Kong Frederik II's brev til borgmester og rådmænd i Svendborg om at stille skibstømmermænd til flåden. Dat. 12. jan. 1564

| |
Svendborg Magistrats Arkiv (Lao) Kongebreve m.m. 1501-1664
Kancelliets Brevbøger 1561-65, s. 377

Kongebrev 12. jan. 1564Kongebrev 12. jan. 1564Kongebrev 12. jan. 1564 (2)Kongebrev 12. jan. 1564 (2)