Kong Frederik II's brev til borgmestre, rådmænd og byfoged i Svendborg om at sælge havre til rytterne i Skåne. Dat. 9. juni 1568

| |
Svendborg Magistrats Arkiv (Lao) Kongebreve m.m. 1501-1664
q

Kongebrev 9. juni 1568Kongebrev 9. juni 1568Kongebrev 9. juni 1568 (2)Kongebrev 9. juni 1568 (2)