Kansler Johan Friis' privatarkiv 1523-1570

| | | | |
Privatarkiv: Johan Friis (1494-1570). arkivnr. 623 (RA)

Kansler Johan Friis til HesselagerKansler Johan Friis til Hesselager HesselagergårdHesselagergård Marmor mindetavle over Friisernes slægtMarmor mindetavle over Friisernes slægt Mindesten sat 1557 af Johan Friis o. sine forfædreMindesten sat 1557 af Johan Friis o. sine forfædreJohan Friis(20/2 1494- 5/12 1570), Kansler. Født vistnok paa Lundbygaard, Fyn. Forældre: Jesper Friis til Hesselager  og Anne Brockenhuus. Efter en omhyggelig Uddannelse hjemme og paa Udenlandsrejser blev han 1521 ansat i Kancelliet.

Han sluttede sig 1523 til Frederik I, der begunstigede ham økonomisk og gjorde ham til sin Sekretær. Under Grevefejden støttede han, som naturligt var, Christian Ill’s Sag, men  blev taget til Fange af Lybækkerne og maatte sværge Christopher af Oldenborg Troskab. Han fandt dog Lejlighed til at undslippe fra denne, og allerede 1536 blev han Medlem af Christian Ill’s Rigsraad og Kongens Kansler, en Stilling han havde til sin Død.

Som Kansler ledede han med stor Dygtighed og maadeholden og besindig Statens Styrelse i en Menneskealder. Han var saaledes en Modstander af Ditmarskertoget 1559 og Krigen 1563, skønt han tidligere havde staaet skarpt overfor Sverige.

Samtidig interesserede den højtdannede Mand sig stærkt for Videnskab og Oplysning. Universitetet, for hvilket han fra 1537 var Kansler, betænkte han 1555 med et stort Legat, og han støttede kraftig de historiske Studier herhjemme. Ved Siden af sit Arbejde i Statens Tjeneste var han ivrig optaget af at forøge sit Jordegods, maaske med lovlig stor Griskhed. Paa Hagested, Hesselager og Borreby, som han ejede, byggede han ny pragtfulde Hovedbygninger, af hvilke de to sidste endnu staar. Død i Køge.
— Ugift. Th. B. B.

http://www.fynhistorie.dk/node/27020 

..............

Arkivbeskrivelse: "Korrespondance:
A. Missive fra hertug Adolf, 1570 B. Privatbreve:
Brevskrivere:
Spair (oder Turschun), Jacob, 1551 Valkendorff, Henning, 1529 C. Kongelige og fyrstelige åbne breve:
Kongeligt åbent brev, 1523 Åbent brev udstedt af grev Christoffer, 1534 Regnskabsmateriale:
Regnskabsnotitser, udat.
Diverse D. Originale dokumenter, 1552, 1553, 1554(2), 1566 F. Tillæg: Udkast til gravskrift, udat.
Anm:
1553 egenhændig underskrift af Oluf Fikkesen, 5.9.1554 skrevet af Peder Christensen Dyre, i 1566 egenhændig underskrevet af Eiler Grubbe".

JH - nr. 623 - Missive 1570JH - nr. 623 - Missive 1570 JH - nr. 623 - Missive 1570 (2)JH - nr. 623 - Missive 1570 (2) JH - nr. 623 - Missive 1570 (3)JH - nr. 623 - Missive 1570 (3) JH - nr. 623 - Brev 1551JH - nr. 623 - Brev 1551 JH - nr. 623 - Brev 1551 (2)JH - nr. 623 - Brev 1551 (2) JH - nr. 623 - Brev 1551 (3)JH - nr. 623 - Brev 1551 (3) 

JH - nr. 623 - Brev 1551 (4)JH - nr. 623 - Brev 1551 (4) JH - nr. 623 - Brev 1551 (5)JH - nr. 623 - Brev 1551 (5) JH - nr. 623 - Brev 1551 (6)JH - nr. 623 - Brev 1551 (6) JH - nr. 623 - Brev 1551 (7)JH - nr. 623 - Brev 1551 (7) JH - nr. 623 - Brev 1551 (8)JH - nr. 623 - Brev 1551 (8) JH - nr. 623 - Brev 1551 (9)JH - nr. 623 - Brev 1551 (9) 

JH - nr. 623 - Brev 1551 (10)JH - nr. 623 - Brev 1551 (10) JH - nr. 623 - Brev 1551 (11)JH - nr. 623 - Brev 1551 (11) JH - nr. 623 - Brev 1551 (12)JH - nr. 623 - Brev 1551 (12) JH - nr. 623 - Brev 1529JH - nr. 623 - Brev 1529 JH - nr. 623 - Brev 1529 (2)JH - nr. 623 - Brev 1529 (2) 

