocavit blev ledt i kirke Maren Sørensdatter, Hans Haars hustru

3. søndag i fasten blev kristnet Hans skrædder 1 søn på Drejø kaldet Gregers. Faddere: Rasmus Nielsens kone på Drejø bar det til dåben, Rasmus Clausen, Anders Pedersen, Niels Rasmussen, Hans Christensens datter, Mette Gregersdatter, alle på Drejø (notat med meget små bogstaver bl.a.1773)

Latære blev ledt i kirke Jens skrædders kone på Skarø

1. april blev begravet Hans degns ældste søn Carl ætat 10 år

Skærtorsdag blev kristnet Hans Froedmand 1 datter kaldet Maren. Peder Ibsens kone, Rasmus Ibsen, Hans Koch, Christen Koch, Hans Nielsens kone og Hans Christensens datter

2. påskedag blev kristnet Hans Rasmussen 1 datter på Skarø kaldet Margrethe. (blank) Rasmusses på Drejø holdt det. Faddere (?at segte) Peder Koch, Anders Thomsen, Peder Nielsens søn og datter, Hans Hansens kone, alle af Skarø

Qvasimodo blev begravet Hans Mortensen Froedmand 1 barn ætat 10 dage

I lige måde samme dag begravet Jens skrædder på Skarø 1 barn ætat 8 uger (som ved alt for førelse af mod nogen er ... døde liggende udi vuggen uden nogen folks nærværelse og videnskab, blev sin ... der på øen af frue Jytte på Lindskov ofred, og moderen ved dette bus .. herskedis der med samme barn er tilgået).

Cantate blev Anne skrædders på Drejø ledt i kirke

Rogate blev ledt i kirke Hans Froersmands kone på Drejø

2. pinsedag blev ledt i kirke Hans skrædders kone på Skarø

5 pt blev kristnet Rasmus Risting 1 søn noe Rasmus. Triniche holdt det til dåben. Faddere: Thomas Madsen, Niels Rasmussen søn på Drejø. Den jydske kone på Birkholm og Jens Henrichsens datter Maren.

Samme dag stod Voldborg skrædders skrifte

7 pt blev kristnet Morten Josephsen på Drejø 1 søn kaldet Peder. Faddere. Margrethe Andersdatter holdt det til dåben. Hierrich Hansen, Hans Haar, Hans Mortensen, Voldborg Jørgensdatter, Hans Rasmussens steddatter.

10 pt ledt i kirke Rasmus Ristings kone på Birkholm

13. august blev Hans Rasmussens mindste barn på Skarø ætat 18 uger

12 pt blev ledt i kirke Mortens kone på Drejø

1692
Epiph havde Hans Hansen på Skarø en datter til dåben blev kaldet Sidsel og havde efterstående faddere: Anne Laurs bar det. Joseph Pedersen, Niels Tøsing, Peder Nielsens søn, Jørgen Madsens hustru var alle faddere.

26. januar blev hr. Christen Hendrichsen Frørup forrige sognepræst her på steden begraven i alders 63 år

7. februar havde Niels Tøsing på Skarø en søn til dåben blev kaldet Christen. Faddere var som følger: Anders Thomsen, Rasmus Laursen, Peder Nielsens hustru, Niels Tøsings datter. Sophie præstens hustru bar det.

12. februar lod Niels Strangesen 1 barn begrave 3 uger gammel

21. februar blev Hans Hansens hustru på Skarø ledt i kirke

6. marts blev Niels Strangesens hustru på Drejø ledt i kirke

24. marts blev Niels Tøsings hustru på Skarø introduceret

1. maj blev Anders Thomsens hustru på Skarø introduceret

10. maj lod Rasmus Clausen sin steddatter begrave ætat 26 år

22. maj blev Anders Ibsen på Drejø begravet, ætat 77

5. juni lod Hans Jensen på Drejø et dødfødt barn begrave

6 pt blev Hans Jensens hustru på Drejø introduceret

Den 29. november blev jeg og min hustru copulerede.

