Dokumenter vedr. Svendborg by i almindelighed 1253-1562 (11)

Dokumenter vedr. Svendborg by i almindelighed 1253-1562 (11)

Tingsvidne udstedt på Tåsinge Ting, hvori er indført 5 kongebreve om Svendborg bys handel. 1560 (2)