Stenstrup Boldklub (1975)

| |

Stenstrup Boldklub's førstehold 1937Stenstrup Boldklub's førstehold 1937Af Ib Folke Rasmussen  


Spiren til fodboldspillet i Stenstrup blev lagt, da en ung lærer kom til byen i 1918. Den nu afdøde mangeårige førstelærer og skoleinspektør Chr. Emil Thomsen havde snuset til fodboldspillet, og hans interesse fængede hurtigt hos de vakse Stenstrup-drenge. Der blev spillet i skolegården og i nogle græsfolde ved den nuværende ringvej og overfor Egebjerghus. Senere stillede sognerådsformand og sognefoged Peder Hansen sin græsmark ved den nuværende Tværvej til rådighed. I begyndelsen blev der spillet med en bold lavet af klude, og senere skillingede læreren og eleverne sammen til en fodbold, som dengang var meget dyr. Der skulle dog gå syv år, inden fodboldspillet blev organiseret i Stenstrup.

Lærer Thomsen havde i nogle år forladt byen, så han var ikke blandt stifterne, men blev dog flere år senere klubbens formand. Blikkenslager Niels Madsen, Sandbjergevej, tømrermester Thorvald Hansen, Assensvej og blikkenslagermester Aksel Pedersen, der døde for otte år siden, stiftede på et møde den 4. april 1925 Stenstrup Boldklub, og denne trios initiativ er årsagen til, at Stenstrup Boldklub på fredag kan markere sit 50 års jubilæum. (4. april 1975). Festlighederne holdes dog først lørdag den 5. april. Klubbens første generalforsamling blev afholdt den 1 maj samme år i forsamlingshuset. De to slagtersønner, Johannes og Henry Larsen, der begge var kommiser blev valgt som henholdsvis den første formand og kasserer samt næstformand. I den første bestyrelse sad også afdøde teglværksejer Marius Andersen, Petersminde, Frode Nielsen fra Kirkeby, samt stifteren Thorvald Hansen. Den anden af medstifterne, Aksel Petersen, blev sammen med Claus Andersen valgt som revisorer. Johannes Larsen, der nu er død, sad kun en kort tid som formand. Desværre er klubbens protokol fra de første år bortkommet, og en efterlysning gav ingen resultat. Så vidt det har kunnet rekonstrueres blev Johs Larsen afløst af lærer Georg Andersen, der lige som viktualiehandler Jørgen Jensen også kun sad en kort periode. Svend Madsen der i forvejen havde gjort sig heldig bemærket på fodboldbanen, blev den tredie formand allerede i 1927. Han sad tolv år på denne post, indtil han selv bad om at blive afløst.

Svend Madsen måtte senere træde til, da klubben var i bekneb for formandsemner, Svend Madsen har også haft andre bestyrelsesposter, og han har været med i ledelsen i det halve af klubbens levetid. Både som spiller og leder har Svend Madsen haft en stor betydning for Stenstrup Boldklub, og han skal tilskrives en meget stor ære for de resultater, klubben har opnået. Hans interesse for Stenstrup Boldklub er usvækket, omend hans støtte nu begrænser til tilskuerens rolle. Stenstrup Boldklub fik på tærsklen til anden verdenskrig førstelærer Chr. E: Thomsen som leder. Han, der havde bragt fodboldspillet til Stenstrup blev siddende i seks år. Det var netop i hans periode, AB og B93 med Knud Lundberg i spidsen flere gange besøgte Stenstrup og trak over tusinde tilskuere.

Førstelærer Thomsen afløstes af Børge Christensen, der kun sad et år. Hans afløstes af den meget fodboldinteresserede frisør, Jens C. Hansen, der er meget bedre kendt som Jens "Tiptop". Jens Hansen var formand i et par perioder. Ved klubbens første jubilæum i 1950 havde bogholder Hans Jørgensen, der i mange år var sekretær, overtaget formandsjobbet. Jens C. Hansen og Svend Madsen, der tidligere havde været formænd, trådte til i et par år, inden P. Villemoes Pedersen kom til og sad i seks år. Han forstod også betydningen af det mere udadvendte arbejde og kom i bestyrelsen for både Fyns Boldspil Union og Fyns Bordtennis Union, hvor han har været med i mange år. Den mangeårige førsteholdsspiller Poul Strandgaard Christensen, var formand i fire år, indtil klubbens nuværende formand - den elvte i rækken - snedker Ejner Pedersen kom til. Han står foran sit 10 års formandsjubilæum. Klubben har haft mange andre gode ledere, men det vil føre for vidt at omtale dem alle. Nævnes bør dog klubbens hidtil eneste æresmedlem Knud Aarsleff, der i mange år har været med i ledelsen, bl.a som sekretær. Han er stadig en trofast tilskuer, omend det nu kniber for ham at komme på stadion, siden han kom på Ollerup Hvilehjem.