1693
8. april havde Hans Fromand på Drejø 1 søn til dåben blev kaldet Ivar. Faddere var disse som følger: Hans Mortensen, Anders Hansen, Jerrich Hansens hustru, Hans Jensens datter, Christen Hansens hustru bar det til dåben

7. maj blev Rasmus Laursen og Voldborg Pedersdatter på Skarø copulerede

21. maj lod Hans Fromand på Drejø 1 barn begrave

23. maj blev Hans Fromands hustru på Drejø introduceret

11. juni lod Niels Tøsing en søn begrave 1 år 17 uger

10 pt havde Hans Jensen på Drejø 1 søn til dåben blev kaldet Hans. Faddere var: Christopher Nielsen, Anders Hansen, Christen Hansen, Jerrich Hansens datter, Rasmus Nielsens hustru bar det.

17 pt blev Hans Jensens hustru ledt i kirke

12. november havde Jerrich Rasmussen 1 datter til dåben blev kaldet Johanne.Faddere var som følger: Rasmus Strangesen, Morten Josephsen, Rasmus Clausen, Niels Nielsens pige, Maren Hansis bar det til dåben

3 nativ blev Jerrich Rasmussens hustru på Drejø introduceret

1694
4. februar blev Morten Josephsens barn begravet som var dødfødt

quadragesima blev Morten Josephsens hustru på Drejø introduceret

11. marts havde Jacob skomager et barn i kirke blev kaldet Ellen. Faddere var følgende: Hans Andersen, Anders Hansen, Hans Mortensens hustru, Maren Clausdatter. Min hustru bar det til dåben.

14, marts havde Hans Karlsen en datter til dåben blev kaldet Elsebeth. Faddere var som følger: Rasmus Hjortø, Jerrich Hansen, Peder Josephsen, Johanne Rasmusdatter, Min hustru bar det.

22. marts blev Jens Henrichsen på Birkholm begravet ætat 46

31. maj blev Hans Mortensens moder på Drejø begravet ætat 82

Latære blev Jacob skomagers hustru introduceret.

Judica blev Hans Karlsens hustru introduceret

15. juli havde Christopher Nielsen et barn i kirke blev kaldet Niels. Faddere var: hr. Gemaliel, Hans Jørgensen, Lodvich Jørgensen, Jerrich Hansen, hr. Gemaliels hustru bar det.

6 pt blev Christopher Nielsens hustru introduceret

14. august blev Hans Hansen Munchø begraven som boede i Skovby på Erø og var (?...) her på landet

25. oktober blev Rasmus Ibsens hustru på Drejø begravet ætat 80

1695
24. januar blev Thomas Madsen på Birkholm begravet ætat 83

20 februar havde Jens skrædder på Skarø en søn til dåben kaldet Anders. Faddere var som følger: Hans skrædder, Niels Hansen, Jørgen Pedersen, Peder Nielsens datter, min hustru holdt det.

24. februar havde Anders Thomsen på Skarø 1 søn i kirken blev kaldet Thomas. Faddere var som følger; Niels Hansen, Peder Nielsen, Niels Jensen, Jørgen Madsens hustru, Johanne Jerrichs bar det til dåben.

Samme dag lod Morten Josephsen en søn begrave, var 5 år gammel

10. marts blev Mads Thomsen og Maren Pedersdatter copulerede

Oculi blev Jens skrædders hustru på Skarø introduceret

Latære blev Anders Hansens hustru på Skarø introduceret (?? Anders Thomsen)

8. maj blev min søn Christen Johansen begravet 1½ uge

7. juni blev Niels Hansen på Hjortø begravet ætat 71

7. juli lod Morten Josephsen på Drejø en søn begrave, 7 år gammel

16 pt havde Mads Thomsen på Birkholm 1 datter til dåben blev kaldet Maren. Faddere var som følger: Rasmus Nielsen, Laurs Rasmussen, Rasmus Josephsen, Rasmus Jensens hustru, Jørgen Thomsens hustru bar det

18 pt havde Niels Tøsing på Skarø en søn til dåben blev kaldet Peder. Faddere var som følger: Jens skrædder, Niels Jørgensen, Hans Pedersen, Hans Rasmussens hustru, Kirsten Arentsdatter bar det til dåben

20. oktober havde Christen Hansen på Drejø en datter til dåben blev kaldet Karen. Faddere var disse: Rasmus Ibsen, Niels Rasmussen, Hans Koch, Hans skrædders hustru, Maren Hierrichs bar barnet til dåben.

