Dokumenter vedr. Svendborg by i almindelighed 1253-1562 (15)

Dokumenter vedr. Svendborg by i almindelighed 1253-1562 (15)

Kong Hans's gavebrev til Svendborg på grunde og gods i Haldager. 1500 (2)

Udtog af et tingsvidne af Fynbo Landsting om fredlysning over en jord kong Hans havde givet Svendborg by. 1501