Dokumenter vedr. Svendborg by i almindelighed 1253-1562 (03)

Dokumenter vedr. Svendborg by i almindelighed 1253-1562 (03)

Kong Erik af Pommern's beskærmelsesbrev for Svendborg. 1409

Kong Christoffer af Bayern's 1. privilegium for Svendborg. 1442