Regeringsrådets brev til borgmestre, rådmænd og byfoged i Svendborg om indkvartering. Dat. 11. aug. 1590

| |
Svendborg Magistrats Arkiv (Lao) Kongebreve m.m. 1501-1664

Regeringsrådets brev til Svendborg 11. aug. 1590Regeringsrådets brev til Svendborg 11. aug. 1590Regeringsrådets brev til Svendborg 11. aug. 1590 (2)Regeringsrådets brev til Svendborg 11. aug. 1590 (2)