Færgefarten i Det sydfynske Øhav

| | |

Vindeby-Svendborg færgefarten [Amtshistorien ca 1931]


Svendborg færgebroSvendborg færgebroSamfærdselen mellem Tåsinge og omverdenen foregik i gamle dage ved smakkefart, og det var Tåsinge stamhus, der havde privelegium på denne færgefart. I smakkefartens tid var der ikke bestemte tider for overfarten; man havde forsøgt det, men det vakte almindelig misfornøjelse. Stamhuset, der havde bortforpagtet privilegiet, havde på ruten Vindeby-Svendborg færgeret på begge strandsider, medens det på ruten Tåsinge- Rudkøbing kun havde det på den ene strandside. I året 1873 blev der på ruten Vindeby-Svendborg indført den første dampskibsforbindelse med dampfærgen "Fritz Juel". Færgeriet Vindeby-Svendborg var først forpagtet til Niels Løve. Hans efterfølger var Lars Møller, der havde det til 1888, hvorefter det blev overtaget af R.V. Møller. Han døde 1922, men forpagtningen fortsattes af hans enke, indtil Svendborg købstad og Tåsinges 3 kommuner i 1926 købte privilegiet. Straks efter overtagelsen blev motorfærgen "Tåsinge" anskaffet , og "Fritz Juel", der nu er landets ældste dampfærge bruges kun til reserve [ca. 1930]. Forretningsfører for færgeriet Vindeby-Svendborg har siden 1922 været bankbogholder H.G. Møller, der er født 1891 i Vindeby Færgegård.  Læs mere på http://www.svendborghistorie.dk/
 

Ruten Vemmenæs-Rudkøbing er også af gammel dato. Anlægsbroen i Vemmenæs stammer fra året 1857, men efter at sejlskibene er afløst af dampskibe og afstanden mellem Svendborg og Rudkøbing dermed er forkortet, er den gamle færgeforbindelse Vemmenæs-Rudkøbing i tilbagegang. Kun om vinteren, når isen lukker farvandene, bliver der liv ved Vemmenæs gamle færgested. Foruden de her omtalte ruter findes flere andre, og en mængde smådampere krydser farvandet mellem Tåsinge, Fyn og Langeland.