Dronning Christines Kanslers Hans Reffs kvittering til Svendborg borgmestere og råd for 100 mark danske; dat. 22. nov. 1508

| | |
Svendborg Magistrats Arkiv (LA) Kongebreve 1501-1664

Kongebrev 22. nov. 1508Kongebrev 22. nov. 1508