For kommissionsdomstolen 1771-72

| | | | |
Lehn godsarkiv nr.2/1. LAO
Poul Abraham LehnPoul Abraham Lehn Jens LangeJens Lange Rødkilde før 1854Poul Abraham Lehn til Hvidkilde blev den 20. november 1771 indkaldt til at deltage i en kommissionsdomstol "til retslig undersøgelse af tvisten mellem Jens Lange til Rødkilde og hans bønder og endelig "domfældelse i den sag, der "gør så stor opsigt i landet" ved bøndernes "stedsevarende skrig og råben om fornærmelse".
Stævning 20.11. 1771Stævning 20.11. 1771 Stævning 20.11. 1771 (2)Stævning 20.11. 1771 (2)