21 pt blev Rasmus Rasmussen og Kirsten Rasmusdatter copulerede

27. oktober blev Rasmus Ibsen og Margrethe Jochumsdatter copulerede

20 pt blev Mads Thomsens hustru introduceret

22 pt blev Niels Tøsings hustru intr.

24 pt blev Christen Hansens hustru på Drejø intr.

festo s. sanet lod Christen Hansen sit barn begrave 4 uger gammel

28. november blev Peder Ibsens moder på Drejø begravet, ætat 75

30. november blev Mads Thomsens barn på Birkholm begravet 10 uger

30 december blev Hans Andersen på Drejø begravet ætat 46

1696
2 p epiph havde Rasmus Rasmussen på Drejø en søn til dåben blev kaldet Hans. Faddere var disse efterfølgende: Claus Rasmussen, Henniche Ipsen, Rasmus Hansen, Anne Nielsis, Mette Hansis bar barnet.

3 p epiph havde Rasmus Jensen på Birkholm en datter ved dåben kaldet Anne. Faddere var disse: Henniche (Henrich?) Hansen, Jens Hendrichsen, Jørgen Thomsen, Barbra Laursis. Triniche Jørgens bar barnet

Septuareg. blev Rasmus hustru på Drejø introduceret

dom quadrag. blev Rasmus Jensens hustru på Birkholm introduceret.

Reminisere blev Henniche Ibsen og Karen Jørgensdatter copulerede

Ann. Maria blev Rasmus Rasmussens og og Rasmus Hansens barn, begge boende på Drejø, begravet

9. april blev Niels Hansen på Drejø begravet ætat 88

17. april blev Christopher Nielsens datter begravet som var 19 år

1 p pascha blev Laurits Hansen og Barbra Jensdatter copulerede

29. april blev Rasmus Nielsens barn på Drejø begravet

7. juni lod Niels Tøsing et barn begrave

11. juni blev Rasmus Pedersen på Hjortø begravet ætat 71

6 pt blev Peder Josephsen og Maren Sørensdatter på Drejø copulerede

7 pt blev Rasmus Nielsen og Karen Hansdatter på Drejø copulerede

29. juni blev Rasmus Pedersens datter på Hjortø begravet ætat 28.

23 pt havde Rasmus Ibsen på Drejø 2 børn til dåben 1 søn og 1 datter blev kaldet Jeppe og Anne. Faddere var disse: Peder Ibsen, Christen Hansen, Niels Rasmussen, Sidsel Hansdatter, min hustru og Anne Jeppis bar børnene.

1. advent havde Jacob Lorentzen på Drejø en søn hvilke blev kaldet Niels og havde efterfølgende faddere: Hierrich Hansen, Anders Rasmussen, Niels Strangesen, Maren Hansdatter. Min hustru bar det.

Samme dag havde Peder Ibsen på Drejø et barn begravet

2. december lod Rasmus Ibsen på Drejø 1 barn begrave, 4 uger

1697
Novo Anni blev Rasmus Ibsens på Drejø introduceret

Epiph blev Jacob skomagers hustru introduceret

20. januar blev Joseph Pedersen på Skarø begravet ætat 75

Sexagesima blev Christen Hansens hustru på Drejø introduceret.

Qvadragesima havde Rasmus Rasmussen på Drejø en søn til dåben, blev kaldet Hans. Faddere var efterfølgende: Rasmus Clausen, Jerrich Rasmussen, Rasmus Andersen, Rasmus Nielsens hustru, Anne Sophie bar barnet.

Askeonsdag lod Rasmus Nielsen på Drejø 1 barn begrave som var dødfødt

1. marts blev Rasmus Hjortø på Drejø begravet ætat 71

Reminisere havde Rasmus Hansen på Drejø 1 barn til dåben blev kaldet Kirsten. Faddere var efterfølgende: Rasmus Hansen, Hans Jensen, Niels Rasmussen, Rasmus Ibsens hustru. Anne Sophie bar det til dåben.

