Brev fra kong Christian III til Svendborg ang. magistratens delt. i forh. m. Rigens kansler m.fl. Dat. 18. sept. 1547

| |
Svendborg Magistrats Arkiv (LAO) Kongebreve 1501-1664

Kongebrev 18. sept. 1547Kongebrev 18. sept. 1547Kongebrev 18. sept. 1547Kongebrev 18. sept. 1547