Kong Christian II.s Registre 1513-1523 - Fyn

| | | | | |
Kong Christian II.s Registre 1513-1523 (RA)

Kong Christian II med sin fader kong Hans forrestKong Christian II med sin fader kong Hans forrest Christian II.s RegistreChristian II.s Registre Christian II.s RegistreChristian II.s RegistreChristian (Christiern II) II 1/7 1481-25/1 1559. Konge født på Nyborg slot. Forældre Kong Hans og Christine af Sachsen. Blev opdraget delvis i borgerlige forhold og tidlig vænnet til deltagelse i regeringen. 1506-12 styrede han Norge kraftig, men egenmægtig. Efter at han 1513 var blevet konge, kom han hurtigt i et spændt forhold til adelen, især efter Torben Oxes henrettelse.

Til Sverige der ikke ville antage ham som konge, gjorde han et uheldigt tog 1518, men sejrede 1520 og blev efter at have lovet amnesti endelig anerkendt som konge der. Ved det stockholmske blodblad 8/11 1520 forspildte han imidlertid det vundne, idet Sverige året efter løsrev sig og dermed endelig sprængte unionen. Hans forhold til gejstligheden var dårligt, da han støttede den reformatoriske bevægelse. 1521 indkaldte han hollænderne til Amager. Foretog 1521 en rejse til Holland og udstedte samme år 2 love, der især begunstigede byerne, hvor handlen skulle koncentreres, men samtidig stillede dem i større afhængighed af kronen. Den uheldige indflydelse, rådgivere som Didrik Slagbæk og især Sigbrit fik på ham, fjernede store dele af befolkningen fra ham, og hans tilsidesættelse af adelen til fordel for de borgerlige stænder bevirkede, at den jyske adel 1523 gjorde oprør og indkaldte Frederik I. 13/4 forlod Christian København og levede derefter  8 år i udlandet optaget af at søge hjælp til at genvinde sit rige. 1531 landede han med en hær i Norge, men drog derfra med drit lejde til Danmark. Lejdet blev imidlertid brudt, og Christian opholdt sig i fængslet på Sønderborg slot til 1549, da han flyttedes til Kalundborg. Med en overordentlig virketrang og tiltalende omsorg for de lavere stænder forbandt Christian hensynsløs brutalitet over for sine modstandere, ligesom hans karakter plettedes af troløshed. I sin politik formåede han ikke at vise det rette mådehold, hvorfor mange af hans planer, skønt gode i sig selv, hurtig faldt til jorden. Til en objektiv vurdering af hans personlighed og betydning er man dog endnu næppe nået. Død på Kalundborg Slot gift 1515 Elisabeth (Isabella) af Østrig d. 1526.

.................................

Indeholder for perioden 1513 28. marts - 1523 9. april ekstrakter og enkelte kopier af åbne breve (præsentatsbreve, livsbreve, stadfæstelsesbreve, forleningsbreve, kvittancer osv.) samt kopier af almindelige forordninger og skattebreve.

Samtidig original, ført med flere vekslende hænder, hvoriblandt Andreas Globs.

Med register.

Udgivet i Suhm´s Samlinger til Den danske Historie II, 1. - 3. hæfte og Nye Samlinger I - III.

Registre 1513-23 - FynRegistre 1513-23 - Fyn Registre 1513-23 - Fyn (2)Registre 1513-23 - Fyn (2)  Registre 1513-23 - Fyn (3)Registre 1513-23 - Fyn (3) Registre 1513-23 - Fyn (4)Registre 1513-23 - Fyn (4) Registre 1513-23 - Fyn (5)Registre 1513-23 - Fyn (5) Registre 1513-23 - Fyn (6)Registre 1513-23 - Fyn (6)

