Dokumenter vedr. Svendborg by i almindelighed 1253-1562 (07)

Dokumenter vedr. Svendborg by i almindelighed 1253-1562 (07)

Kong Christian I's stadfæstelse på Svendborgs ældre privilegier. 1480 (2)

Kong Hans's 2. privilegium for Svendborg. 1504