Rebslager Jens Jensen, Dongshøjrup 1820-1824

| | | | | |
Regnskabsbog 1820-24 Lehn Godsarkiv nr. 18/1. LAO

Rebslager 1820-24Rebslager 1820-2418. juli 1835 meddelte Danske Kancelli til Lehn Birk, "at det efter omstændighederne tillades, at husfæster Jens Jensen, der under 16. september 1820 er meddelt tilladelse til at drive rebslagerprofessionen i Dongshøjrup, fremdeles må ernære sig ved bemeldte profession i Rødskebølle, hvortil han er flyttet".
Tilstedet Jens Jensen den 24. juli 1835 af  forvalter Tornøe.
Indkomne breve 1769-1836. Lehn Birk. LAO]

 Rebslager 1820-24 (2)Rebslager 1820-24 (2) Rebslager 1820-24 (3)Rebslager 1820-24 (3)  Rebslager 1820-24 (4)Rebslager 1820-24 (4) Rebslager 1820-24 (5)Rebslager 1820-24 (5) Rebslager 1820-24 (6)Rebslager 1820-24 (6) 

Rebslager 1820-24 (7)Rebslager 1820-24 (7) Rebslager 1820-24 (8)Rebslager 1820-24 (8)