Kong Frederik II's brev il borgmestre og rådmænd i Svendborg om plads til oplag af korn i byen. Dat. 5. jan. 1568

| |
Svendborg Magistrats Arkiv (Lao) Kongebreve m.m. 1501-1664
Kancelliets Brevbøger 1566-70, s. 296

Kongebrev 5. jan 1568Kongebrev 5. jan 1568Kongebrev 5. jan 1568 (2)Kongebrev 5. jan 1568 (2)