Breve om lønforhold i Sunds herred 1572

Breve om lønforhold i Sunds herred 1572

Løn forhold 1572 (2)Løn forhold 1572 (2) Løn forhold 1572 (3) Løn forhold 1572 (4)Løn forhold 1572 (4) Løn forhold 1572 (5)Løn forhold 1572 (5) Løn forhold 1572 (6)Løn forhold 1572 (6) Løn forhold 1572 (7)Løn forhold 1572 (7) 

 

 

 

 

 

Løn forhold 1572 (8)Løn forhold 1572 (8) Løn forhold 1572 (9)Løn forhold 1572 (9) Løn forhold 1572 (10)Løn forhold 1572 (10) Løn forhold 1572 (11)Løn forhold 1572 (11) Løn forhold 1572 (12)Løn forhold 1572 (12) Løn forhold 1572 (13)Løn forhold 1572 (13) 

 

 

 

 

 

Løn forhold 1572 (14)Løn forhold 1572 (14) Løn forhold 1572 (15)Løn forhold 1572 (15) Løn forhold 1572 (16)Løn forhold 1572 (16) Løn forhold 1572 (17)Løn forhold 1572 (17) Løn forhold 1572 (18)Løn forhold 1572 (18) Løn forhold 1572 (19)Løn forhold 1572 (19) 

 

 

 

 

 

Løn forhold 1572 (20)Løn forhold 1572 (20) Løn forhold 1572 (21)Løn forhold 1572 (21) Løn forhold 1572 (22)Løn forhold 1572 (22) Løn forhold 1572 (23)Løn forhold 1572 (23) Løn forhold 1572 (24)Løn forhold 1572 (24) Løn forhold 1572 (25)Løn forhold 1572 (25) 

 

 

 

 

 

Løn forhold 1572 (26)Løn forhold 1572 (26) Løn forhold 1572 (27)Løn forhold 1572 (27) Løn forhold 1572 (28)Løn forhold 1572 (28) Løn forhold 1572 (29)Løn forhold 1572 (29) Løn forhold 1572 (30)Løn forhold 1572 (30)