JH - nr. 623 - Brev 1523JH - nr. 623 - Brev 1523 JH - nr. 623 - Brev 1523 (2)JH - nr. 623 - Brev 1523 (2) JH - nr. 623 - Brev 1534JH - nr. 623 - Brev 1534 JH - nr. 623 - Brev 1534 (2)JH - nr. 623 - Brev 1534 (2) JH - nr. 623 - Regnskab udat.JH - nr. 623 - Regnskab udat. 

JH - nr. 623 - Brev 1552JH - nr. 623 - Brev 1552 JH - nr. 623 - Brev 1552 (2)JH - nr. 623 - Brev 1552 (2) JH - nr. 623 - Brev 1553JH - nr. 623 - Brev 1553 JH - nr. 623 - Brev 1553 (2)JH - nr. 623 - Brev 1553 (2) JH - nr. 623 - Brev 1553 (3)JH - nr. 623 - Brev 1553 (3) JH - nr. 623 - Breve 1554JH - nr. 623 - Breve 1554 

JH - nr. 623 - Breve 1554 (2)JH - nr. 623 - Breve 1554 (2) JH - nr. 623 - Breve 1554 (3)JH - nr. 623 - Breve 1554 (3) JH - nr. 623 - Breve 1554 (4)JH - nr. 623 - Breve 1554 (4) JH - nr. 623 - Breve 1554 (5)JH - nr. 623 - Breve 1554 (5) JH - nr. 623 - Breve 1554 (6)JH - nr. 623 - Breve 1554 (6) JH - nr. 623 - Breve 1554 (7)JH - nr. 623 - Breve 1554 (7) JH - nr. 623 - Breve 1554 (8)JH - nr. 623 - Breve 1554 (8)

JH - nr. 623 - Brev 1566JH - nr. 623 - Brev 1566 JH - nr. 623 - Brev 1566 (2)JH - nr. 623 - Brev 1566 (2) JH - nr. 623 - Udkast til gravskriftJH - nr. 623 - Udkast til gravskrift

BilagStørrelse
Breve-fra-kongen-til-kancelliet-1520-1529.pdf9.4 MB
Breve-fra-kongen-til-kancelliet-1520-1529-02.pdf8.44 MB
Breve-fra-kongen-til-kancelliet-1520-1529-03.pdf9.85 MB
Breve-fra-kongen-til-kancelliet-1520-1529-04.pdf6.49 MB
Breve-fra-kongen-til-kancelliet-1520-1529-05.pdf8.45 MB
Breve-fra-kongen-til-kancelliet-1520-1529-06.pdf5.59 MB
Breve-fra-kongen-til-kancelliet-1520-1529-07.pdf2.51 MB
Breve-fra-kongen-til-kansler-og-rentemester-1538-71.pdf5.9 MB
Breve-fra-kongen-til-kansler-og-rentemester-1538-71-02.pdf8.56 MB
Breve-fra-kongen-til-kansler-og-rentemester-1538-71-03.pdf8.27 MB
Breve-fra-kongen-til-kansler-og-rentemester-1538-71-04.pdf5.86 MB
Breve-fra-kongen-til-kansler-og-rentemester-1538-71-05.pdf7.95 MB
Breve-fra-kongen-til-kansler-og-rentemester-1538-71-06.pdf9.26 MB
Breve-fra-kongen-til-kansler-og-rentemester-1538-71-07.pdf9.06 MB
Breve-fra-kongen-til-kansler-og-rentemester-1538-71-08.pdf9.51 MB
Breve-fra-kongen-til-kansler-og-rentemester-1538-71-09.pdf9.11 MB
Breve-fra-kongen-til-kansler-og-rentemester-1538-71-10.pdf8.56 MB
Breve-fra-kongen-til-kansler-og-rentemester-1538-71-11.pdf9.32 MB
Breve-fra-kongen-til-kansler-og-rentemester-1538-71-12.pdf9.27 MB
Breve-fra-kongen-til-kansler-og-rentemester-1538-71-13.pdf8.19 MB
Breve-fra-kongen-til-kansler-og-rentemester-1538-71-14.pdf3.48 MB
Arven_efter_kansler_Johan_Friis.pdf6.45 MB
Kansler_Johan_Friis_til_Hesselagergård.pdf9.99 MB