Da klubben var startet i 1925 skulle der også findes en egnet spilleplads. Man fandt den centralt placerede mark ved kirkegården, og denne plads der også stødte op til de tidligere kolonihaver, blev lejet af Rasmus Pedersen. Denne bane, hvor skole og de nuværende håndbold- og atletikbaner nu ligger, blev brugt frem til 1939. Året før købte klubben nogle tidligere lergrave af godsejer Andersen, Løjtved. De blev planeret af klubbens egne medlemmer, der med trillebør og tipvogne lånt af teglværkerne udførte et meget stort arbejde. Tilmed sparede klubben selv 12.000 kr sammen til det nye baneanlæg, og det var mange penge efter datidens forhold. De gæve fodboldkæmper i Stenstrup, der havde sat sig i respekt på mange fynske fodboldbaner kunne nu også sætte foden på eget anlæg. Men det nye anlæg kunne ikke vare evigt. Det trængte til en restaurering. I 1953 anlagde kommunen en træningsbane, og den og banen i Lunde blev benyttet, indtil den drænede og nytilsåede gamle bane igen kunne benyttes. Klubbens økonomiske midler rakte ikke til disse investeringer. Kommunen fik overdraget skødet på det gamle anlæg, men i betingelserne står rigtignok, at kommunen har alle forpligtelserne og boldklubben har alle rettighederne.

I starten blev der klædt om på kro, forsamlingshus og skole. Der blev i 1939 lavet et depotrum af træ. Senere fik klubben foræret et gult træskur af Birger Pedersen. Det blev båret gennem byen af to fodboldhold. Samtidig blev der placeret en vandhane uden for det gamle træhus. Det var den første sanitære installation. Der blev lavet primitive brusere ind i det gamle skur. Stadion og klubhus i StenstrupStadion og klubhus i StenstrupI 1953 blev det nuværende klubhus bygget ved frivillig arbejdskraft, men færdiggjort af kommunen. For to år siden købte klubben et kraftigt lysanlæg og lagde selv over 30.000 kr på bordet.
Transporten til og fra udekampene foregik i starten pr. cykel. Og nogle af de bedste spillere cyklede endda rundt til flere kampe på en søndag, når de var udlånt til andre klubber. Flere kampe på en dag var dengang ikke ualmindeligt. De gamle fodboldkæmper husker endnu, hvordan de kørte til Assens på tandem, og efter slaget på banen kørte de retur samme dag. Øl-Hansen var siden flink til at stille sin lastvogn til rådighed for "ølholdet" fra Stenstrup. Under krigen måtte Edmund Petersen binde en halv snes ekstra gamle dæk på minibussen. Der blev ofte brug for de fleste af dem. I 1950 cyklede man dog endnu til de nærmeste byer.
Stenstrup Boldklub's hold før LPkampen mod VejleStenstrup Boldklub's hold før LPkampen mod VejleGyldne år for Stenstrup I 1953 kom Stenstrup for første gang i fynsserien efter flere mislykkede forsøg. Det skete med et hold, der bestod af følgende spillere: Viggo Christensen, Finn Nørgaard, Gunner Pedersen, Kaj Johansen, Otto Kehler, Henry Christensen, Svend Aage Christensen, Hans Peter Andersen, Hans Kehler, Boris Christensen og Poul Strandgaard Christensen samt Poul Hansen.

