Kong Frederik II's brev til borgmestre og rådmænd i Svendborg ang. udskrivning af skibsfolk. Dat. 27. nov. 1561

| |
Svendborg Magistrats Arkiv (Lao) Kongebreve m.m. 1501-1664
Kancelliets Brevbøger 1561-65, s. 84

Kongebrev 27. nov. 1561Kongebrev 27. nov. 1561Kongebrev 27. nov. 1561 (2)Kongebrev 27. nov. 1561 (2)