Judica blev Rasmus Rasmussens hustru på Drejø introduceret

2 pasch havde Rasmus Laursen på Skarø et barn til dåben kaldet Anne. Faddere var efterfølgende: Hans Rasmussen, Niels Tøsing, Hans (Christensen?), Anders Thomsens hustru. Min hustru bar det til dåben.

Pent. havde Hans Nielsen på Drejø et barn til dåben blev kaldet Anne. Faddere var disse: Hans Jensen, Hans Skarø, Jerrich Rasmussens hustru, min hustru bar det.

Trinitatis havde Peder Josephsen på Drejø et barn til dåben blev kaldet Joseph. Faddere var efterfølgende: Rasmus Andersen, Hans Mortensen, Karen Henniches, Maren Hansdatter, min hustru bar det.

1. juni havde Hans Nielsen på Drejø en søn begravet som var 13 år gammel

4 pt blev Hans Nielsens hustru introduceret

festo visit blev Morten Josephsens hustru på Drejø introduceret

5 pt blev Peder Josephsens hustru introduceret

8 pt havde Niels Tøsing på Skarø et barn ved dåben blev kaldet Margrethe Lisbeth. Faddere var: Hans Rasmussen, Hans Christensen, Niels Jensen, Volborg Josephsdatter, Sidsel Rasmussis bar det.

1. august blev Kirsten Hendriksdatter på Birkholm begravet ætat 81

12 pt blev Niels Tøsings hustru på Skarø introduceret

Samme dag havde Anders Thomsen på Skarø et barn til dåben blev kaldet Karen, hvis faddere var: Hans Hansen, Hans Rasmussen, Peder Nielsens datter, Rasmus Josephsens hustru, Rasmus Kochs hustru bar barnet.

27. september lod Niels Strangesen på Drejø sin ældste datter begrave ætat 14

Michaelis lod Niels Tøsing på Skarø et barn begrave 12 uger

16 pt blev Anders Thomsens hustru introduceret

20 pt havde Hans Jensen på Drejø en søn til dåben blev kaldet Jens. Faddere var: Jerrich Hansen, Morten Josephsen, Svend drejgers datter, Morten Josephsens hustru. Anne Sophie bar det til dåben.

22 pt lod Rasmus Hansen på Drejø en søn begrave ½ år og nogle uger gammel

3 bris lod Peder Haar på Drejø en søn begrave som døde af små kopper og var 25 uger gammel

24 pt lod Rasmus Rasmussen på Hjortø et barn begrave som var dødfødt

21. november blev Laurits Koch på Skarø begravet ætat 77

2. advent blev Hans Jensens hustru på Drejø introduceret

2 nativ blev Rasmus Rasmussens hustru på Hjortø introduceret.

1698
1 p epiph lod Rasmus Risting på Birkholm 1 datter begrave 1½ år

3 p epiph havde Hans skrædder på Skarø en datter til dåben kaldet Maren, hvis faddere var: Hans Christensen, Jens skrædder, Peder Nielsens datter, Hans Rasmussens Karen, Sidsel Rasmusis bar barnet.

31. januar lod Hans Hansen på Skarø en søn begrave som var 1½ år gammel

quadragesima havde Hans Karlsen en søn ved dåben kaldet Rasmus, hvis faddere var: Morten Josephsen, Peder Haar, Hans Jensen, Hans Mortensens pige. Anne Sophie bar det.

Samme søndag havde Rasmus Nielsen på Drejø en datter til dåben blev kaldet Kirsten, hvis faddere var Anders Hansen, Jerrich Rasmussen, Karen Rasmusdatter, Maren Jerrichsdatter. Min hustru bar det.

