Dokumenter vedr. Svendborg by i almindelighed 1253-1562 (05)

Dokumenter vedr. Svendborg by i almindelighed 1253-1562 (05)

Kong Christoffer af Bayern's 2. privilegium for Svendborg. 1444 (2)

Privilegium for Svendborg af hertug Hans, udvalgt til Danmarks konge. 1480