Dokumenter vedr. Svendborg by i almindelighed 1253-1562 (13)

Dokumenter vedr. Svendborg by i almindelighed 1253-1562 (13)

Tuko Windsens skøde til Svendborg by. 1337

Tingsvidne af Fynbo Landsting om ret til at optage kvæg. 1384