Frederik 1.s Danske Registre [nr. 3] 1523 - 1533 - Fyn

| | | | | | |
Frederik 1.s Danske Registre [nr. 3] 1523 - 1533 (RA)

Kong Frederik IKong Frederik I DK B11 1523-33DK B11 1523-33 DK B11 1523-33DK B11 1523-33Indeholder ekstrakter og kopier af åbne breve for perioden 1523 27. marts - 1533 2. april.

Afskrift fra Frederik 1.s tid, sandsynligvis indrettet i sidste halvdel af året 1528, med en enkelt undtagelse helt igennem ført med samme hånd, som genfindes i de originale Danske Registre 1524-1532 fra 1528 oktober.
For perioden 1524 14. august - 1532 14. oktober direkte afskrift (med en del udeladelser) af det bevarede originaleksemplar af registrene; for perioden før og efter ovennævnte tidsrum formentlig afskrift af nu tabte originalregistre.

Med register.

Benyttet under "III" i Kr. Erslev og W. Mollerup, Kong Frederik den Førstes danske Registranter, 1879.

DK B11 1523-33DK B11 1523-33 DK B11 1523-33 (2)DK B11 1523-33 (2) DK B11 1523-33 (3)DK B11 1523-33 (3) DK B11 1523-33 (4)DK B11 1523-33 (4) DK B11 1523-33 (5)DK B11 1523-33 (5) DK B11 1523-33 (6)DK B11 1523-33 (6)

Danske Registre 1523-33 - Fyn - side 7-25

Danske Registre 1523-33 - Fyn - side 26-44

Danske Registre 1523-33 - Fyn - side 45-63

Danske Registre 1523-33 -  Fyn - side 64-83