1. marts lod Jens Hansen på Drejø sin hustru begrave ætat 40

Fastelavns søndag blev Hans skrædders hustru på Skarø introduceret

Samme dag lod Hans Karlsen degn en søn begrave 6 dage

Samme dag havde Henniche Ibsen på Drejø en datter ved dåben kaldet Maren, hvis faddere var Rasmus (?), Rasmus Andersen, Christopher Nielsens datter, Jørgen Madsens datter, Hans Nielsens hustru bar det.

Innov. havde Peder Ibsen en søn til dåben blev kaldet Hans, hvis faddere var: Henniche Ibsen, Peder Haar, Maren Pedersdatter, Morten Josephsens søster, Rasmus Haars hustru bar det.

16. marts lod Rasmus Nielsen på Drejø en datter begrave 3 uger gammel

Latære lod Rasmus Nielsen på Drejø sin hustru introducere

Judic. blev Hans Carlsens hustru introduceret

Palm. blev Henniche Ibsens hustru på Drejø introduceret

Skærtorsdag blev Peder Ibsens hustru på Drejø introduceret

Langfredag havde Karen Rasmusdatter et uægte barn ved dåben blev kaldet Ane. Faddere var disse efterfølgende: Jacob skomager, Hans Josephsen, Hans Jensens datter, Rasmus Clausens datter, Niels Rasmussens sønnekone bar det.

10. juni blev Jens Koch på Drejø begravet i sit alders 77. år

16. august lod Morten Josephsen på Drejø sin hustru begrave som døde i barselsseng i sit alders 37. år.

Samme dag lod Rasmus Josephsen på Skarø et barn begrave som var dødfødt

14 pt blev Rasmus Josephsens hustru på Skarø introduceret

Festo Mich. havde Jerrich Rasmussen på Drejø en datter ved dåben blev kaldet Ellen og havde efterfølgende faddere: Christopher Nielsen, Hans Christensen på Skarø, Hans Jerrichsen, Karen Rasmusdatter, Anne Sophie bar barnet.

17 pt havde Rasmus Haar (?Hansen), på Drejø en datter ved dåben blev kaldet Karen. Faddere var Anders Nielsen, Anders Hjortø, Christopher Nielsen, Margrethe Jochumsdatter. Anne Sophie bar barnet.

19 pt havde Rasmus Risting på Birkholm en datter ved dåben blev kaldet Anne. Faddere var disse efterfølgende: Jens Hendrichsen, Jørgen Thomsen, Laurs Rasmussen, (?Hierrich Josephsen). Anne Sophie bar barnet.

Om. Sanct. blev Morten Josephsen på Drejø og Maren Clausdatter sammenviet.

20 pt blev Christopher Rasmussen og Maren Rasmusdatter sammenviet (Vester Skerninge)

21 pt blev Rasmus Rasmussen og Sidsel Rasmusdatter tilsammenviet

Samme dag blev Jerrich Rasmussens hustru på Drejø introduceret

1. advent blev Rasmus Haars hustru på Drejø introduceret

2. advent havde Hans Hansen på Skarø en søn ved dåben blev kaldet Laurs og havde efterfølgende faddere: Hans Christensen, Rasmus Laursen, Peder Nielsen, Sidsel Hansdatte, AndersThomsens hustru bar det.

4. advent blev Rasmus Ristings hustru på Birkholm introduceret

2 nativ havde Niels Rasmussen på Hjortø en søn ved dåben blev kaldet Rasmus og havde disse faddere: Jens Hansen, Rasmus Rasmussen, Jens Nielsen, Johanne Nielses, Anne Sørens bar barnet

3 nativ havde Rasmus Rasmussen på Hjortø en søn ved dåben blev kaldet Rasmus havde disse faddere: Claus Rasmussen, Rasmus Birkholm, Niels Ibsen, Bodil Rasmusdatter, Anne Sophie bar det.

1699
2 p epiph blev Hans Hansens hustru på Skarø introduceret

3 p epiph havde Niels Tøsing på Skarø en søn ved dåben blev kaldet Jacob. Fadderne var Jørgen Madsen, Hans Christensen, Peder Nielsens søn, Jørgen Madsens datter, Peder hollænders kone på Tåsinge slot bar det.

