Kong Christian IV's brev til borgmestre og rådmænd i Svendborg om kontrol med indsmugling af manufakturvarer. Dat.21. april 1623

| |
Svendborg Magistrats Arkiv (Lao) Kongebreve m.m. 1501-1664

Kongebrev 21. april 1623Kongebrev 21. april 1623Kongebrev 21. april 1623 (2)Kongebrev 21. april 1623 (2)