Dokumenter vedr. Svendborg by i almindelighed 1253-1562 (04)

Dokumenter vedr. Svendborg by i almindelighed 1253-1562 (04)

Kong Christoffer af Bayern's 1. privilegium for Svendborg. 1442 (2)

Kong Christoffer af Bayern's 2. privilegium for Svendborg. 1444