Registre 1513-23 - Fyn (7)Registre 1513-23 - Fyn (7) Registre 1513-23 - Fyn (8)Registre 1513-23 - Fyn (8) Registre 1513-23 - Fyn (9)Registre 1513-23 - Fyn (9) Registre 1513-23 - Fyn (10)Registre 1513-23 - Fyn (10) Registre 1513-23 - Fyn (11)Registre 1513-23 - Fyn (11) Registre 1513-23 - Fyn (12)Registre 1513-23 - Fyn (12)

Registre 1513-23 - Fyn (13)Registre 1513-23 - Fyn (13) Registre 1513-23 - Fyn (14)Registre 1513-23 - Fyn (14) Registre 1513-23 - Fyn (15)Registre 1513-23 - Fyn (15) Registre 1513-23 - Fyn (16)Registre 1513-23 - Fyn (16) Registre 1513-23 - Fyn (17)Registre 1513-23 - Fyn (17) Registre 1513-23 - Fyn (18)Registre 1513-23 - Fyn (18)

Registre 1513-23 - Fyn (19)Registre 1513-23 - Fyn (19) Registre 1513-23 - Fyn (20)Registre 1513-23 - Fyn (20) Registre 1513-23 - Fyn (21)Registre 1513-23 - Fyn (21) Registre 1513-23 - Fyn (22)Registre 1513-23 - Fyn (22) Registre 1513-23 - Fyn (23)Registre 1513-23 - Fyn (23) Registre 1513-23 - Fyn (24)Registre 1513-23 - Fyn (24)

Registre 1513-23 - Fyn (25)Registre 1513-23 - Fyn (25) Registre 1513-23 - Fyn (26)Registre 1513-23 - Fyn (26) Registre 1513-23 - Fyn (27)Registre 1513-23 - Fyn (27) Registre 1513-23 - Fyn (28)Registre 1513-23 - Fyn (28) Registre 1513-23 - Fyn (29)Registre 1513-23 - Fyn (29) Registre 1513-23 - Fyn (30)Registre 1513-23 - Fyn (30)

Registre 1513-23 - Fyn (31)Registre 1513-23 - Fyn (31) Registre 1513-23 - Fyn (32)Registre 1513-23 - Fyn (32) Registre 1513-23 - Fyn (33)Registre 1513-23 - Fyn (33) Registre 1513-23 - Fyn (34)Registre 1513-23 - Fyn (34) Registre 1513-23 - Fyn (35)Registre 1513-23 - Fyn (35) Registre 1513-23 - Fyn (36)Registre 1513-23 - Fyn (36)

Registre 1513-23 - Fyn (37)Registre 1513-23 - Fyn (37) Registre 1513-23 - Fyn (38)Registre 1513-23 - Fyn (38) Registre 1513-23 - Fyn (39)Registre 1513-23 - Fyn (39) Registre 1513-23 - Fyn (40)Registre 1513-23 - Fyn (40) Registre 1513-23 - Fyn (41)Registre 1513-23 - Fyn (41) Registre 1513-23 - Fyn (42)Registre 1513-23 - Fyn (42) 

Registre 1513-23 - Fyn (43)Registre 1513-23 - Fyn (43) Registre 1513-23 - Fyn (44)Registre 1513-23 - Fyn (44) Registre 1513-23 - Fyn (45)Registre 1513-23 - Fyn (45) Registre 1513-23 - Fyn (46)Registre 1513-23 - Fyn (46) Registre 1513-23 - Fyn (47)Registre 1513-23 - Fyn (47) Registre 1513-23 - Fyn (48)Registre 1513-23 - Fyn (48) 

Registre 1513-23 - Fyn (49)Registre 1513-23 - Fyn (49) Registre 1513-23 - Fyn (50)Registre 1513-23 - Fyn (50) Registre 1513-23 - Fyn (51)Registre 1513-23 - Fyn (51) Registre 1513-23 - Fyn (52)Registre 1513-23 - Fyn (52) Registre 1513-23 - Fyn (53)Registre 1513-23 - Fyn (53) Registre 1513-23 - Fyn (54)Registre 1513-23 - Fyn (54) 

BilagStørrelse
Koncepter-Kong-Christian-II.pdf7.2 MB