Kong Frederik II's brev til Svendborg ang. indkvartering. Dat. 29. sept. 1576

| |
Svendborg Magistrats Arkiv (Lao) Kongebreve m.m. 1501-1664

Kongebrev 27. sept. 1576Kongebrev 27. sept. 1576Kongebrev 27 sept. 1576 (2)Kongebrev 27 sept. 1576 (2)