 

Nu fulgte nogle gyldne år for Stenstrup Boldklub, og især året 1955 vil blive husket. Stenstrup blev omtalt i alle landets aviser, da den sydfynske fynsserieklub sendte Helsingør fra 2 div. ud af LP-turneringen. Stenstrup trak i næste runde Vejle, og de 1500 tilskuere på Stenstrup stadion vejrede sensationen, da Stenstrup førte med 1-0 ved halvleg. Det blev dog jyderne med flere landholdsspillere, der vandt kampen med 2-1.

Individuelt har Stenstrup fostret flere gode spillere gennem årene. I første række fortjener Hans Kehler Hansen at blive nævnt. Han kom på førsteholdet som 17-årig, og der blev han, til en knæskade satte ham ud af spillet over tyve år efter. Han fortsatte dog senere som old-boys, til han var over halvtreds. Hans Kehler har også siddet i bestyrelsen og været træner, men det er i første række som spiller, han huskes.

Hans indsats på det felt har været legendarisk. Under en kamp i Ringe blev han sparket så hårdt over det højre ben, at det brækkede (man påstår med vilje). Højrebenet blev "koldt", men så begyndte Hans Kehler ihærdigt at optræne venstrebenet. Hans vilje til at spille fodbold kunne ikke knægtes. Flere gange var Hans Kehler på udtaget hold og forstærkede mange Svendborg-hold, men tilbud fra større klubber blev afvist. Der var forståelse for Boris Christensen og Finn Nørgaards fodboldambitioner. De kom begge på 1909s divisionshold. Mogens Villemoes kom på KFUMs divisionshold.

Bordtennisspillerne foran "Logen" på Stationsvej i StenstrupBordtennisspillerne foran "Logen" på Stationsvej i StenstrupMen det var bordtennisspillet, der først gjorde Stenstrup landskendt som en kendt sportsby. Som i tilfældet med fodbold var der skabt interesse for bordtennis allerede i de første krigsår, men det var først i 1946, at Stenstrup Boldklub tog bordtennisspillet på programmet. Der blev spillet i logen (senere andelsfryseri og Stenstrup sogns første forsamlingshus), friskole, forsamlingshus og sidst på centralskolen. Næsten hvert barn i Stenstrup spillede bordtennis i de gyldne år omkring 1950. Stenstrup var på et vist tidspunkt så absolut førende på Fyn. Netop i 1950 blev Stenstrups damehold og juniorhold vindere af de første provinsmesterskaber. Samme år snupper Leif Knudsen for første gang det fynske singlemesterskab. Og det gør han seks gange på stribe. En flot præstation. Samme år blev Leif Knudsen også mester i double sammen med Hans Larsen, og tre år senere blev han sammen med Svend Aage Christensen. I 1957 blev Leif Knudsen også fynsk mester i mixeddouble. Han er senere blevet dansk mester i old boys klassen. Man kan ikke tale om bordtennis i Stenstrup uden at nævne Leif Knudsen - og så bør man føje navnet på hans hustru, Ruth, til. 25 gange var Leif Knudsen på udvalgt fynsk hold. Ruth nåede det syv gange.

Stenstrup Boldklub har to store ønsker i jubilæumsåret: et nyt klubhus og genoprykning til fynsserien. Det sidste kan kun klubbens egne spillere sørge for. Det er gået pænt i de første træningskampe, og træneren Finn B. Pedersen fortsætter på andet år, nu med hele tre seniorhold placeret i serie I, III og IV.

Klubben har omkring 200 aktive medlemmer. Hertil kommer en del støttemedlemmer samt omkring 5000 passive medlemmer, så hvad medlemstal angår, kan Stenstrup Boldklub måle sig med de største foreninger på Fyn. Egebjerg kommune har skænket grunden og givet byggetilladelse til det tegnede nye klubhus på 185 kvadratmeter plus fuld kælder, men papirmøllen er en værre modstander end modparten på banen. Alle deler opfattelsen af, at klubben trænger til bedre omklædningsforhold, især nu da damefodbolden er kommet til, men ikke alle deler opfattelsen af, at det planlagte klubhus skal være så stort. Vel er Stenstrup Boldklub økonomisk velfunderet men kan den også klar en investering på en halv million kroner, som klubhusbyggeriet meget vel kan løbe op i? Men Stenstrup Boldklubs ledere har før gået i kast med store opgaver - og klaret dem.