Dokumenter vedr. Svendborg by i almindelighed 1253-1562 (10)

Dokumenter vedr. Svendborg by i almindelighed 1253-1562 (10)

Kong Frederik I's brev om fed på Falsterbo fiskeleje, udlagt til Svendborg by. 1526. (2)

Tingsvidne udstedt på Tåsinge Ting, hvori er indført 5 kongebreve om Svendborg bys handel. 1560