Smeden i Egense og Kogtved

| | | | | | |
Lehn godsarkiv nr. 18/1. LAO

 Kogtved by 1810Kogtved by 1810 Landbrug 1792Landbrug 1792Hjulplov fra Henrik Rasmussen i EgenseHjulplov fra Henrik Rasmussen i Egense http://www.fynhistorie.dk/node/1111 

 http://www.fynhistorie.dk/node/1121

Smed E. Nielsen, Egense 16. juni 1824Smed E. Nielsen, Egense 16. juni 1824 Løn for at "drive plov" 31. maj 1824Løn for at "drive plov" 31. maj 1824 Smed Hans Rasmussen, Kogtved 20. august 1824Smed Hans Rasmussen, Kogtved 20. august 1824 Smed Hans Rasmussen, Kogtved 20. august 1824 (2)Smed Hans Rasmussen, Kogtved 20. august 1824 (2) Smed Hans Rasmussen, Kogtved 12. juni 1824Smed Hans Rasmussen, Kogtved 12. juni 1824