4 p epiph blev Niels Rasmussens hustru på Hjortø introduceret

Sept. blev Rasmus Rasmussens hustru på Hjortø introduceret

Samme dag havde Rasmus Rasmussen på Drejø en søn ved dåben blev kaldet Rasmus. Fadderne var Rasmus Ibsen, Rasmus Andersen, Hans Jensens datter, Rasmus Clausens datter. Min hustru bar det.

19. februar lod Rasmus Laursen på Skarø et barn begrave som var dødfødt

20. februar lod Peder Koch på Skarø sin hustru begrave af alder 94 år

22. februar lod Rasmus Haar på Drejø en datter begrave af alder 16 uger

Invoc. blev Niels Tøsings hustru på Skarø introduceret.

6. marts havde Christopher Nielsen på Drejø en datter ved dåben blev kaldet Anne Marie og havde efterfølgende fadder: Min hustru bar det. Rasmus Ibsen, Anders Christensen, Karen Rasmusdatter, Christen Hansens hustru

Samme dag havde Rasmus Nielsen på Drejø en søn ved dåben blev kaldet Hans. Faddere var efterfølgende: Anne Sophie Christensdatter bar det. Rasmus Andersen, Niels Strangesens svend, Hans Jensens datter, Henniche Ibsens hustru.

Latære lod Rasmus Andersens Rasmus på Drejø sin hustru introducere

Festo Annonc. lod Rasmus Koch på Skarø sin hustru introducere.

Palm. havde Jens skrædder på Skarø en datter ved dåben blev kaldet Malene. Fadderne var efterfølgende: Hans Rasmussens hustru bar det. Hans Christensen. Rasmus Josephsen. Hans Hansens datter. Peder Nielsens datter

1 p pascha lod Christopher Nielsen på Drejø sin hustru introducere

2 p pascha havde Peder Haar på Drejø en søn ved dåben blev kaldet Joseph. Fadddere var efterfølgende Morten Josephsens hustru bar det. Rasmus Andersen, Hans Rasmussen, Christen Hansens (Haar?) søn, Jerrich Hansens datter.

Samme dag lod Rasmus Nielsen på Drejø sin hustru introducere

4 p pascha lod Jens skrædder på Skarø sin hustru introducere

2 pentac lod Peder Haar sin hustru introducere

2 pt blev Peder Koch på Skarø og Susanne Andersdatter sammenviede

29. juni lod Rasmus Hansen på Drejø en søn begrave i sit alders 22 år

6 pt blev Hans Christensen og Maren Andersdatter sammenviet

(7 pt blev Anders Hansen og Maren Hansdatter sammenviet

9 pt havde Hans Christensen en søn ved dåben blev kaldet Anders. Faddere var disse efterfølgende: Rasmus Andersen, Morten Josephsen, Anders Hansen, Bodil Josephsdatter, Margrethe Andersdatter bar det.

11 pt havde Morten Josephsen en datter ved dåben blev kaldet Anne Cathrine. Faddere var Claus Rasmussen, Peder Josephsen, Niels Rasmussen, Rasmus Rasmussens datter. Margrethe Andersdatter bar det.

14 pt lod Hans Christensen sin hustru introducere

Mich. havde Anders Hansen en søn ved dåben blev kaldet Hans. Faddere var disse efterfølgende: Rasmus Ibsen, Peder Haar, Anders Christensen, Bodil Josephsdatter, Jerrich Rasmussens hustru bar det.

19 pt havde Niels Strangesen en datter ved dåben blev kaldet Maren, hvis faddere var Christopher Nielsen, Hans Koch, Claus Rasmussen, Jerrich Hansens datter, Hans Nielsens hustru bar det.

23 pt havde Henniche Ibsen på Drejø en søn ved dåben blev kaldet Jeppe. Faddere var efterfølgende: Jep Rasmussen, Rasmus Strangesen, Jerrich Hansen, Karen Rasmusdatter. Lene på Hjortø bar det.

Samme dag blev Anders Hansens hustru introduceret

24 pt lod Niels Strangesen på Drejø sin hustru introducere

3. advent lod Henniche Ibsen på Drejø sin hustru introducere.