Dokumenter vedr. Svendborg by i almindelighed 1253-1562 (06)

Dokumenter vedr. Svendborg by i almindelighed 1253-1562 (06)

Privilegium for Svendborg af hertug Hans, udvalgt til Danmarks konge. 1480 (2)

Kong Christian I's stadfæstelse på Svendborgs ældre privilegier. 1480