Kong Christian III.s brev ang. lettelse af undersåtternes besværing. Dat. 20. maj 1557

| |
Svendborg Magistrats Arkiv (LAO) Kongebreve m.m. 1501-1664
Kongebrev 20. maj 1557Kongebrev 20. maj 1557Kongebrev 20. maj 1557Kongebrev 20. maj 1557q