Dokumenter ang. Sct. Knuds Kloster, besørget af prioren Christian Poulsen

| | | | |
Kopibog over dokumenter ang. Sct. Knuds Kloster i Odense, besørget af prioren Christian Poulsen 1239 - 1620
 Kopibog  Sankt Knuds Kloster i OdenseKopibog Sankt Knuds Kloster i OdenseGejstlige arkiver på RigsarkivetGejstlige arkiver på RigsarkivetArkivserien er dannet i perioden:   1548 - 1620 
Arkivserien indeholder oplysninger om perioden:   1239 - 1620 
NB: Ganske enkelte sider er desværre af den ene eller anden årsag ikke medtaget 

OSKK -658 - 1OSKK -658 - 1 OSKK -658 - (2)OSKK -658 - (2) OSKK -658 - (3)OSKK -658 - (3) OSKK -658 - (4)OSKK -658 - (4)  OSKK -658 - (5)OSKK -658 - (5) OSKK -658 - (6)OSKK -658 - (6)

Breve A; Breve B;

Breve C; Breve D;