Dokumenter vedr. Svendborg by i almindelighed 1253-1562 (12)

Dokumenter vedr. Svendborg by i almindelighed 1253-1562 (12)

Tingsvidne udstedt på Tåsinge Ting, hvori er indført 5 kongebreve om Svendborg bys handel. 1560 (3)

Udtog af kong Frederik II's stadfæstelse på Svendborg bys privilegier. 1562